top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Σ.Ε.Π.Π.Β/ΑΤ.Y.: Ένα σωματείο που προστατεύει τον Υμηττό στο παρασκήνιο τα τελευταία 16 χρόνια

Το envinow.gr είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους ανθρώπους του Σωματείου Εθελοντών Πολιτών Πολιτικής Προστασίας Β/Α Τομέα Υμηττού (ΣΕΠΠΒ/ΑΤΥ) και να ενημερωθεί για ζητήματα δασοπροστασίας και πολιτικής προστασίας.


Το ΣΕΠΠΒ/ΑΤΥ απαρτίζεται από εθελοντές διαφόρων επαγγελματικών υποβάθρων, με κοινό παρονομαστή την βαθιά πολιτειακή συνείδηση. Προσφέρουν στην πολιτική προστασία με δράσεις, προτάσεις και ενέργειες πίσω από το προσκήνιο, που βοηθούν στην διαλειτουργικότητα των αρμόδιων φορέων προστασίας του Υμηττού και των ανθρώπων γύρω του.

Το Σωματείο υποδέχθηκε την ομάδα μας φιλόξενα το βράδυ της Δευτέρας όπου συζητήθηκε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων πολιτικής προστασίας και δασοπροστασίας. Στην συνέχεια παρατίθεται μια σειρά ερωτοαπαντήσεων για τα βασικά σημεία της συζήτησης, όπου μεταξύ άλλων, απαντάται και το καίριο ερώτημα: Τι πρέπει να κάνει ένας πολίτης την κρίσιμη στιγμή για να προσφέρει, υπεύθυνα;


1./ Πείτε μας λίγα πράγματα για το Σωματείο και τις δράσεις σας

Το Σ.Ε.Π.Π.Β/Α.Τ.Υ. είναι ένα Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ανήκει στις εθελοντικές ομάδες της πολιτικής προστασίας με αριθμό μητρώου Γ.Γ.Π.Π. 18/ 2009. Ο χώρος δραστηριοποίησης είναι ο βορειοανατολικός τομέας Υμηττού. Σκοπός του Σωματείου είναι η καθιέρωση του θεσμού του εθελοντισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων πολιτικής προστασίας με υποστηρικτικό χαρακτήρα στους δημόσιους φορείς. Παράλληλα κύριο μέλημα των δράσεων μας είναι η τόνωση της πολιτειακής και οικολογικής συνείδησης των συμπολιτών μας καθώς και η συνεχής εκπαίδευση των μελών του Σωματείου με σεμινάρια από τα αρμόδια όργανα.


2./ Ποιες θα λέγατε ότι είναι οι βασικές προκλήσεις και κίνδυνοι που αντιμετωπίζετε;

Η βασικότερη πρόκληση για το Σωματείο είναι να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, ώστε να στεκόμαστε δίπλα στον Πολίτη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα σημαντικό μέρος της φιλοσοφίας μας είναι να γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρόληψης για την προστασία του Υμηττού. Ο κυριότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε είναι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η τυχόν αμέλεια κάποιου συμπολίτη καθώς και οι έκνομες ενέργειες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των συνανθρώπων μας καθώς και του περιβάλλοντος.


3./ Ποια είναι τα βασικά αίτια που ευθύνονται για τις πυρκαγιές σύμφωνα με την εμπειρία σας;

Τα βασικά αίτια κατά τη γνώμη μας είναι:

  1. Η κλιματική αλλαγή

  2. Ο ανθρώπινος παράγοντας

  3. Μη ολοκληρωμένο σχέδιο καθαρισμού δασών

4./ Θεωρείτε ότι οι παρεμβάσεις αντιπυρικής προστασίας που έχουν υλοποιηθεί στις δασικές εκτάσεις επαρκούν;

Είμαστε της λογικής ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Σίγουρα γίνονται θετικές ενέργειες στον τομέα αυτό, αλλά θεωρούμε ότι μπορούν να γίνουν περισσότερες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή.


5./ Εντοπίζετε ελλείψεις στον εθνικό μηχανισμό πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών; Εάν ναι, ποιες είναι αυτές και πόσο δυσκολεύουν το έργο σας;

Ο δικός μας ρόλος είναι η συνδρομή μας στις δημόσιες αρχές όποτε μας ζητηθεί, όπου έχουν και την ευθύνη. Θέση μας είναι να ενισχύουμε τη συνεργασία των δημοσίων φορέων, ώστε οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες να αντιμετωπίζονται εν τη γενέσει τους. Να είστε σίγουροι ότι στα αρμόδια συντονιστικά όργανα που λαμβάνουμε μέρος, ως θεσμοθετημένο όργανο, κάνουμε τις προτάσεις μας όπου και λαμβάνονται υπόψη.


6./ Πώς μπορούν οι απλοί πολίτες, που δεν ασχολούνται με την δασοπυρόσβεση, να βοηθήσουν στο έργο σας την κρίσιμη στιγμή; Τι θα πρέπει να προσέξουν;

Την κρίσιμη στιγμή οι συμπολίτες όπου δεν έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και γνώση πάνω σε θέματα πολιτικής προστασίας και στη συγκεκριμένη ερώτηση σας δασοπυρόσβεσης, αυτό που έχουν να πράξουν είναι να μην κατευθυνθούν προς το συμβάν δυσχεραίνοντας έτσι το έργο των αρμοδίων αρχών αλλά να ακολουθούν τις οδηγίες της Γ.Γ.Π.Π..


Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι το κομμάτι της δασοπυρόσβεσης είναι ένα εξειδικευμένο αντικείμενο. Παρόλο που αντιλαμβανόμαστε τη διάθεση για προσφορά των συμπολιτών μας, στις δύσκολες καταστάσεις που έχουμε αντιμετωπίσει και δυστυχώς θα αντιμετωπίσουμε, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο και να αποβεί μοιραίο χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση και γνώση. Για αυτό προτείνουμε σε όσους επιθυμούν να συνδράμουν να απευθύνονται στα γραφεία πολιτικής προστασίας των Δήμων καθώς και σε εθελοντικές ομάδες που ανήκουν στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.


7./ Λαμβάνετε επαρκή υποστήριξη για τις δράσεις σας; Ποιος και πώς θα μπορούσε να σας στηρίξει;

Είναι γνωστό ότι Σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και καθαρά εθελοντικά βασίζονται αρχικά σε προσωπικούς πόρους των μελών τους, καθώς και σε χορηγίες. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε βέβαια το γεγονός ότι το Σωματείο μας έχει ενισχυθεί και από πόρους του Σ.Π.Α.Υ..


8./ Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι ακόμη;

Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για τη σημαντική συνδρομή που έχετε στο κομμάτι της επικοινωνίας και της διάχυσης της γνώσης προς πολίτες πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα. Όπως προείπαμε η ενημέρωση των συμπολιτών μας είναι καίριας σημασίας σε δύσκολες καταστάσεις.


Περισσότερες πληροφορίες για το Σωματείο διατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα του!

Comments


bottom of page