top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

«Ώρα για πράσινο στις πόλεις»


Η βιομηχανική επανάσταση άνοιξε τον δρόμο στην ραγδαία αστικοποίηση, η οποία σε συνδυασμό με την πυκνή δόμηση και το μη ορθό πολεοδομικό σχεδιασμό δημιούργησε την ανάγκη δημιουργίας χώρων πρασίνου οι οποίοι αποτελούν σημαντικό παράγοντα της ποιότητας ζωής μιας πόλης, καθώς ασκούν σημαντική οικολογική και αισθητική επίδραση στον αστικό πληθυσμό. Οι απλοί πολίτες των σύγχρονων πόλεων καθώς και όλο και περισσότερες κυβερνήσεις, διοικήσεις, οικολογικές και μη οργανώσεις ευαισθητοποιούνται και οργανώνονται σε θέματα πρασίνου, με στόχο να προστατέψουν το αστικό πράσινο και να κάνουν τις πόλεις πιο βιώσιμες. Όλη αυτή η ενεργοποίηση και η ευαισθητοποίηση δημιουργεί πολλά ερωτήματα σχετικά με τα οφέλη και την σημασία των χώρων πρασίνου μέσα στις πόλεις.


Τα οφέλη από τους χώρους αστικού πρασίνου είναι πολλά τόσο για τον καθένα ξεχωριστά όσο και για το μέλλον των πόλεων. Πιο συγκεκριμένα, οι πράσινοι χώροι βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα του αέρα, καθώς τα δέντρα παράγουν οξυγόνο και φιλτράρουν τους αέριους ρυπαντές, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του θείου και το διοξείδιο του αζώτου. Επίσης, συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας, γεγονός σημαντικό για τις μεσογειακές πόλεις, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και είναι τα καλύτερα φυσικά ηχοπεράσματα αφού έχουν την ικανότητα να απορροφούν τους θορύβους της πόλης. Συν τοις άλλοις, μειώνουν τον κίνδυνο πλημμυρών, καθώς απορροφούν το νερό της βροχής, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα τον υδροφόρο ορίζοντα, ενώ αποτελούν και καταφύγιο βιοποικιλότητας αλλά και αναψυχής, χαλάρωσης, άθλησης και κοινωνικής συναναστροφής για τον κάτοικο της πόλης. Πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι η ύπαρξη χώρων πρασίνου στις γειτονιές και οι τακτικές επισκέψεις σε αυτούς, ωφελεί τη σωματική και κυρίως την ψυχική υγεία. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι είναι χώροι συγκέντρωσης των πολιτών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως σε περιπτώσεις σεισμού. Παράλληλα, αναβαθμίζουν την έννοια της γειτονιάς και βελτιώνουν την ελκυστικότητα και την επισκεψιμότητα μιας περιοχής.


Τα πολυάριθμα οφέλη των χώρων πρασίνου που γίνονται όλο και πιο γνωστά οδήγησαν στην υλοποίηση πολλών πράσινων επενδύσεων στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια καθώς και στην υλοποίηση πολλών πράσινων project που μας έδειξαν το μέλλον για την ζωή των κατοίκων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας, ο οποίος άλλαξε την όψη του κέντρου που όλοι γνωρίζαμε αλλά συνέβαλλε και στις πράσινες μετακινήσεις, τα πάρκα «τσέπης» τα οποία όλο και αυξάνονται σε διάφορες περιοχές της Αθήνας μεταμορφώνοντας οικόπεδα σε μικρούς χώρους πρασίνου κ.α. Ενώ πολλά είναι και τα πράσινα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν όπως η μετατροπή της Αστυπάλαιας σε πράσινο νησί, η αναμόρφωση του παλιού εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ και η μετατροπή του σε πάρκο καθώς και η ανάπλαση της ΔΕΘ-Helexpo. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι το μέλλον βρίσκεται στην προστασία του περιβάλλοντος μας και αυτό συνεπάγεται την εγκαθίδρυση πράσινων χώρων στα αστικά κέντρα που πλήττονται αλλά και προκαλούν πολλά προβλήματα.


Κάπως έτσι ανοίγει ο δρόμος στην νέα εποχή του αστικού πρασίνου μεταμορφώνοντας τις σύγχρονες πόλεις και υιοθετώντας μια οικολογική προσέγγιση στην διαχείριση των χώρων πρασίνου συνηγορώντας στην εξασφάλιση καλύτερου περιβαλλοντικά και αισθητικά αστικού χώρου. Είναι χρέος όλων μας να αποκτήσουμε περιβαλλοντική συνείδηση και να βοηθήσουμε στην αναδιαμόρφωση και στην εξέλιξη των πόλεων μας.


Comments


bottom of page