Χαρτογράφηση του Εθνικού Θεσμικού Πλαισίου για το Περιβάλλον

Σκοπός του παρόντος είναι η διασάφηση του θεσμικού πλαισίου της χώρας μας παρουσιάζοντας τις θεμελιώδεις βάσεις του, με σκοπό την απλουστευμένη παρουσίαση του σκελετού του. Έτσι, ο αναγνώστης θα έχει την δυνατότητα να περιηγηθεί και να κατευθυνθεί προς την πληροφορία που επιζητεί. Θα συνδεθεί με το πολύπλοκο έως τώρα περιβαλλοντικό θεσμικό πλαίσιο, θα ενημερωθεί για την έννομη θέση του και θα θέσει τις βάσεις για την ενεργό συμμετοχή του!

Η περιβαλλοντική πληροφορία ανανεώνεται και διαμορφώνεται συνεχώς. Για αυτό, για νομικές ενέργειες μοναδικός σύμβουλός είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας του χώρου. Η πληροφόρηση του παρόντος θα είναι περιορισμένη στην παρουσίαση της πληροφορίας εκείνης που μεταβάλλεται μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και δεν αφορά ειδικές περιπτώσεις.

 

Υπόμνημα, ορισμοί εννοιών κ.α.

Παγκόσμιο Θεσμικό Πλάισιο

Κλικ για περισσότερα!

Περιβαλλοντικό Θεσμικό Πλάισιο

Περιβαλλοντικό Θεσμικό Πλαίσιο

Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο της χώρας διαμορφώνεται και από μια σειρά ενεργειών, συμβάσεων, συμφωνιών και οδηγιών υπερκείμενων επιπέδων, με τις οποίες οφείλει να εναρμονίζεται.

Κλικ για περισσότερα!

Κλικ για περισσότερα!

Συμφωνία Ramsar

Σύμβαση του Ρίο

Βασικά Στοιχεία Παγκόσμιου Θεσμικού Πλαισίου

 

Εμφάνιση της έννοιας της αειφορίας

Στόχος της συμφωνίας είναι η προστασία των υγροτόπων με διεθνές ενδιαφέρον για τα υδρόβια πουλιά

Ν.Δ. 191/1974 - ΦΕΚ A' 350/1974

Ν. 2204_1994 - ΦΕΚ 59/Α'/1994

Σύμβαση της Βαρκελώνης

Περιβαλλοντικό Θεσμικό Πλάισιο

Βιογεννετικά Αποθέματα

Ν. 855_78 - ΦΕΚ 235/Α'/1978

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1976

Προστασία της Μεσογείου από την ρύπανση και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της

Σύμβαση για την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO

Αφορά την προστασία μνημείων της παγκόσμιας ανθρώπινης κληρονομιάς

Αφορά την προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας

Περιβαλλοντικό Θεσμικό Πλάισιο

Βασικά Στοιχεία Παγκόσμιου

Στο δίκτυο αυτό εντάσσονται περιοχές που διατηρούν αντιπροσωπευτικά δείγματα πανίδας και χλωρίδας

Περιβαλλοντικό Θεσμικό Πλάισιο

Αποθέματα Βιόσφαιρας

Σύμβαση της Βέρνης

Αποδίδεται σε περιοχές που αναγνωρίζονται ως φυσικής κληρονομιάς ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, οι οποίες προστατεύονται αναλόγως

Συνιστούν πρότυπες περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα Άνθρωπος και Ατμόσφαιρα της UNESCO όπου εναρμονίζεται η διαχείριση και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των 

Ν. 1126_1981 - ΦΕΚ 32/Α'/1981

Ν. 1335/1983 - ΦΕΚ 32/Α/1983

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

UNESCO πρόγραμμα MAB

Περιβαλλοντικό Θεσμικό Πλάισιο

Ευρωδίπλωμα

WebiconHomemade.png
WebiconHomemade.png
WebiconHomemade.png

Βασικά Στοιχεία Ευρωπαϊκού Θεσμικού Πλαισίου

 

Οδηγία 2009/147/ΕΚ

Για την διατήρηση των άγριων πτηνών

Οδηγία
92/43/ΕΟΚ

Για την προστασία των οικοτόπων

Περιβαλλοντικό Θεσμικό Πλάισιο

Βασικά Στοιχεία Ευρωπαϊκού

Περιβαλλοντικό Θεσμικό Πλάισιο

Δίκτυο Natura 2000

WebiconHomemade.png

Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο

Για την προστασία των οικοτόπων

Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο

 
Περιβαλλοντικό Θεσμικό Πλάισιο

Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο

Περιβαλλοντικό Θεσμικό Πλάισιο
Περιβαλλοντικό Θεσμικό Πλάισιο

Κλικ για περισσότερα!

Κλικ για περισσότερα!

Κλικ για περισσότερα!

pexels-isuru-udesh-mangala-1481581.jpg

Αγαπητέ Αναγνώστη,

Στόχος μας είναι η παρούσα πληροφόρηση για το θεσμικό πλαίσιο της χώρας να σε βοηθά με αυτό που ψάχνεις και σε ενδιαφέρει! Για τον λόγο αυτό, εάν υπάρχει κάτι που δεν περιλαμβάνεται και θα ήθελες να παρουσιάζεται και να εξηγείται, παρακαλούμε αφιέρωσε λίγο από τον χρόνο σου για να μας ενημερώσεις!

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του Envinow.gr