top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Ο καθαρότερος αέρας θα μπορούσε να είχε σώσει τουλάχιστον 178.000 ζωές σε ολόκληρη την ΕΕ το 2019Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνέχισε να προκαλεί σημαντική πίεση στην αύξηση των πρόωρων θανάτων και ασθενειών στην Ευρώπη το 2019. Μια ανάλυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), που δημοσιεύθηκε στις αρχές της εβδομάδας, δείχνει ότι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα επίπεδα που συνέστησε πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θα μπορούσε να αποτρέψει περισσότερο από το ήμισυ των πρόωρων θανάτων που προκαλούνται από την έκθεση σε μικροσωματίδια.


Η ενημέρωση του ΕΟΠ «Οι επιπτώσεις στην υγεία λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ευρώπη» παρουσιάζει ενημερωμένες εκτιμήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τρεις βασικοί ρύποι –μικροσωματίδια, διοξείδιο του αζώτου, όζον στο επίπεδο του εδάφους– επηρέασαν την υγεία των Ευρωπαίων το 2019. Η ενημέρωση αξιολογεί επίσης τα πιθανά οφέλη από τη βελτίωση του αέρα ποιότητας προς τα νέα επίπεδα κατευθυντήριων γραμμών που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Και, τα μέτρα ενημέρωσης προχωρούν προς τον στόχο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη μηδενική ρύπανση για μείωση του αριθμού των πρόωρων θανάτων λόγω της έκθεσης σε μικροσωματίδια κατά περισσότερο από 55% έως το 2030.


Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΕΟΠ, 307.000 άνθρωποι πέθαναν πρόωρα λόγω της έκθεσης στη ρύπανση από μικροσωματίδια στην ΕΕ το 2019. Τουλάχιστον το 58%, ή 178.000, από αυτούς τους θανάτους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν φτάσει στο νέο κατευθυντήριο επίπεδο του ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα των 5 μg/m³.


Η ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη ήταν καλύτερη το 2019 από ό,τι το 2018, γεγονός που είχε επίσης λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Η μείωση της ρύπανσης ακολουθεί μια μακροπρόθεσμη τάση, η οποία καθοδηγείται από πολιτικές για τη μείωση των εκπομπών και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.


Ως μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη μηδενική ρύπανση θέτει στόχο τη μείωση του αριθμού των πρόωρων θανάτων λόγω έκθεσης σε μικροσωματίδια κατά περισσότερο από 55% έως το 2030, σε σύγκριση με το 2005. Σύμφωνα με την ανάλυση του ΕΟΠ, Η ΕΕ βρίσκεται επί του παρόντος σε τροχιά επίτευξης του στόχου, καθώς ο αριθμός αυτών των θανάτων έχει μειωθεί κατά περίπου ένα τρίτο από το 2005 έως το 2019.


«Η επένδυση σε καθαρότερη θέρμανση, κινητικότητα, γεωργία και βιομηχανία προσφέρει καλύτερη υγεία, παραγωγικότητα και ποιότητα ζωής για όλους τους Ευρωπαίους και ειδικά για τους πιο ευάλωτους. Αυτές οι επενδύσεις σώζουν ζωές και συμβάλλουν επίσης στην επιτάχυνση της προόδου προς την ουδετερότητα του άνθρακα και την ισχυρή βιοποικιλότητα», δήλωσε ο Hans Bruyninckx, Εκτελεστικός Διευθυντής του ΕΟΠ.


«Η ύπαρξη καθαρού αέρα πρέπει να είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για υγιείς και παραγωγικές κοινωνίες. Ακόμη και με βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε για να επιτύχουμε τα επίπεδα των νέων κατευθυντήριων γραμμών για την ποιότητα του αέρα του ΠΟΥ», δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Δρ Hans Henri P. Kluge. «Στον ΠΟΥ, χαιρετίζουμε το έργο που επιτελέστηκε από τον ΕΟΠ, δείχνοντάς μας όλες τις ζωές που θα μπορούσαν να σωθούν εάν επιτευχθούν τα νέα επίπεδα ποιότητας του αέρα, δίνοντας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αδιάσειστα στοιχεία για την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης αυτού του φόρτου υγείας».


Η ενημέρωση του ΕΟΠ δημοσιεύτηκε ακριβώς πριν από το Φόρουμ για τον Καθαρό Αέρα της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2021. Το Φόρουμ συγκεντρώνει φορείς λήψης αποφάσεων, ενδιαφερόμενα μέρη και εμπειρογνώμονες για να προβληματιστούν σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικού ευρωπαϊκού, εθνικού και τοπικού αέρα πολιτικές, έργα και προγράμματα – και ενημέρωση σχετικά με τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της στενότερης ευθυγράμμισής τους με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα.

コメント


bottom of page