top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Το μεγαλύτερο έργο-ΣΔΙΤ στη Ρόδο

Σε δημοπράτηση η μονάδα απορριμμάτων στη Ρόδο το μεγαλύτερο έργο-ΣΔΙΤ στο Νότιο Αιγαίου. Συγκεκραμένα τίθεται σε δημοπράτηση το σημαντικό έργο κατασκευής Ολοκληρωμένης Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων στο νησί των Ιπποτών.


Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας, που το περίμεναν εδώ και χρόνια τόσο οι τοπικές κοινωνίες όσο και οι αρμόδιοι φορείς. Το όλο εγχείρημα πρόκειται να θέσει τη χώρα στο μονοπάτι που ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων.


Επιπλέον με την υλοποίηση του έργου αναμένεται να μπει ένα τέλος στο χρονίζων πρόβλημα με τη διαχείριση των απορριμμάτων που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου. Το πρόβλημα αυτό, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες με την αύξηση εκατομμυρίων τουριστών διογκώνεται και η λύση της μονάδας απορριμμάτων θα δώσει ένα οριστικό τέλος.


Στοιχεία έργου

Αναλυτικά οι εργασίες περιλαμβάνουν τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή , την συντήρηση και τη λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων.


O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 39, 5 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (αξία χωρίς ΦΠΑ: 31,8 ευρώ) και αναθέτουσα αρχή είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2021, με ανώτερο όριο συμμετεχόντων τους έξι .


Η διάρκεια του έργου φτάνει τους 324 μήνες (27 έτη), ενώ η χρηματοδότηση θα προέλθει απο τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Πιο συγκεκριμένα το 40% του προϋπολογισμού θα προκύψει μέσω ίδιων ιδιωτικών κεφαλαίων του ιδιώτη φορέα που θα αναδειχθεί μέσα από το διαγωνισμό και το 60% μέσω κοινοτικών πόρων και εθνικής συμμετοχής.


Το έργο αναλυτικά

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν:

  • Το σύνολο των εργασιών κατασκευής, τη λειτουργία και συντήρηση των υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Σ.Δ.Α.) Νήσου Ρόδου. Τη λειτουργία και συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, στην καθημερινή λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων με ίδια μέσα, τη συνήθη, προληπτική και διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση και την περιοδική αντικατάσταση – ανανέωση τμημάτων, στοιχείων και εξαρτημάτων του εξοπλισμού (lifecycle cost) του συνόλου των εγκαταστάσεων.

  • Την καθημερινή διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων και συστημάτων, των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, όπως αυτά θα αναφέρονται αναλυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας, τις προδιαγραφές και τους στόχους της ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή και δανειακά κεφάλαια (με την επιφύλαξη της Χρηματοδοτικής Συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής στο κατασκευαστικό κόστος του έργου.

  • Την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης (περίοδο εργασιών) και κατασκευής του Έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του (περίοδο υπηρεσιών).

  • Την εμπορική εκμετάλλευση μέρους ή το συνόλου των παραγόμενων δευτερογενών προϊόντων (π.χ. ενέργεια, ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαέριο, RDF, SRF κλπ).

  • Τη μεταβίβαση των υποδομών στον Δημόσιο Φορέα μετά τη λήξη της Σύμβασης Σύμπραξης, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.

Ιστορικό

Το συγκεκριμένο έργο είχε πάρει την έγκριση χρηματοδότησης από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ με τίτλο «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ»τον Νοέμβριο του 2018. Τότε πρόεδρος τη επιτροπής ήταν ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης και στη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ .


Ωστόσο, μετά από την έγκριση οι διαδικασίες κινήθηκαν με ρυθμό χελώνας με αποτέλεσμα να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις την περασμένη Άνοιξη.


Συγκεκριμένα στα μέσα Μαρτίου υποβλήθηκε , στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ το σχέδιο Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α΄ Φάσης Διαγωνισμού για το έργο “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου” για έλεγχο και προέγκριση δημοπράτησης, προκειμένου να προχωρήσει η σχετική διαδικασία.


Μετέπειτα ακολούθησε τον Σεπτέμβριο του 2021 η έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (με 9 θετικές ψήφους και μία αρνητική) στην Α’ φάση του διαγωνισμού για το έργο «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ


Μέσα από αυτές της διαδικασίες φτάσαμε στην παρούσα φάση όπου βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ στο να υλοποιηθεί ένα μεγάλο έργο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η μονάδα που θα κατασκευαστεί αναμένεται να δώσει ανάσα τόσο στο νησί της Ρόδου όσο και στις νήσους Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος και Κως, όπου η κατάσταση είναι επιβαρυμένη ειδικά κατά την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο, αρκεί να μπει σε τροχιά κατασκευής χωρίς να συναντήση εμπόδια.

Comments


bottom of page