top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

ΥΠΕΝ: 9 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση των συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά στην ΑστυπάλαιαΞεκίνησε τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου, το πρόγραμμα «e-Astypalea» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα καταστήσει την Αστυπάλαια το πρώτο πράσινο και λειτουργικά έξυπνο νησί της Μεσογείου.


Η προκήρυξη της δράσης για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Αστυπάλαια, την οποία υπογράφουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, εκδόθηκε τη Δευτέρα (ΦΕΚ Β 3961/30.08.2021), σηματοδοτώντας την ενεργοποίηση του προγράμματος «e-Astypalea».


Μέσω της χορήγησης «οικολογικού bonus», η δράση στοχεύει στην πλήρη αντικατάσταση του στόλου των συμβατικών οχημάτων που κυκλοφορούν στο νησί με ηλεκτρικά.


Το πρόγραμμα «e-Astypalea», που σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, προβλέπει την επιδότηση της αγοράς ή της μίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νησιού με ταυτόχρονη απόσυρση των παλαιών οχημάτων. Η απόσυρση είναι προαιρετική με εξαίρεση τα ταξί για τα οποία είναι υποχρεωτική.


Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν από σήμερα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-astypalea.gov.gr, με χρήση των κωδικών taxis net, ενώ ήδη λειτουργεί σχετικό help desk για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023.


Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τους όρους της δράσης και τη διαδικασία της αίτησης, μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση info-eastypalea@prv.ypeka.gr, καθώς και τηλεφωνικά στους εξής αριθμούς: 2106797843 και 210 6797862.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα


1η Κατηγορία: Μόνιμοι κάτοικοι


Η πρώτη κατηγορία αφορά σε φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματικά δραστηριότητα, διαθέτουν ΑΦΜ, είναι μόνιμοι κάτοικοι Αστυπάλαιας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησής τους. Κάθε ωφελούμενος έχει το δικαίωμα αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος (συμπεριλαμβανομένων δίκυκλων και τρίκυκλων) ή ποδηλάτου. Τα ποσοστά επιδότησης που προβλέπονται διαμορφώνονται ως εξής:

  • Για αγορά αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος Λιανικής Τιμής Προ Φόρων έως 50.000 ευρώ, η επιδότηση αντιστοιχεί στο 40% της αξίας και με μέγιστο ποσό τις 12.000 ευρώ.

  • Για την αγορά ηλεκτρικού δίκυκλου ή τρίκυκλου η επιδότηση αντιστοιχεί στο 40% της αξίας με μέγιστο ποσό τις 3.000 ευρώ.

  • Για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου, το ποσοστό αναλογεί στο 40% επί της αξίας και με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ.

Τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να ωφεληθούν επιπλέον μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος με ποσό επιδότησης ύψους 3.000 ευρώ ή δίκυκλου/τρίκυκλου με όφελος έως και 800 ευρώ. Προβλέπεται, επίσης προαιρετικά, η δυνατότητα επιπλέον επιδότησης, ύψους 500 ευρώ, για την αγορά αγοράς «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.


Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται επιπλέον επιδότησης είναι οι οικογένειες με 3 και άνω εξαρτώμενα τέκνα και τα Άτομα με Αναπηρία, που λαμβάνουν επιπλέον 500 ευρώ – 1.000 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία του οχήματος.


2η Κατηγορία: ΤΑΞΙ


Η δεύτερη κατηγορία αφορά σε ιδιοκτήτες οχημάτων Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης–ΤΑΞΙ, οι οποίοι είναι επίσης μόνιμοι κάτοικοι Αστυπάλαιας, διαθέτουν ΑΦΜ με έδρα στο νησί της Αστυπάλαιας και έχουν το 100% της κυριότητας του οχήματος.


Οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα αγοράς ή σύναψης επαγγελματικής μίσθωσης ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος εξωτερικής φόρτισης, Λιανικής Τιμής Προ Φόρων έως 50.000 ευρώ με την επιδότηση να αντιστοιχεί στο 40% της αξίας και έως το ποσό των 18.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν σε οριστικό αποχαρακτηρισμό και απόσυρση των παλαιών οχημάτων με το επιπλέον ποσό επιδότησης να ανέρχεται σε 4.500 ευρώ, άρα η συνολική επιδότηση για αυτή την κατηγορία ωφελουμένων δύναται να φτάσει ως τις 22.500 ευρώ ανάλογα με την αξία του ηλεκτρικού οχήματος.


Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται πρόσθετης επιδότησης είναι οι οικογένειες με 3 και άνω εξαρτώμενα τέκνα και τα Άτομα με Αναπηρία, οι οποίοι λαμβάνουν επιπλέον 1.000 ευρώ. Τέλος, προαιρετική είναι η δυνατότητα επιπλέον επιδότησης, ύψους 500 ευρώ, για την αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.


3η Κατηγορία: Επιχειρήσεις


Η τρίτη και τελευταία κατηγορία αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις κάθε μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ, Ν.Π.Ι.Δ), κάθε μεγέθους, οι οποίες διαθέτουν φορολογική έδρα ή/και φορολογικό υποκατάστημα στον Δήμο Αστυπάλαιας και δραστηριοποιούνται κατά τρόπο μόνιμο στο νησί πριν από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης. Για τους ωφελούμενους αυτής της κατηγορίας προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής έως τριών (3) αιτήσεων για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση έως τριάντα (30) συνολικά αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων ή ποδηλάτων.


Το σύνολο των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών ή/και επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνων που αιτείται κάθε τελικός αποδέκτης δεν μπορεί να ξεπερνά τα δεκαπέντε (15), ενώ των ηλεκτρικών ποδηλάτων τα δέκα (10).


Τα ποσοστά επιδότησης που προβλέπονται σε αυτή την κατηγορία είναι τα εξής:

  • Για την αγορά αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος Λιανικής Τιμής Προ Φόρων έως 50.000 ευρώ, το όφελος αντιστοιχεί στο 40% της αξίας του με το μέγιστο ποσό επιδότησης να φτάνει στις 12.000 ευρώ.

  • Για την αγορά ηλεκτρικού δικύκλου ή τρικύκλου η επιδότηση αντιστοιχεί στο 40% της αξίας με μέγιστο ποσό τις 3.000 ευρώ.

  • Για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου, το ποσοστό αναλογεί στο 40% επί της αξίας και με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται, εφόσον το επιθυμούν, επιπλέον επιδότησης ύψους 3.000 ευρώ για κάθε νέο ηλεκτρικό όχημα με την απόσυρση ενός παλαιού οχήματος, ενώ για την προαιρετική απόσυρση δίκυκλου/τρίκυκλου η επιδότηση ανέρχεται σε 800 ευρώ.


Τέλος, δικαιούνται επιπλέον επιδότησης, ύψους 400 ευρώ, για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης, με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης ίσο με το συνολικό αριθμό αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών ή/και επαγγελματικών οχημάτων.

Comments


bottom of page