Προκαταρκτική Εκτίμηση Πλημμυρικά Ευάλωτων Περιοχών με χρήση μεθόδων GIS  και Πολυκριτηριακή Ανάλυση

Ιμπάμπι, Μπάρκα, Παππά
wix-pdf.webp

Πιθανές Εφαρμογές IoT σε Έξυπνες Πόλεις

Χρήστος Καλαντζής
wix-pdf.webp

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην επιστήμη της Υδρολογίας

Δρ. Δημήτρης Κουτσογιάννης
wix-pdf.webp