top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Επικαιροποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποχρεώσεων του ΑΔΜΗΕΜε απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμου Θωμά (ΦΕΚ Β 2853/13/7/2020) επικαιροποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ Α.Ε.) για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης, κατά το πρότυπο του ευρωπαϊκού μοντέλου στόχου (Target Model).


Οι σημαντικότερες ημερομηνίες στην πορεία προς το Target Model, κατόπιν της σχετικής εισήγησης των ανωτέρω φορέων, έχουν ως εξής:

1.Έως τις 15 Ιουλίου, οι ΑΔΜΗΕ και ΕΧΕ θα πρέπει να υποβάλουν στη ΡΑΕ και το ΥΠΕΝ προκαταρκτική αναφορά για την αξιολόγηση της προόδου επιτυχούς ολοκλήρωσης πλήρους κύκλου δοκιμών όλων των συστημάτων των Αγορών μεταξύ ΑΔΜΗΕ, ΕΧΕ, Φορέα Εκκαθάρισης (EnexClear) και των Συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα των δοκιμών των επιμέρους σταδίων ολοκλήρωσης περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστον:

  • Υποβολή εντολών των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους αντίστοιχους Κανονισμούς των Αγορών

  • Επίλυση των αγορών

  • Προσομοίωση εκκαθάρισης των Αγορών, παραγωγή και δημοσίευση αποτελεσμάτων

  • Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ΕΧΕ, ΑΔΜΗΕ, Φορέα Εκκαθάρισης κι Συμμετεχόντων

2. Έως τις 30 Ιουλίου, ΑΔΜΗΕ και ΕΧΕ θα πρέπει να υποβάλουν τελική αναφορά-δήλωση ετοιμότητας

3. Η 3η Αυγούστου 2020 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη διεξαγωγής δοκιμής συνεχούς προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων των Αγορών (dry runs)

4. Κατά το διάστημα 31 Αυγούστου-4 Σεπτεμβρίου 2020 οι ανωτέρω φορείς θα υποβάλουν σε ΥΠΕΝ και ΡΑΕ τελική έκθεση τεχνικής και συμβατικής ετοιμότητας

5. Υποβολή τελικής αναφοράς-δήλωσης τεχνικής ετοιμότητας έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2020

6.Καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης (Go-Live) είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2020.


Ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς δήλωσε σχετικά: «Η υλοποίηση του Target Model αποτελεί μια μεγάλη διαρθρωτική μεταρρύθμιση που αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επιλύοντας συν τω χρόνω τα δομικά προβλήματα του υφιστάμενου συστήματος οργάνωσης της χονδρεμπορικής αγοράς.

Η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών του Target Model ήταν επιβεβλημένη για να συμμορφωθεί η χώρα με τις υποχρεώσεις για τη σύζευξη των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές, μέσω της ανάπτυξης του ανταγωνισμού, καθώς και η υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Κρίσιμο ρόλο θα έχει η ΡΑΕ ως προς την παρακολούθηση και εποπτεία των νέων Αγορών, ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (traders, τράπεζες, προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΔΜΗΕ, EXE, EnexClear) να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε η νέα αγορά να αποκτήσει το απαραίτητο βάθος και ρευστότητα το ταχύτερο δυνατό».

Comments


bottom of page