top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Οι Ευρωβουλευτές ζητούν η ΕΕ να επικεντρωθεί στους πλέον ευάλωτους πολίτες από την ενεργειακή κρίση


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά περισσότερα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την άμβλυνση της πίεσης από τις ταχέως αυξανόμενες τιμές ενέργειας στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.


Οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν τα κράτη μέλη ότι δε θα πρέπει να διακόπτεται η παροχή σε καταναλωτές που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και υπογραμμίζουν την ανάγκη να αποφευχθούν οι εξώσεις σε ευάλωτα νοικοκυριά που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τους λογαριασμούς και το νοίκι τους.


Οι καταναλωτές θα πρέπει να προστατεύονται καλύτερα από την αναστολή ή ανάκληση συμβάσεων σταθερού τιμολογίου από τους προμηθευτές, αλλά και από απαιτήσεις για υπερβολικές προκαταβολές για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι οι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα έκτακτης ανάγκης και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δράσουν από κοινού και ενωμένα όσο ποτέ άλλοτε. Τονίζουν ότι όλες οι πρωτοβουλίες που εγκρίνονται σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να είναι πλήρως συμβατές με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα μακροπρόθεσμα.


Χρειάζεται άνευ προηγουμένου αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και κοινή απάντηση στις προκλήσεις αντί για διασπαστικές μονομερείς ενέργειες, αναφέρουν.

Κάλεσμα για φόρο επί των απροσδόκητων κερδών και κατάλληλο ανώτατο όριο τιμών για τις εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών

Οι εταιρείες που έχουν αποκομίσει απροσδόκητα υψηλά κέρδη πρέπει να συμβάλουν στον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών της κρίσης, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές. Χαιρετίζουν κατ’ αρχήν τη συμφωνία του Συμβουλίου για τη θέσπιση ανώτατου ορίου στα έσοδα από τις λεγόμενες υποοριακές τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως οι ανανεώσιμες πηγές, η πυρηνική ενέργεια και ο λιγνίτης.

Όσον αφορά τις εισφορές αλληλεγγύης που προτείνονται για τα κέρδη των εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα και διυλιστηρίων, οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας ενδέχεται να μην υποχρεούνται να τις καταβάλουν και ζητούν να σχεδιαστούν με τρόπο που να προλαμβάνεται η φοροαποφυγή. Ζητούν επίσης από την Επιτροπή να αξιολογήσει ποιο θα πρέπει να είναι ένα επαρκές περιθώριο κέρδους και να λάβει περαιτέρω μέτρα για τη θέσπιση φόρου επί των απροσδόκητων κερδών για τις εταιρείες που έχουν επωφεληθεί υπερβολικά από την ενεργειακή κρίση.

Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα κατάλληλο ανώτατο όριο τιμών για τις εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών, κυρίως από τη Ρωσία, και επισημαίνει ότι τα εργαλεία της ΕΕ για την από κοινού αγορά φυσικού αερίου θα πρέπει να αναβαθμιστούν ώστε να μειωθεί η τιμή των εισαγωγών.

Τα απροσδόκητα κέρδη θα πρέπει να ωφελήσουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις

Τα έσοδα από τα απροσδόκητα κέρδη θα πρέπει να ωφελήσουν ιδίως τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τη μαζική καινοτομία και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και υποδομές, αντί να παρέχονται κίνητρα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να καταναλώνουν περισσότερη επιδοτούμενη ενέργεια.

Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να αναλύσει κάθε πρόταση για μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι θα συμπεριληφθεί το σωστό μήνυμα για την αγορά για επενδύσεις στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Έτσι, πολίτες και βιομηχανίες θα μπορέσουν να επωφεληθούν από ασφαλή, οικονομικά προσιτή και καθαρή ενέργεια, ενώ θα αντιμετωπιστεί παράλληλα το φαινόμενο των δυσανάλογων κερδών. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την αποσύνδεση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας από τις τιμές του φυσικού αερίου, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές.

Οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης την Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχώς τις δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών φορέων που συνέβαλαν στην αστάθεια των τιμών των ανθρακούχων εκπομπών και να αναλάβει δράση για την εξάλειψη της επιρροής του κερδοσκοπικού κεφαλαίου στην αγορά δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ. Επαναλαμβάνουν ακόμη το κάλεσμά τους για άμεσο και πλήρες εμπάργκο στις εισαγωγές πετρελαίου, άνθρακα, πυρηνικών καυσίμων και φυσικού αερίου από τη Ρωσία και για πλήρη εγκατάλειψη των Nord Stream 1 και 2.

Commenti


bottom of page