top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Στην Κρήτη οι διαβουλεύσεις για την προστασία της χελώνας καρέτα και των αμμοθινών με άρκευθουςΜε βασικό στόχο την ενίσχυση της προστασίας για ένα από τα πιο εμβληματικά θαλάσσια είδη της Μεσογείου αλλά και της χώρας μας, της χελώνας καρέτα, αλλά και για τις σημαντικές αμμοθίνες με αρκεύθους (κέδρα), παρουσιάζονται την ερχόμενη εβδομάδα σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τα αντίστοιχα Εθνικά Σχέδια Δράσης.


Σύμφωνα με ανακοίνωση της WWF Ελλάς, τα εν λόγω Εθνικά Σχέδια Δράσης, όπως και οι σχετικές εκδηλώσεις για την παρουσίασή τους στο ενδιαφερόμενο κοινό, αποτελούν μέρος του Έργου «LIFE-IP 4 NATURA», του πρώτου ολοκληρωμένου έργου LIFE (LIFE Integrated Project) για την προστασία της φύσης που έχει αναλάβει ποτέ να υλοποιήσει η χώρα μας, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και σε συνεργασία με ακόμα 9 εταίρους (Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Πράσινο Ταμείο).


Ειδικότερα, το Σχέδιο Δράσης για την χελώνα Caretta caretta θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 (11:30-15:00), στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, από στελέχη του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ (υπεύθυνου για την εκπόνηση του σχεδίου στο πλαίσιο του έργου LIFE EUROTURTLES) και του ΥΠΕΝ. Αντίστοιχα, το Σχέδιο Δράσης για τον οικότοπο «θίνες των παραλίων με Juniperus spp.» θα παρουσιαστεί την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο (9:30-15:00), από στελέχη του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΥΠΕΝ.


Στόχος αυτών των συναντήσεων, που είναι ανοιχτές και στο ευρύ κοινό, είναι η παρουσίαση και συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους και αρμόδιους φορείς των προτεινόμενων στα Σχέδια Δράσης μέτρων, δράσεων και πολιτικών. Οι συναντήσεις εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κύκλο τοπικών διαβουλεύσεων, στη διάρκεια των οποίων θα συζητηθούν με τοπικούς φορείς και πολίτες όλα τα Σχέδια Δράσης που έχουν εκπονηθεί και θα θεσμοθετηθούν στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP 4 NATURA.


Η επιλογή του είδους (Caretta caretta) και του οικότοπου (Θίνες των παραλίων με αρκεύθους) για τη σύνταξη των σχετικών Εθνικών Σχεδίων Δράσης έγινε λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη οικολογική τους αξία και την ανάγκη για αντιμετώπιση των μεγάλων απειλών που δέχονται, όπως για παράδειγμα η υποβάθμιση των παραλιών ωοτοκίας ή η βόσκηση και η επέκταση υποδομών αναψυχής, αντίστοιχα. Στην Ελλάδα απαντώνται σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής της Caretta caretta (Ζάκυνθος, Κυπαρισσιακός και Λακωνικός Κόλπος, Ρέθυμνο, Χανιά κ.ά.), η οποία αποτελεί είδος προτεραιότητας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία για τους οικότοπους. Αντίστοιχα, οι Θίνες των παραλίων με αρκεύθους αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας, που στη χώρα μας εντοπίζονται κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη, στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο.


Η σημασία των Σχεδίων Δράσης


Τα Σχέδια Δράσης είναι κατευθυντήρια έγγραφα που περιγράφουν συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα για την προστασία, τη διατήρηση ή και την αποκατάσταση ενός είδους ή ενός οικοτόπου με στόχο τη βελτίωση της συνολικής κατάστασης διατήρησής του. Οι δράσεις που προτείνονται μπορεί να περιλαμβάνουν τη θεσμική προστασία, τη βελτίωση και αποκατάσταση ενδιαιτημάτων και περιοχών, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η σύνταξη και εφαρμογή τους βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα και στη συντονισμένη προσπάθεια ανάμεσα σε κρατικούς φορείς, επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, την κοινωνία των πολιτών, τις τοπικές κοινότητες και γενικά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα Σχέδια Δράσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και ως οδηγοί για την εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων.


Τα Σχέδια Δράσης είναι βασικά εργαλεία προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας και ως τέτοια προβλέπονται από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Με δεδομένο ότι η απώλεια βιοποικιλότητας έχει πια εξελιχθεί σε παγκόσμια κρίση, με συνέπειες που αγγίζουν όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας και ευζωίας, η ανάσχεσή της συνιστά, πέραν των όποιων νομικών υποχρεώσεων, αυτονόητο καθήκον απέναντι στην κοινωνία και τις μελλοντικές γενιές.

Comments


bottom of page