top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Πράσινη απασχόληση στη διαχείριση βιο-αποβλήτωνΗ συλλογή και κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων είναι ένα αυθεντικό παράδειγμα της οικολογικής καινοτομίας. Η προώθησή τους οδηγεί στην ελάττωση του κόστους διαχείρισης, την ανάδειξη νέων ευκαιριών για ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους, νέους επαγγελματίες στον τομέα της ανακύκλωσης και της γεωργικής οικονομίας, την επαναχρησιμοποίηση βιολογικών αποβλήτων, την ενίσχυση δεξιοτήτων και την οικοδόμηση διαφοροποιημένων τοπικών οικονομιών.


Ποιος είναι ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας στη διαχείριση των «πράσινων αποβλήτων» και στην κυκλική οικονομία; Η απάντηση μπορεί να δοθεί από το έργο «Πράσινη απασχόληση στη διαχείριση βιο-αποβλήτων - Green Crew» («Green employment in the management of biowastes»), το οποίο αποτελεί ένα ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο που έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».


Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον δήμο Σερρών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και τους δήμους Νέστου και Blagoevgrad της Βουλγαρίας και έχει ως στόχο να αποτελέσει τον επιταχυντή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της “οικολογικής καινοτομίας”. Ο κοινωνικός χαρακτήρας του είναι κρίσιμος στη γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας που αποτελεί βασική πτυχή του στρατηγικού σχεδίου και των δυο χωρών.


«Με την υλοποίηση του πιλοτικού έργου, αναγνωρίζουμε έμπρακτα τον ρόλο και τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση στην προώθηση δράσεων κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας», επισήμανε ο Κώστας Καρπουχτσής, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος προγραμματισμού και ανάπτυξης του δήμου Σερρών.


Ο Δήμος Σερρών, ως επικεφαλής εταίρος του έργου, αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκστρατείας ευαισθητοποίησης του κοινού σε περιφερειακό επίπεδο σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη διαχείριση των βιοδιασπώμενων αποβλήτων καθώς και την υλοποίηση S.W.O.T ανάλυσης, τη δημιουργία έκθεσης δικτύωσης κοινωνικής οικονομίας και εγχειριδίου επιχειρήσεων κοινωνικής συνεργασίας.


Παράλληλα, έχει αναλάβει την επιδεικτική λειτουργία πιλοτικής μονάδας κομποστοποίησης (αερόβια ζύμωση) σε ειδικό χώρο που διαθέτει το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου.


Στο πλαίσιο του έργου Green Crew, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019 θα διοργανωθεί από τον δήμο Σερρών μια Εβδομάδα εκπαίδευσης η οποία έχει ως στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις επιχειρηματικές δυνατότητες οι οποίες απορρέουν από την αξιοποίηση των πρασίνων αποβλήτων.


Στόχοι του έργου είναι η ανάπτυξη των υφιστάμενων και δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων (κυρίως στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων), η αύξηση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινότητες με αρνητικές κοινωνικοοικονομικές ενδείξεις, η προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων με μέτρα και υποδομές για τη διαλογή και κομποστοποίηση «πράσινων» απορριμμάτων καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για δράσεις συλλογικότητας και αλληλεγγύης.


«Η διαχείριση των "πράσινων αποβλήτων" θα γίνεται μέσω της διαδικασίας της αερόβιας ζύμωσης (κομποστοποίηση), ενώ το παραγόμενο εδαφοβελτιωτικό (compost) θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμο (π.χ. πάρκα)», είπε ο ίδιος.


Η υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τον κ. Καρπουχτσή, αποβλέπει στην κινητοποίηση στον τομέα της αξιοποίησης των μη επικίνδυνων προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ως πρώτης ύλης, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας με στόχο την επανένταξη αυτών των αποβλήτων ως νέων προϊόντων στην τοπική παραγωγική δραστηριότητα και τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών οφελών του δικτύου των κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων.


Ένα από τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι και η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των φυτικών υπολειμμάτων του άνθρακα με αναμενόμενο αποτέλεσμα την παράλληλη μείωση του αποτυπώματός του καθώς και νέες πρωτοβουλίες για τη συλλογή, διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων.


Στο πλαίσιο δράσης αυτού του έργου, ο κύριος άξονας είναι η υποστήριξη και η ανάπτυξη της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στον τομέα της οικολογικής καινοτομίας, στην ευρύτερη περιοχή Βουλγαρίας-Ελλάδας, μέσω της δημιουργίας των προϋποθέσεων για ενίσχυση εναλλακτικών τύπων επιχειρηματικότητας, παράλληλα με την τοπική ανάπτυξη.コメント


bottom of page