top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

SDSN Greece: Ένα Δίκτυο για την ΑειφορίαΣτον αιώνα μας που η ανθρωπότητα καλείται να αναμετρηθεί με μια σειρά προκλήσεων, από την φτώχεια και την πείνα μέχρι την κλιματική αλλαγή, μόνο μια καθολική ενεργοποίηση μπορεί να φέρει την αλλαγή. Προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη από το 2012, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υπό την προεδρεία του Ban Ki-moon προχώρησε στην σύσταση ενός δικτύου προώθησης λύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη (Sustainable Development Solutions Network – SDSN), το οποίο διευθύνει ο καθηγητής Jeffrey D. Sachs του πανεπιστημίου Columbia. Κύριος στόχος του είναι ο σχεδιασμός στρατηγικών και ο συντονισμός προσπαθειών για την επίτευξη των 17 στόχων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως αυτοί υιοθετήθηκαν το 2015.


Το ελληνικό παράρτημα του SDSN φιλοξενείται από το ICRE8 (International Center for Research on the Environment and the Economy) και από το εργαστήριο πολιτικής οικονομίας για την αειφόρο ανάπτυξη του ΕΚΠΑ. Επικεφαλής του δικτύου στην Ελλάδα είναι οι καθηγητές κα Φοίβη Κουντούρη και κος Ανδρέας Παπανδρέου, ενώ στο ηγετικό συμβούλιο μετέχουν πολιτικοί, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί όπως και εκπρόσωποι από την κοινωνία. Αξιοσημείωτος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει το SDSN Greece στην ανάσταση της Μεσογειακής Πρωτοβουλίας για την Κλιματική Αλλαγή (MCCI), η οποία είχε καθιερωθεί μέσω ενωμένης πολιτικής διακήρυξης το 2010.


Οι δράσεις οργανώνονται σε τρεις κύριους θεματικούς άξονες προτεραιότητας. Ο πρώτος σχετίζεται με την ανάδειξη της αξίας της φύσης και την αειφόρο κατανομή των επενδύσεων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια στοχοθετημένη προσέγγιση που επισημαίνει την ανικανότητα των εθνικών λογιστικών μοντέλων να συναξιολογούν δείκτες όπως είναι τα πλεονεκτήματα της φύσης σε όρους αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. καθαρό νερό, δασική παραγωγή), και συνάμα επιχειρεί να φέρει στο προσκήνιο την αξία των υπηρεσιών του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας σε σχέση με την ανθρώπινη ευημερία, ώστε να συνυπολογίζεται η αξία αυτή στις επενδυτικές δραστηριότητες. Ο δεύτερος άξονας πραγματεύεται τις πολιτικές για την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής. Οι πολιτικές αυτές αφορούν αφενός στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου για να αναστραφούν οι πιέσεις για περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας, αφετέρου στην προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις πιο ευάλωτες περιοχές ώστε να έχουν το ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο. Ο τρίτος άξονας σκιαγραφεί το όραμα για την αειφόρο ανάπτυξη, το οποίο αναζωογονεί τις αρχές του φιλελευθερισμού και της χρηστής διακυβέρνησης, εκμεταλλεύεται τις αρετές των οικονομικών και πολιτικών θεσμών χωρίς αποκλεισμούς, και εξασφαλίζει τη διάδοση της ευημερίας, της αειφόρου ενέργειας και της προστασίας των πλέον ευάλωτων.


Τα ανωτέρω είναι το θεωρητικό περίγραμμα μιας σειράς συγκεκριμένων δράσεων και ερευνών που έχει αναπτύξει το SDSN Greece. Το δίκτυο εργάζεται ακόμη σε πέντε περιοχές εστίασης που συνδέονται άμεσα με την επιχειρηματικότητα. Ο πρώτος τομέας προτείνει βιώσιμες λύσεις στην ναυτιλία και την διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, επαναπροσδιορίζοντας το νέο ναυτιλιακό μοντέλο μεταφορών και εστιάζοντας στην ανάγκη για περιορισμό της μόλυνσης και της υπερεκμετάλλευσης με έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου. Το δεύτερο πεδίο περιγράφει την σταδιακή μετάβαση σε πράσινες μορφές ενέργειας βάσει των θεσμοθετημένων στόχων για το 2020, 2030 & 2050, κάτι το οποίο απαιτεί συνδυασμένες κινήσεις τόσο στη μίκρο όσο και στη μάκρο θεώρηση. Η τρίτη περιοχή εστιάζει στον αειφόρο τουρισμό, η υποστήριξη του οποίου προϋποθέτει τον σεβασμό τόσο στο περιβάλλον όσο και στην τοπική κοινότητα και στην τοπική οικονομία. Ο τέταρτος χώρος εστίασης αφορά στην προσέγγισης Nexus για την αλληλεξάρτηση των στοιχείων του νερού, της ενέργειας και της τροφής στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Η πέμπτη κατεύθυνση στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, που περιλαμβάνει αφενός την γαλούχηση του ήθους του εκκολαπτόμενου πολίτη με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα για υγιείς συνθήκες διαβίωσης και την αξία της κοινωνικής δικαιοσύνης, αφετέρου την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων για τις παραγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιούν ώστε να μετριάσουν το περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους αποτύπωμα.


Στο εγχείρημα συμμετέχουν ήδη ως μέλη διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανά την χώρα, αναγράφοντας ενδεικτικά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Το δίκτυο βρίσκεται σε φάση διεύρυνσης, το οποίο σημαίνει ότι πρόκειται να αγκαλιαστεί από όλο και περισσότερα πανεπιστήμια, επεκτείνοντας την δυναμική του και σε άλλα επιστημονικά πεδία. Το πλεονέκτημά του έγκειται στο ότι ενώ συνδιαμορφώνει το παγκόσμιο πλαίσιο διαλόγου πάνω στην αειφόρο ανάπτυξη, συγχρόνως αναπτύσσει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και προωθεί ειδική εφαρμοσμένη έρευνα πάνω στα εξεταζόμενα θέματα.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή σε όποιον οργανισμό μπορεί να προσφέρει με την τεχνογνωσία του λύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη. Και βέβαια κάθε νέος από εμάς μπορεί να συμμετέχει στο SDSN Greece Youth και να προσφέρει τον χρόνο και τις υπηρεσίες του ως εθελοντής, δηλαδή ως ένας ενεργός πολίτης που γνωρίζει τις σύγχρονες προκλήσεις και οργανώνεται ατομικά και συλλογικά για να τις υπερβεί, ως ένας εκφραστής του νέου φαντασιακού οράματος για την κοινωνία· ως πρεσβευτής της αειφόρου ανάπτυξης.


· Περισσότερες πληροφορίες για το SDSN Greece ΕΔΩ

Comentários


bottom of page