top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Μελέτη: Ο κορονοϊός και η κλιματική αλλαγή είναι συγκλίνουσες κρίσεις με κοινές επιπτώσειςΣύμφωνα με μελέτη του ακαδημαϊκού περιοδικού, The Lancet, την οποία υπογράφουν 100 ειδικοί, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, η κλιματική αλλαγή όχι μόνο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο ζωής μας στο μέλλον, αλλά βάζει σε κίνδυνο τις ζωές μας σήμερα και προειδοποιεί τις δομές υγείας να προετοιμαστούν για μία κλιματική κρίση.


Η κλιματική κρίση εξακολουθεί να μαίνεται. Πριν από ένα χρόνο, οι τίτλοι ειδήσεων κυριαρχούσαν από το κίνημα της νεολαίας για το κλίμα και την αίσθηση του επείγοντος. Αλλά o κορονοϊός έχει αντικαταστήσει αυτό το ενδιαφέρον και την ευαισθητοποίηση. Στην πραγματικότητα, οι αιτίες και των δύο κρίσεων έχουν κοινές ομοιότητες και οι επιπτώσεις τους συγκλίνουν. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα και τον κορονοϊό, μια ζωονοσολογική ασθένεια, οφείλονται και οι δύο στην ανθρώπινη δραστηριότητα που έχει οδηγήσει σε περιβαλλοντική υποβάθμιση.


Ούτε η έκτακτη ανάγκη για το κλίμα ούτε η ζωονοσολογική πανδημία δεν ήταν απρόσμενα. Και οι δύο έχουν οδηγήσει στην αποτρέψιμη απώλεια ζωών μέσω δράσεων που καθυστερούν, είναι ανεπαρκείς ή λανθασμένες. Ωστόσο, η σύγκριση των απαντήσεων αποτελεί μια ευκαιρία για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, τη δημιουργία ενός βιώσιμου οικονομικού μέλλοντος και την καλύτερη προστασία των υπόλοιπων φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας του πλανήτη. Ότι η υγεία και η κλιματική αλλαγή είναι συνυφασμένες είναι ευρέως αποδεκτές, με εκτεταμένες αποδείξεις για τις αλληλεπιδράσεις τους.


Τα τελευταία 5 χρόνια, η αντίστροφη μέτρηση του Lancet για την υγεία και την αλλαγή του κλίματος παρακολούθησε και ανέφερε περισσότερους από 40 παγκόσμιους δείκτες που μετρούν τον αντίκτυπο του μεταβαλλόμενου κλίματος στην υγεία.


Η πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση του 2020 περιλαμβάνει νέους δείκτες σχετικά με τη θνησιμότητα που σχετίζεται με τη θερμότητα, τη μετανάστευση και τον εκτοπισμό του πληθυσμού, τους αστικούς χώρους πρασίνου, τις δίαιτες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και το οικονομικό κόστος της απώλειας ικανότητας εργασίας λόγω ακραίας θερμότητας. Το εύρος των δεικτών έχει εμβαθύνει την επιστημονική κατανόηση του πώς το κλίμα επηρεάζει την υγεία και δίνει έμφαση στα συστήματα υγείας.


Αυτό εκδηλώνεται, για παράδειγμα, στις επιπτώσεις στην υγεία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οδηγεί στο άσθμα, στις προκλήσεις για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και στη μειωμένη απόδοση των καλλιεργειών που δυνητικά οδηγούν σε κακή δίαιτα, περιορισμένη πρόσβαση σε χώρους πρασίνου αυξάνοντας τους παράγοντες κινδύνου για ψυχικές συνθήκες υγείας και την ευπάθεια στη θερμότητα σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων υγείας εξαρτάται αποτελεσματικά από την ικανότητα των συστημάτων υγείας, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από την ανθεκτικότητα των υπηρεσιών υγείας που αυξάνονται όλο και περισσότερο ως απάντηση στις δύο κρίσεις.


Ο περιορισμός των παραγόντων της κλιματικής αλλαγής θα συμβάλει στην καταστολή της εμφάνισης και της επανεμφάνισης ζωονόσων που προκαλούνται περισσότερο από την εντατική καλλιέργεια, το διεθνές εμπόριο εξωτικών ζώων και την αυξημένη ανθρώπινη καταπάτηση σε οικοτόπους άγριας ζωής, οι οποίες με τη σειρά τους αυξάνουν την πιθανότητα επαφής. μεταξύ ανθρώπων και ζωονόσων. Η αύξηση των διεθνών ταξιδιών και η αστικοποίηση που οδηγούν σε υψηλότερη πυκνότητα πληθυσμού ενθαρρύνουν την ταχεία εξάπλωση των ζωονόσων μόλις διαδοθούν στον ανθρώπινο πληθυσμό. Αυτοί οι παράγοντες έχουν επίσης σημαντικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή ως περιβαλλοντικοί καθοριστικοί παράγοντες της υγείας.


Τόσο ο κορονοϊός όσο και η κλιματική κρίση έχουν αποκαλύψει το γεγονός ότι οι φτωχότεροι και οι πιο περιθωριοποιημένοι άνθρωποι στην κοινωνία, όπως οι μετανάστες και οι πληθυσμοί προσφύγων, είναι πάντα οι πιο ευάλωτοι. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, εκείνοι που πλήττονται περισσότερο από τα άκρα συνέβαλαν συνήθως λιγότερο στις βασικές αιτίες της κρίσης. Η φετινή έκθεση αντίστροφης μέτρησης διαπιστώνει ότι καμία χώρα δεν είναι απρόσβλητη από την αποφυγή απώλειας ζωών που οφείλονται σε διευρυνόμενες ανισότητες, με κάθε δείκτη στην έκθεση να ακολουθεί μια επιδεινούμενη τάση.


Καθώς οι κυβερνήσεις ξεκινούν σχέδια οικονομικής ανάκαμψης μετά τον κορονοϊό, οι ανησυχίες για την αλλαγή του κλίματος και την ισότητα εστιάζονται σωστά σε μια πράσινη ανάκαμψη. Απαιτείται μια παγκόσμια ταχεία μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας, τερματίζοντας το περιθώριο των ορυκτών καυσίμων. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουν και τις δύο κρίσεις μαζί για να εξασφαλίσουν την πιο αποτελεσματική ανταπόκριση σε καθεμία.

Comments


bottom of page