top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι η διαχείριση των υδάτων προχωρά αλλά πολύ αργάΣτα μέσα Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πιο πρόσφατη έκθεση για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τα ύδατα, με στόχο όλα τα ευρωπαϊκά υδατικά συστήματα να είναι σε καλή κατάσταση έως το 2027. Η έκθεση μετρά την πρόοδο των κρατών μελών της ΕΕ προς αυτός ο στόχος. Δείχνει ότι το κενό ως προς την πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα εξακολουθεί να είναι σημαντικό.


Τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν τα προγράμματα μέτρων τους, ιδίως για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και όσον αφορά την άντληση και την αποδοτικότητα των υδάτων. Ωστόσο, λόγω έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, αυτό δεν συμβαίνει με την απαιτούμενη ταχύτητα. Η μείωση του κινδύνου πλημμύρας σε ολόκληρη την Ευρώπη απαιτεί συνεπή εφαρμογή της Οδηγίας για τις πλημμύρες και διασυνοριακή συνεργασία.


Η έκθεση καταδεικνύει ότι, στα μέσα του κύκλου διαχείρισης των υδάτων 2016-2021, η εφαρμογή των μέτρων ήταν σε καλό δρόμο σε όλα τα κράτη μέλη, με καθυστερήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, όλα τα κράτη μέλη ανέφεραν μέτρα και αρκετά ολοκλήρωσαν την αναφορά τους και τώρα καλύπτουν όλες τις περιοχές λεκάνης απορροής.


Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο όσον αφορά τον εντοπισμό του κενού ως προς την καλή κατάσταση για κάθε σημαντική πίεση στα υδατικά συστήματα τους και το επίπεδο εφαρμογής των μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη καλής κατάστασης. Τα κράτη μέλη ανέφεραν επίσης εμπόδια που συναντήθηκαν κατά την εφαρμογή των μέτρων τους. Η έλλειψη χρηματοδότησης, οι καθυστερήσεις και η διακυβέρνηση είναι τα πιο σημαντικά εμπόδια.


Σύμφωνα με χωριστή αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την παρακολούθηση και τα μέτρα των 12 νέων ουσιών στην οδηγία του 2013 για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος, η έκθεση διαπίστωσε ότι τα περισσότερα κράτη μέλη παρακολουθούν τώρα αυτές τις 12 ουσίες.


Όσον αφορά την οδηγία για τις πλημμύρες, τα μισά κράτη μέλη έχουν βελτιώσει τη συλλογή δεδομένων ή/και τις μεθοδολογίες για την προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας. Αν και η συζήτηση σχετικά με τις πλημμύρες στις αστικές περιοχές και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας έχει ενταθεί, οι πλημμύρες των ποταμών εξακολουθούν να είναι οι πιο συχνές καταγράφηκε (τα δύο τρίτα του συνόλου) ως πηγή σημαντικών πλημμυρών στην Ε.Ε.


Για τη συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών υπάρχουν ορισμένα ή ισχυρά στοιχεία ότι εξετάζονται οι συνέπειες των μελλοντικών πλημμυρών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα.


Ο Επίτροπος για το Περιβάλλον, την Αλιεία και τους Ωκεανούς Virginijus Sinkevičius, δήλωσε:


«Η ξηρασία και το υδάτινο στρες προκαλούν πλέον ζημιές 9 δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, χωρίς να υπολογίζονται οι ζημιές στα οικοσυστήματα και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Μόνο υγιή ποτάμια και λίμνες μπορούν να μας προστατέψουν από τις αυξανόμενες προκλήσεις της ξηρασίας και των πλημμυρών. Ενώ τα κράτη μέλη μας σημειώνουν πρόοδο προς τη σωστή κατεύθυνση, πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και να επενδύσουμε περισσότερα στη διαχείριση των υδάτων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουμε από κοινού την ανθεκτικότητά μας στο νερό, διασφαλίζοντας την έξυπνη εφαρμογή της σε όλες τις πολιτικές».

Comments


bottom of page