top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Αφιέρωμα για την βιώσιμη μετάβαση της Κοζάνης από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΕΕH Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (DG ENVI) της ΕΕ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένα αφιέρωμα για την βιώσιμη μετάβαση της Κοζάνης.


Για δεκαετίες, η Κοζάνη διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στον ηλεκτρισμό της Ελλάδας μέσω του τοπικού λιγνιτικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, που είναι ο μεγαλύτερος στη χώρα και παράγει το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.


Η Κοζάνη «αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας της», λέει ο δήμαρχος Λάζαρος Μαλούτας.


Η πόλη στοχεύει στην αφαίρεση του άνθρακα και στη δημιουργία «ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και παραγωγής για την περιοχή σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, την περιφερειακή κυβέρνηση και την κεντρική κυβέρνηση».


Η Κοζάνη αποφάσισε να ενταχθεί στη Συμφωνία για την Πράσινη Πόλη για να υποστηρίξει τη στροφή της πόλης προς τη βιωσιμότητα καθώς και τον στόχο της για τους πολίτες.


«Αναπνεύστε καθαρότερο αέρα, απολαύστε καθαρό νερό, έχετε πρόσβαση σε πάρκα και χώρους πρασίνου και ζήστε σε περιοχές με λιγότερο περιβαλλοντικό θόρυβο…», τονίζει ο Δήμαρχος.


Η Κοζάνη σημειώνει ήδη πρόοδο στους πέντε τομείς στόχους που θέτει η Συμφωνία: αέρας, νερό, φύση και βιοποικιλότητα, απόβλητα και κυκλική οικονομία και θόρυβος. Η πόλη έχει συντάξει, και αρχίζει να εφαρμόζει, μια συλλογή ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση της Κυκλικής Οικονομίας, της Αειφόρου Ενέργειας και της Κλιματικής Προσαρμογής καθώς και τεχνικά σχέδια για τη δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης και Λυμάτων και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.


Ο Δήμαρχος κ. Μαλούτας συμμερίζεται μέρος της προόδου της Κοζάνης μέχρι στιγμής, η οποία περιλαμβάνει την αντικατάσταση του δημοτικού στόλου με ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα και την εφαρμογή ενός ευφυούς συστήματος μεταφορών. Στο άμεσο μέλλον προβλέπεται η εγκατάσταση δύο ακόμη σταθμών φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας.


Ταυτόχρονα, η πόλη έχει εγκαταστήσει μετρητές νερού σε δεξαμενές και πηγάδια για την καλύτερη αξιολόγηση και μέτρηση της χρήσης του νερού, ενώ εκσυγχρονίζει τις συνδέσεις μεταξύ των αγωγών (πάνω από 60 χιλιόμετρα αγωγών βρίσκονται υπό ανακατασκευή).


Η Κοζάνη στοχεύει στην ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων άρδευσης για αστικούς χώρους πρασίνου στο πλαίσιο της Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής όμβριων υδάτων για άρδευση. Η πόλη ελπίζει να ξεκινήσει η αποκατάσταση γύρω από το σιδηροδρομικό σταθμό της για την εισαγωγή χώρου πρασίνου και την προστασία της υπάρχουσας βιοποικιλότητας.


Καθιερώθηκε η χωριστή συλλογή υπολειμμάτων υφασμάτων και χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, επισημαίνει ο Δήμαρχος. Η ελληνική πόλη πραγματοποιεί επίσης τον διαχωρισμό 7.500 tn βιολογικών αποβλήτων ετησίως. Η Κοζάνη αυτή τη στιγμή αναπτύσσει ένα σχέδιο «Πληρώνω όσο πετάω», εκτός από την κατασκευή ενός κέντρου που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους πολίτες να «επισκευάζουν και να επαναχρησιμοποιούν» υλικά και ένα έξυπνο δίκτυο μέτρησης και αναφοράς θορύβου.


Οι μεγάλης κλίμακας προσπάθειες της Κοζάνης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Ο Δήμαρχος υποστηρίζει ότι η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό και εθνικό) είναι το κλειδί για την οικοδόμηση ενός καθαρού και υγιούς μέλλοντος. Με την ένταξή της στη Συμφωνία για την Πράσινη Πόλη, η Κοζάνη και οι συνυπογράφοντες της, βρίσκονται ήδη ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Comments


bottom of page