top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Δημιουργείται η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοοικονομία, μέσω του Ευρωπαϊκού Έργου CEE2ACTΜε επιτυχία διεξήχθη τη Μεγάλη Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023, η συνάντηση μετά δείπνου στο Ξενοδοχείο Elia Ermou Athens Hotel (Ερμού 15-17) μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών του Ευρωπαϊκού έργου CEE2ACT. Το έργο CEE2ACT δίνει τη δυνατότητα σε έναν μεγάλο αριθμό χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και στην Ελλάδα, που δε διαθέτουν ακόμη μια ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για τη Βιοοικονομία, να αναπτύξουν έναν Οδικό Χάρτη για τη διαμόρφωση αυτής, με την εμπλοκή και συμμετοχή όλων των σχετικών φορέων της Βιοοικονομίας, καθώς και την υποστήριξη των χωρών της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, οι οποίες έχουν ήδη κάνει επιπλέον βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο οδικός χάρτης της Ελλάδας, θα αναπτυχθεί από το CluBE, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ.


Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2022 και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2025. Στην υλοποίησή του συμμετέχουν 17 διαφορετικοί οργανισμοί από 17 ευρωπαϊκές χώρες. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE).


Το CluBE βρίσκεται στη διαδικασία κινητοποίησης ενός εθνικού κόμβου (hub) Βιοοικονομίας που θα εμπλέκει αρμόδιους φορείς από κάθε χώρο (υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, κοινωνία κλπ.) με στόχο την εκτενέστερη ενημέρωση ως προς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την αύξηση του κοινωνικού αντίκτυπου της Βιοοικονομίας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ακαδημαϊκοί με σημαντική εμπειρία στο θέμα θα καταρτίσουν έναν εθνικό οδικό χάρτη για τη Βιοοικονομία, ο οποίος θα αποτελέσει και τη βάση για τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής Βιοικονομίας.


Μετά από μια εισαγωγική τοποθέτηση του Συνιδρυτή και Διαχειριστή του CluBE, κ. Νικόλαου Ντάβου για τη Βιοοικονομία και το ρόλο του CluBE, ακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και καθηγητής του ΕΜΠ, κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, με την παρέμβασή του, δίνοντας την άποψη του Υπουργείου για την προώθηση της Κυκλικής οικονομίας, της Βιοοικονομίας και την υποστήριξή του για την προσπάθεια που γίνεται στα πλαίσια του έργου CEE2ACT.


Στη συνέχεια, έγινε μια σύντομη παρουσίαση του έργου CEE2ACT από την κα. Αγγελική Φουτρή και τον κ. Γιώργο Μαρτινίδη, στελέχη του CluBE αρμόδια για το έργο και κατόπιν ακολούθησε συζήτηση με τη μορφή ανοιχτού διαλόγου που συντονίστηκε από τον Συνιδρυτή και Διευθυντή του CluBE, Δρ. Ιωάννη Φάλλα.


Στη συζήτηση τοποθετήθηκαν οι παρευρισκόμενοι ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κ.α., ενώ έγιναν πολυάριθμες στοχευμένες ερωτήσεις από πολλούς δημοσιογράφους με στόχο την αποσαφήνιση του αντικειμένου της Βιοοικονομίας και το ρόλο των εμπλεκόμενων μερών στη διαδικασία εκπόνησης του Οδικού Χάρτη για την εκπόνηση της Στρατηγικής για τη Βιοοικονομία στην Ελλάδα (Roadmap).Η συζήτηση ανέδειξε πρώτα απ’ όλα το γεγονός ότι το Roadmap θα πρέπει να συμπεριλάβει τις απόψεις των τοπικών κοινωνιών και επομένως να οργανωθεί σε επίπεδο Περιφερειών που βρίσκονται πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες και τις επιδιώξεις τους. Ακόμη, τονίστηκαν τα αναμενόμενα οφέλη από την παροχή καλών παραδειγμάτων από άλλες χώρες ως ένας οδηγός για τις τοπικές κοινωνίες ώστε να αντιληφθούν και να αγκαλιάσουν τη Βιοοικονομία στο σύνολό της. Επίσης, έγιναν πολλές αναφορές στο ρόλο της παιδείας και της εκπαίδευσης των νεότερων ηλικιών, που και θα εισάγουν την έννοια της Βιοοικονομίας στις οικογένειες, αλλά και θα αποτελέσουν τους αυριανούς φορείς γνώσης και ανάπτυξης της Βιοοικονομίας. Παράλληλα, έγινε ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, ώστε να εκπαιδευτεί στο σύνολό της στις νέες έννοιες, με παράλληλη «μετάφραση» των σύνθετων τεχνικών όρων σε μια πιο απλή ορολογία, που θα γίνεται αντιληπτή από το κοινωνικό σύνολο, με ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας.


Με το πέρας της συζήτησης, το CluBE δεσμεύτηκε με βάση τα ως άνω συμπεράσματα να επανέλθει με πιο συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη, στηριζόμενο επίσης στην πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο και με πολλούς από τους φορείς, αλλά και με το Ελληνικό Φόρουμ Βιοοικονομίας, ένα άτυπο όργανο φορέων, επιχειρήσεων και προσωπικοτήτων που έχει συσταθεί για την προώθηση της Βιοοικονομίας στην Ελλάδα και μπορεί ουσιαστικά να αποτελέσει τον Ελληνικό Κόμβο για τη Βιοοικονομία του έργου CEE2ACT.

Comments


bottom of page