top of page
 • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

WWF: Κατάθεση δεύτερης δέσμης σχολίων στη διαβούλευση για τη γεώτρηση υδρογονανθράκων «Ήπειρος - 1»


Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς κατέθεσε δεύτερη δέσμη επιστημονικού σχολιασμού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ερευνητική γεώτρηση του προγράμματος εξόρυξης υδρογονανθράκων (πετρέλαιο ή ορυκτό αέριο).


Η ερευνητική γεώτρηση αποτελεί τη δεύτερη φάση του προγράμματος εκμετάλλευσης πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στα Ιωάννινα (δημοτική ενότητα Μολοσσών) από την πετρελαϊκή εταιρεία ENERGEAN OIL and GAS S.A. Η διαβούλευση διεξάγεται στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο μέχρι τις 27 Μαρτίου 2023.


Η δεύτερη δέσμη σχολίων αφορά τις σοβαρές επιπτώσεις στους βιοτόπους και τα είδη χλωρίδας και πανίδας, τα απόβλητα και τη χρήση χημικών ουσιών στο έδαφος και τα νερά, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την επικινδυνότητα για ατύχημα και την ανεπάρκεια των μέτρων ασφαλείας, και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού των περιοχών επίδρασης.

Με τα σχόλιά του, το WWF Ελλάς επισημαίνει ότι:

 1. Ενώ η μελέτη αντιμετωπίζει ως βέβαιη τη μετατροπή των υποδομών της γεώτρησης σε εγκατάσταση παραγωγής, εντούτοις αγνοεί τις, εξαιρετικά τεκμηριωμένες στη σχετική και ογκωδέστατη αρθρογραφία, μακροχρόνιες επιπτώσεις των εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων στη δημόσια υγεία του πληθυσμού που κατοικεί κοντά τους.

 2. Η μελέτη προσφέρει μόνο εικασίες για τα απόβλητα του έργου και δεν αποκαλύπτει εάν αυτά θα είναι επικίνδυνα ή όχι. Όπως όμως έχει κρίνει το Δικαστήριο της ΕΕ, απόβλητα με άγνωστες ιδιότητες πρέπει να θεωρούνται ως επικίνδυνα μέχρι αποδείξεως του εναντίου και να εκτιμάται δεόντως η επίπτωσή τους.

 3. Δεν εξετάζει τις επιπτώσεις του έργου στις (αναγνωρισμένες από την νομοθεσία) προοπτικές ανάπτυξης του οικοτουρισμού στην περιοχή, δεδομένου μάλιστα του ρυπαντικού βάρους που θα επωμιστεί η τοπική κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

 4. Ο ισχυρισμός ότι οι επιπτώσεις είναι ασήμαντες βασίζεται σε ελλείψεις, και εσφαλμένες, ξεπερασμένες και άσχετες με το αντικείμενο κρίσεις, μελέτες και πηγές.

 5. Περιγράφει μία χαοτική εσωτερική γραφειοκρατία μεταξύ κυρίου του έργου και ενός αριθμού αναδόχων, η οποία ς διαχέει τις ευθύνες για τη λειτουργία και ασφάλεια του έργου μεταξύ τους, χωρίς διαφάνεια, εποπτεία των αρμόδιων αρχών ή συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού, και με σημαντικές επιπτώσεις σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας και δημόσιας υγείας.

 6. Διατυπώνει σειρά από εσφαλμένες βεβαιότητες για δήθεν ασημαντότητα επιπτώσεων του έργου σε επικράτειες πληθυσμών από γεωγραφικά περιορισμένα είδη πτηνοπανίδας, όπως το κιρκινέζι, ο τσίφτης και ο μπούφος.

 7. Με έρευνα πεδίου μόνο έξι ημερών, η μελέτη καταλήγει στο αστείο συμπέρασμα ότι η περιοχή χρησιμοποιείται μόνο περιστασιακά από σημαντικά είδη πουλιών και άλλων ειδών πανίδας, ενώ δεν εξετάζει καν τις επιπτώσεις σε σημαντικά είδη, όπως ο σφηκιάρης και το σαΐνι.

 8. Κατά απαράδεκτη πρακτική, η μελέτη των μέτρων αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί όταν προκύψει απειλή, δηλαδή αφού συμβεί ατύχημα.

 9. Οι προτεινόμενες θέσεις για μετρήσεις - δειγματοληψίες των υπόγειων υδάτων είναι τοποθετημένες ανάντη (πριν τα υπόγεια νερά «συναντήσουν» την εγκατάσταση). Έτσι, αν σημειωθεί συμβάν υπόγειας ρύπανσης με αφετηρία την εγκατάσταση, αυτό δεν θα εντοπιστεί από κανένα από τα προτεινόμενα σημεία παρακολούθησης.

 10. Η εκτίμηση επικινδυνότητας της εγκατάστασης έχει σφάλματα και κενά.

 11. Η μελέτη ισχυρίζεται εσφαλμένα ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν επικίνδυνες ουσίες, και δεν παρέχει την απαραίτητη τεκμηρίωση για τις ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το WWF Ελλάς ζητάει την απόρριψη της ΜΠΕ από τις αρμόδιες αδειοδοτικές αρχές.


Περισσότερες πληροφορίες:

Comments


bottom of page