top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Τουλάχιστον το 30% της χρηματοδότησης των περιφερειών της ΕΕ θα αφορά την κλιματική δράση


Η χρηματοδότηση της ΕΕ στοχεύει στη βιώσιμη ανάκαμψη των ευρωπαϊκών περιφερειών από την κρίση του κορονοϊού, την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.


Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς και η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής τους συνοχής αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ. Το ποσό των 243 δισ. ευρώ (σε τιμές του 2018) θα διατεθεί στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής κατά την επόμενη επταετία προκειμένου να αντιμετωπιστούν, μεταξύ άλλων, οι επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού. Η χρηματοδότηση θα στηρίξει δράσεις για το κλίμα, κοινωνικά προγράμματα και έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.


Αναθεωρώντας την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ

Στις 24 Ιουνίου, το Κοινοβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει ένα «πακέτο συνοχής» που συμπεριλαμβάνει τα βασικά περιφερειακά ταμεία - το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής (ΕΤΠΑ-ΤΣ) και τον στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της περιφερειακής πολιτικής (Interreg) - που χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το ΕΤΠΑ - καθώς και μια σειρά στόχων για τα ταμεία - τον κανονισμό κοινών διατάξεων.


Στηρίζοντας την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών της ΕΕ

Η νέα πολιτική συνοχής αναμένεται να απλοποιήσει τις διαδικασίες, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων και να εναρμονιστεί με τη μετάβαση των περιφερειών προς μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη, στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας και της ανάκαμψης από την κρίση του COVID-19. Ένα σημαντικό τμήμα των πόρων θα διατεθεί σε έργα που προωθούν την έξυπνη ανάπτυξη και την πράσινη οικονομία. Η πολιτική συνοχής προβλέπει τα εξής:

  • τη διάθεση του 30% τουλάχιστον της περιφερειακής χρηματοδότησης στην κλιματική δράση

  • την τήρηση των στόχων της ΕΕ για το περιβάλλον, το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία

  • την επένδυση στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας

  • την παροχή προσαρμοσμένης στήριξης στις απόκεντρες και αραιοκατοικημένες περιοχές, καθώς και στα νησιά

  • την εστίαση στην έρευνα και στην καινοτομία

  • τη διάθεση του 8% τουλάχιστον των πόρων του ΕΤΠΑ σε έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

Αποκλείονται τα ορυκτά καύσιμα και η πυρηνική ενέργεια, εκτός από τα έργα που αντικαθιστούν τον άνθρακα με φυσικό αέριο, τα οποία είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Προκειμένου να βοηθήσουν τις περιφέρειες να ανακάμψουν από την κρίση του κορονοϊού, τα ταμεία αναμένεται να στηρίξουν τον πολιτισμό, τον βιώσιμο τουρισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενισχύοντας παράλληλα τα συστήματα δημόσιας υγείας.

Comments


bottom of page