top of page
pexels-pixabay-207489 (3)_edited.jpg

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Η σκοπιμότητα ενός έργου ή μίας δραστηριότητας προσδιορίζεται από τις ανάγκες που έρχεται να καλύψει. Ωστόσο, ένα ακόμη κριτήριο είναι οι επιπτώσεις της υλοποίησης και της λειτουργίας του έργου στο περιβάλλον.

 

Επειδή οι ανθρώπινες επεμβάσεις στο χώρο δημιουργούν επιπτώσεις, η διαμόρφωσή του χώρου πρέπει να συμφωνεί με τις αρχές της αειφορίας και για να γίνει αυτό πρέπει να διεξαχθεί μια προεκτίμηση των επιπτώσεων ώστε να εξεταστούν οι εναλλακτικές λύσεις. Σημειώνεται ότι ως εναλλακτική λύση μπορεί να εννοείται και η μηδενική όπου η κατάσταση παραμένει ως έχει, χωρίς εν τέλει κάποια επέμβαση στο περιβάλλον. Ακόμη, μια τέτοια μελέτη προεκτίμησης απαιτείται να περιλαμβάνει και μέτρα αντιμετώπισης/αποκατάστασης των επιπτώσεων που θα γίνουν αποδεκτές. Όλα τα παραπάνω έρχεται να τα εφαρμόσει η διαδικασία Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ).

AnchorStart

Περαιτέρω πληροφορίες

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Νόμος 4685/2020

Ν. 4685/2020- ΦΕΚ 92/Α'/2020

Screening

Διαδικασία απόφασης εάν η ΕΠΕ είναι απαραίτητη για την υπο μελέτη ενέργεια

Δεν διέπει πλήρως, αλλά απλοποιεί την περιβαλλοντική αδειοδότηση μεταξύ άλλων

ΕΠΕ

Scoping

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Διαδικασία χαρακτηρισμού της υπό μελέτη ενέργειας και απόφασης του περιεχομένου αλλά και της έκτασης των θεμάτων που θα πρέπει να καλυφθούν όσον αφορά την περιβαλλοντική πληροφορία που θα υποβληθεί στην αρμόδια αρχή

Περαιτέρω πληροφορίες

Κλικ για περισσότερα!

Κλικ για περισσότερα!

Reviewing

Διαδικασία ελέγχου από την αρμόδια αρχή της πληρότητας της πληροφορίας που έχει υποβάλλει ο φορέας της ενέργειας, πριν δημοσιοποιηθεί προς διαβούλευση

Περαιτέρω πληροφορίες

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων

AnchorProjects

ΚΥΑ 1958/2012 - ΦΕΚ 21/Β'/2012

Έργα και Δραστηριότητες

Νόμος 4014/2011

Ν. 4014/2011 - ΦΕΚ 209/Α'/2011

Περιβαλλοντική αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων και συνάρτηση με την δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του ΥΠΕΝ

Κατηγοριοποίηση

ΚΥΑ
1958/2012

Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την Παράγραφο 4 του Άρθρου 1 του Νόμου 4014 του 2011. Έχει τροποποιηθεί από ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016

Σημαντικές Επιπτώσεις σύμφωνα με ΚΥΑ 1958/2012

Μη Σημαντικές ή Τοπικές Επιπτώσεις σύμφωνα με ΚΥΑ 1958/2012

Κατηγορία Α1

Κατηγορία Α2

Πολύ Σημαντικές Επιπτώσεις σύμφωνα με ΚΥΑ 1958/2012

Σημαντικές Επιπτώσεις σύμφωνα με ΚΥΑ 1958/2012

Έργα και Δραστηριότητες Κατηγορίας Α

AnchorProjectsA

Έργα/
Δραστηριότητες Κατηγορίας Α

Φάκελος ΠΠΠΑ

Νόμος 4014/2011

Περιβαλλοντική αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων και συνάρτηση με την δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του ΥΠΕΝ. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και το προβλεπόμενο περιεχόμενο για την εκάστοτε μελέτη.

Ν. 4014/2011 - ΦΕΚ 209/Α'/2011

ΜΠΕ

Εάν εντάσσεται στην Κατηγορία Α2

Εάν εντάσσεται στην Κατηγορία Α1

Έλεγχος Πληρότητας Φακέλου ΠΠΠΑ

Εάν εντάσσεται στην Κατηγορία Α2

Εάν εντάσσεται στην Κατηγορία Α1

Φάκελος ΠΠΠΑ

Αρμοδιότητα ΥΠΕΝ/ΕΥΠΕ

Αρμοδιότητα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αρμοδιότητα ΥΠΕΝ/ΕΥΠΕ

Αρμοδιότητα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβίβαση Φακέλου ΠΠΠΑ

Αρμόδιος Φορέας

Φορείς και Υπηρεσίες

Δημοσιοποίηση

Φορείς και Υπηρεσίες

Ενδιαφερόμενο Κοινό

Περιφερειακό
Συμβούλιο

Αρμόδιος Φορέας

Δυνατότητα Δημόσιου Διαλόγου

Στάθμιση Απόψεων/ Αξιολόγηση Φακέλου ΠΠΠΑ

Γνωμοδότηση ΠΠΠΑ

ΚΥΑ 1649/45/2014

Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμόν 1958/20012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του Ν. 4014/2011, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας

ΚΥΑ 1649/45/2014 - ΦΕΚ 45/Β'/2014

Έλεγχος Πληρότητας ΜΠΕ

Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων

Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Προαιρετική Μελέτη

Γνωμοδότηση ΠΠΠΑ

Αποδεκτές/Αντιμετωπίσιμες Επιπτώσεις

ΥΑ Οικ. 48963/2012 - ΦΕΚ 2703/Β'/2012

ΥΑ Οικ. 48963/2012

Προδιαγραφές Περιεχομένου ΑΕΠΟ

Στάθμιση Απόψεων/ Αξιολόγηση ΜΠΕ

Απόφαση Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων

Από Υπουργό ΥΠΕΝ

Από Αρμόδιο Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΝ

Εάν εντάσσεται στην Κατηγορία Α2

Εάν εντάσσεται στην Κατηγορία Α1

Υλοποίηση Βέλτιστης Λύσης

Για εμπόδια μη ανυπέρβλητα δίνεται θετική γνωμοδότηση, ενώ για ανυπέρβλητα εμπόδια αρνητική

Μη Αποδεκτές/Αντιμετωπίσιμες Επιπτώσεις

Αρνητική Απόφαση

Επιβολή προϋποθέσεων, όρων, περιορισμών και διαφοροποιήσεων για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία

Έργα και Δραστηριότητες Κατηγορίας Β

AnchorProjectsB

Έργα/
Δραστηριότητες Κατηγορίας Β

Αρμοδιότητα της Περιφέρειας

Έλεγχος Πληρότητας/ Δημοσιοποίηση

Των ΠΠΔ που διέπουν το έργο/δραστηριότητα

Νόμος 4014/2011

Εάν απαιτείται άδεια λειτουργίας, υπάγεται σε ΠΠΔ μέσω αυτής, διαφορετικά υπάγεται μέσω της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας

Περιβαλλοντική αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων και συνάρτηση με την δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του ΥΠΕΝ

Ν. 4014/2011 - ΦΕΚ 209/Α'/2011

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Υλοποίηση Βέλτιστης Λύσης

Εάν δεν υπάρξουν προβλήματα

Γενικές προδιαγραφές, όροι και περιορισμοί που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Σχεδίων και Προγραμμάτων

AnchorPlans

ΚΥΑ 107017/2006

ΚΥΑ 107017/2006- ΦΕΚ 1225/Β'/2006

Σχέδια και Προγράμματα

ΣΜΠΕ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ

Αρμοδιότητα ΥΠΕΝ ή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας

Έλεγχος Πληρότητας/ Δημοσιοποίηση

Εάν δεν υπάρξουν προβλήματα

Υλοποίηση Βέλτιστης Λύσης

Απόφαση Έγκρισης ΣΜΠΕ με Περιβαλλοντικούς Όρους

pexels-isuru-udesh-mangala-1481581.jpg

Αγαπητέ Αναγνώστη,

Στόχος μας είναι η παρούσα πληροφόρηση για το νομικό πλαίσιο της χώρας να σε βοηθά με αυτό που ψάχνεις και σε ενδιαφέρει! Για τον λόγο αυτό, εάν υπάρχει κάτι που δεν περιλαμβάνεται και θα ήθελες να παρουσιάζεται και να εξηγείται, παρακαλούμε αφιέρωσε λίγο χρόνο για να αξιολογήσεις το έργο μας ή να επικοινωνήσεις μαζί μας με την παρακάτω φόρμα!

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του Envinow.gr

bottom of page