ΕΡΕΥΝΕΣ

Φυσικό-Τεχνολογικές /NaTech καταστροφές: Η  εκτεταμένη χημική ρύπανση και τοξική μόλυνση στην Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ μετά το πέρασμα του τυφώνα Κατρίνα

Στον τομέα διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων διαχωρίζουμε τις διάφορες μορφές τους σε δύο βασικές κατηγορίες βάση του γενεσιουργού μηχανισμού τους και βάση του τρόπου εκδήλωσής τους. Συγκεκριμένα στις φυσικές και στις ανθρωπογενείς καταστροφές. Στις φυσικές καταστροφές  ο γενεσιουργός μηχανισμός έγκειται σε διεργασίες που γίνονται στην φύση με ή χωρίς την παρουσία του ανθρώπου, ενώ στις ανθρωπογενείς καταστροφές ο γενεσιουργός μηχανισμός τους έγκειται στην τεχνολογική ανάπτυξη ή/και στην επιθετική συμπεριφορά του ανθρώπου. 

Πιθανές Εφαρμογές IoT σε Έξυπνες Πόλεις

Η παρούσα έρευνα ασχολείται με ένα αρκετά σύγχρονο ζήτημα. Τις εφαρμογές IoT, και μάλιστα τις πράσινες εφαρμογές του σε έξυπνες πόλεις. Την τελευταία δεκαετία, το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) θεωρείται μία από τις γοητευτικές τεχνολογίες. Επιτρέπει στους ανθρώπους και τα πράγματα να συνδέονται οπουδήποτε, οποτεδήποτε, με οποιονδήποτε και οτιδήποτε, χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε σύνδεσμο και οποιαδήποτε υπηρεσία. Συνδέει τα πάντα σε έναν έξυπνο κόσμο και, ως εκ τούτου, η κατανάλωση ενέργειας της τεχνολογίας του Διαδικτύου είναι μια πρόκληση και ένας ελκυστικός ερευνητικός χώρος. Ενθαρρύνοντας την επίτευξη της χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος IoT, προτείνεται ένα πράσινο IoT. Κύκλος ζωής του πράσινου IoT περιλαμβάνει πράσινο σχεδιασμό, πράσινη παραγωγή, πράσινη αξιοποίηση και πράσινη ανακύκλωση.

Προκαταρκτική Εκτίμηση Πλημμυρικά Ευάλωτων Περιοχών με χρήση μεθόδων GIS  και Πολυκριτηριακή Ανάλυση

Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε από μια ομάδα τριών φοιτητών κατά τη διάρκεια εξαμήνου στα πλαίσια του μαθήματος  διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου. Αφορά την εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας κάνοντας χρήση της πολυκριτηριακής ανάλυσης και των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (πρόγραμμα arcGIS) στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων και πιο συγκεκριμένα στους δήμους Ιωαννιτών, Ζίτσας και Δωδωνης.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην επιστήμη της Υδρολογίας

Για αιώνες η υδρολογία δυσκολεύεται στην ανάπτυξη της επιστήμης που θα παρέχει συνοχή στην κατανόηση υδρολογικών διαδικασιών και σταθερή βάση για τεχνολογικές εφαρμογές. Καθώς η αβεβαιότητα κυριαρχεί στην υδρολογία και άλλες γεωφυσικές διαδικασίες, δεν αποτελεί εμπόδιο στην κατανόηση και την εφαρμογή διότι έχει μοντελοποιηθεί αποτελεσματικά, κυρίως με θεωρίες πιθανοτήτων. Η υδρολογική μοντελοποίηση, με χρήση αιτιοκρατικών και στοχαστικών εργαλείων, έχει χτιστεί σε κατάλληλα επιστημολογικά θεμέλια, όπως η επικύρωση μοντέλων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι ανάγκες για κλιματικές μελέτες και ιδιαίτερα το πλήθος των καταστροφικών προβλέψεων του μέλλοντος έχουν κλονίσει αυτά τα θεμέλια για να υπηρετήσουν την ατζέντα της κλιματικής αλλαγής. Μη έγκυρες προβλέψεις προέρχονται από κλιματικά μοντέλα, που συνήθως χρησιμοποιούνται στην υδρολογία, σε πλήρη ανισορροπία με την προσπάθεια να βελτιωθούν και να επικυρωθεί η μοντελοποίηση την υδρολογικών διαδικασιών. Η παρουσίαση περιέχει παραδείγματα και προτάσεις για βελτίωση της σημερινής θλιβερής κατάστασης.

Ακτομηχανική Διερεύνηση στη Νέα Μάκρη.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα Ακτομηχανική Διερεύνηση από φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Συγκεκριμένα, αφορά την ακτή Μάτι η οποία βρίσκεται στην Ανατολική Αττική στην περιοχή της Νέας Μάκρης. Στην ακτή παρατηρούνται έντονα προβλήματα διάβρωσης για τα οποία έχουν γίνει παλαιότερα έργα προστασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Early Warning System-Wadi Watir, Egypt

Μια εργασία που πραγματεύεται την ανάπτυξη ενός Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για flash floods στη χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο, μία ιδιαίτερα ξηρή περιοχή με περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων πεδίου, περιορισμένη κατανόηση της κοιλάδας στη βροχόπτωση και ελλιπή αντιστοιχία μεταξύ των δεδομένων της βροχόπτωσης και των παρατηρούμενων flash floods. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να αποδείξει ότι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Έγκαιρης Πρόγνωσης flash floods, δεν είναι ακατόρθωτη ακόμα κι αν συνοδεύεται από σημαντικές τεχνικές και επιστημονικές δυσκολίες και περιορισμένα δεδομένα σε ξηρές περιοχές. Το σύστημα που αναπτύχθηκε είναι λειτουργικό και στέλνει ειδοποιήσεις, όπως συνέβη στις μεγάλες βροχοπτώσεις του 2008 και 2010.

A multi-stage methodology for selecting input variables in ANN forecasting of river flows

H ιδέα εκπόνησης ερευνητικών άρθρων μεταξύ σπουδαστών και καθηγητών ξεκίνησε το 2016 από την Δρ. Διονυσία Παναγούλια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Υδρολογία, Υδροκλιματικές Διεργασίες και Υδατικά Συστήματα στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

To συγκεκριμένο άρθρο πραγματεύεται την διαμόρφωση μιας μεθοδολογίας για την επιλογή μεταβλητών εισόδου σε μοντέλα τεχνητών νευρωνικών δικτύων για την πρόβλεψη της ροής των ποταμών. Το 2017 δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Global NEST.

Ολοκληρωμένη και βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου

Γεγονός αποτελεί η συνεχής αύξηση της σημασίας του τουρισμού για την χώρα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις νησιωτικών ενοτήτων, και η σημασία της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος σε όλη την έκταση της επικράτειας. Λαμβάνοντας υπόψιν λοιπόν τις επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον κρίνεται αναγκαίος στόχος η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη για όλη την χώρα.