top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Το κόστος της πλαστικής ρύπανσης στον κόσμο


Η πλαστική ρύπανση στους ωκεανούς του κόσμου κοστίζει κάθε χρόνο δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία σε κατεστραμμένους και χαμένους πόρους, σύμφωνα με τους επιστήμονες.


Η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, οι δραστηριότητες αναψυχής και η παγκόσμια ευημερία επηρεάζονται αρνητικά από τη ρύπανση από πλαστικό, με εκτιμώμενη μείωση κατά 1-5% του οφέλους που απορρέει από τους ωκεανούς. Το κόστος που προκύπτει από αυτά τα οφέλη, γνωστό ως αξία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Marine Pollution Bulletin.


Σύμφωνα με τη μελέτη, τα πλαστικά απορρίμματα εκτιμάται ότι κοστίζουν έως και 33.000 δολάρια ανά τόνο σε μειωμένη περιβαλλοντική αξία, ενώ υπολογίζεται ότι 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικής ρύπανσης εισέρχονται κάθε χρόνο στους ωκεανούς του κόσμου.


Ο Δρ. Nicola Beaumont, περιβαλλοντικός οικονομολόγος στο θαλάσσιο εργαστήριο του Plymouth, επικεφαλής της μελέτης, δήλωσε ότι η έρευνα είναι η πρώτη που διερευνά τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των πλαστικών στη θάλασσα.


"Οι υπολογισμοί μας είναι μια πρώτη προσπάθεια στο «να μπει μια τιμή στο πλαστικό». Γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερη έρευνα, αλλά είμαστε πεπεισμένοι ότι ήδη υποτιμούν το πραγματικό κόστος για την παγκόσμια ανθρώπινη κοινωνία", δήλωσε ο Beaumont.


Οι εκτιμήσεις δεν λαμβάνουν υπόψη τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στον κλάδο του τουρισμού, των μεταφορών και της αλιείας ή στην ανθρώπινη υγεία, όπως προειδοποιούν οι συντάκτες.


Τα πλαστικά απόβλητα μπορούν να βρεθούν σε όλο τον κόσμο - από τις πιο πυκνοκατοικημένες ακτές έως τις πιο απομακρυσμένες - και η επίδρασή τους στο ζωοπλαγκτόν, τα ασπόνδυλα, τα ψάρια, τις χελώνες, τα πτηνά και τα θηλαστικά είναι αρνητική. Επιπλέον, τα πλαστικά απορρίμματα - τα οποία μπορούν να επιπλέουν για δεκαετίες ή περισσότερο, ταξιδεύοντας αποστάσεις άνω των 3.000 χλμ. από την αφετηρία τους - δημιουργούν νέα ενδιαιτήματα για τα βακτήρια και τα άλγη. Αυτές οι "αποικίες" αυξάνουν τη βιογεωγραφική εμβέλεια των βακτηρίων και των αλγών, με κίνδυνο να εξαπλωθούν τα είδη-επιδρομείς και σχετικές ασθένειες, όπως αναφέρει η έρευνα.


Ο Δρ. Kayleigh Wyles, λέκτορας περιβαλλοντικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Surrey, δήλωσε ότι η έρευνα είναι η πρώτη που δείχνει την «ολιστική» επίδραση της πλαστικής ρύπανσης.


"Εκτός από τον καταστροφικό αντίκτυπο που έχουν τα πλαστικά στα οικολογικά και θαλάσσια συστήματα μας, επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την κοινωνία", ανέφερε, ενώ ενθάρρυνε την επένδυση των διαθέσιμων πόρων και του κοινωνικού ενδιαφέροντος στην προστασία των θαλασσών, ώστε να μπορούν οι μελλοντικές γενιές να απολαύσουν ένα καθαρό περιβάλλον.

Ο κ. Beaumont δήλωσε ακόμη ότι ήλπιζε πως η μελέτη θα απλοποιήσει τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης και "θα μας βοηθήσει να λάβουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις".


«Η ανακύκλωση ενός τόνου πλαστικού κοστίζει εκατοντάδες έναντι του κόστους χιλιάδων αν το αφήσουμε στο θαλάσσιο περιβάλλον», υπογράμμισε.


"Τώρα εμπορευματοποιούμε τον άνθρακα για να μειώσουμε τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα, οπότε θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε κάτι παρόμοιο με το πλαστικό. Ελπίζουμε ότι αυτή η μελέτη θα αναδείξει την πραγματικότητα του προβλήματος των πλαστικών από ανθρώπινη άποψη."


bottom of page