top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

OpteCharge: Βάζει τα αυτοκίνητα στην... πρίζαΤην ώρα που η ηλεκτροκίνηση βρίσκεται στο επίκεντρο σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά βρίσκεται και στην κορυφή της αντζέντας της κυβέρνησης, πολλές καινοτομίες προετοιμάζονται ώστε να κατακτήσουν την αγορά. Μία από τις κυρίαρχες επιχειρήσεις που καινοτομούν στον τομέα της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα είναι η OpteChrge. Ο Ευάγγελος Παπαδρόσος, υπεύθυνος business και marketing, μίλησε στο envinow.gr για την πορεία της και τις φιλοδοξίες της. Ακολουθεί η συνέντευξη.


Τι είναι η OpteCharge;


Η Optecharge βάζει τα αυτοκίνητα στην... πρίζα.

Το όραμα και η αποστολή́ μας είναι να συμβάλουμε στην ομαλή μετάβαση σε περιβαλλοντικά́ βιώσιμες κοινωνίες, ιδιαιτέρα στον τομέα της Ενέργειας και των Μεταφορών, μέσα από την παροχή καινοτόμων και οικονομικά́ βιώσιμων λύσεων. Ένα από́ τα μεγαλύτερα προβλήματα αλλά́ και προκλήσεις που επιφέρει η υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης στις σύγχρονες κοινωνίες είναι αυτό́ της φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων, τόσο από́ πλευράς υποδομών που καλείται να αναπτύξει ο πάροχος ενέργειας όσο και από πλευράς κόστους υποδομών των λοιπών ενδιαφερομένων μερών καθώς και παροχής υπηρεσιών φόρτισης.

Ως Οptecharge επιλύουμε προβλήματα στους τομείς της ηλεκτροκίνησης και των έξυπνων δικτυών ενέργειας. Η ερευνητική́ μας πορεία, αλλά́ και η τριβή́ με την αγορά́ ενέργειας, μέσα από́ τη συμμετοχή́ μας σε μεγάλο αριθμό́ ερευνητικών έργων, οδήγησε στο να αντιληφθούμε την ανάγκη, που δημιουργείται διεθνώς, αναφορικά με τις υποδομές φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων αλλά́ και την ανάπτυξη έξυπνων δικτυών ενέργειας.

Η Optecharge βασίζεται σε ερευνητική εργασία που έχει γίνει στο ΕΜΠ κάτω από την επίβλεψη του καθηγητή Εμμανουήλ Βαρβαρίγου και διακρίθηκε, μεταξύ άλλων, ως finalist στο MIT Enterprise Forum of Greece, ενώ έχει και την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.


Ειδικότερα, η λύση μας περιλαμβάνει προϊόντα λογισμικου που συνδυάζουν εξειδικευμένους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για τον ευφυή́ χρόνο-́προγραμματισμό πλανών φόρτισης, που επιτρέπουν τη μέγιστη αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ελαχιστοποίηση του κόστους φόρτισης. Η λύση μας επιπρόσθετα περιλαμβάνει αλγορίθμους για την εκτίμηση του αναμενόμενου οικονομικού οφέλους, από την υιοθέτηση των υπηρεσιών μας.


Τι παρέχει λοιπόν αυτό το λογισμικό; Δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα που επιτρέπει τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψιν της όλα τα μέρη του δικτύου ενέργειας, ενορχηστρώνοντας ολιστικά καταναλωτές και παρόχους σε ένα σύνολο υψηλότερης αποδοτικότητας. Μεταξύ άλλων εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η σταθερότητα του δικτύου, η δυναμική απόκριση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και η δυναμική αναπροσαρμογή τιμών ανά τοποθεσία για την εξομάλυνση της ζήτησης. Η μέθοδος με την οποία υλοποιούνται αυτές οι λειτουργίες αποτελεί καινοτομία καθώς οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται είναι αποτέλεσμα ερευνητικής δουλειάς. Παράλληλα προσφέρει μια καινούρια ροή εσόδων για εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα, μόνο και μόνο επειδή έχουν στην κατοχή τους ηλεκτρικά οχήματα. Όλες οι παραπάνω λειτουργίες βοηθάνε στο να γίνει η ηλεκτροκίνηση οικονομικά συμφέρουσα.Γιατί να επιλέξει κανείς την ηλεκτροκίνηση και στη συνέχεια την OpteCharge; Η εκμετάλευση ηλεκτρικών κινητήρων με χαρακτηριστικά υψηλότερη απόδοση από την καθιερωμένη εναλλακτική (εσωτερικής καύσης), σε συνδυασμό με την αμεσότερη παραγωγή ενέργειας στην τελική της μορφή απο ανανεώσιμες πηγές κάνει την ηλεκτροκίνηση μονόδρομο για ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο αύριο.


Είμαστε η γενιά που καλείται να υπερκεράσει τις παρωχημένες μεθόδους που έχει κληρονομήσει και να αναπτύξει νέες, πιο πράσινες, με μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης, οικονομικά συμφέρουσες και καθολικά αποδεκτές. Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί μία τέτοια περίπτωση και αυτό είναι δεδομένο.

Ωστόσο ας μιλήσουμε λίγο με πραγματικούς αριθμούς. Κάναμε μία έρευνα σχετικά με το κόστος μετακίνησης που έχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσα ένα χρόνο. Υπολογίσαμε λοιπόν πως κατά μέσο όρο ένας κάτοχος ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου ξοδεύει 700 με 800 ευρώ για να καλύψει τα ετήσια χιλιόμετρα που πραγματοποιεί. Όπως καταλαβαίνετε αυτός ο αριθμός είναι πολύ μικρότερος από το κόστος που έχει ένα βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο μέσο μεταφοράς.

Θα μάς πείτε όμως ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι και πολύ πιο ακριβά, οπότε κάπως ισοσκελίζεται το κόστος. Αν και το κόστος τους κάθε χρόνο μειώνεται, καθώς αυξάνεται η παραγωγή τους, εξακολουθούν να είναι λίγο ακριβότερα. Μέσω των υπηρεσιών μας, μειώνουμε το αρχικό κόστος εγκατάστασης, εξοικονομούμε χρήματα σε κάθε φόρτιση, ενώ δημιουργούμε και μια καινούργια ροή εσοδών για τον κάτοχο, δίνοντας του την δυνατότητα να πουλήσει υπηρεσίες πίσω στο δίκτυο με αυτόματο τρόπο. Μιλάμε λοιπόν για μια καινούργια ροή εσοδών της τάξης των 1200 ευρώ το χρόνο.

Ωστόσο, αυτή είναι μόνο μία από τις παροχές που προσφέρει η OpteCharge. Μία συνέντευξη δεν είναι αρκετή για να εμβαθύνουμε στο αντικείμενο και τις λύσεις του, οπότε προσκαλούμε οποίον θέλει να μάθει περισσότερα για την πλατφόρμα μας, να επικοινωνήσει μαζί μας.


Καταλαβαίνουμε πως είστε μία νέα εταιρεία, έχετε ξεκινήσει τη δραστηριοποίησή σας ή ακόμα δουλεύετε την τεχνολογία σας; Δραστηριοποιουμαστε ηδη και ειμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με φορεις τοπικης αυτοδοιηκησης σε όλη τη χώρα, αλλα και με μεγάλες εταιρείες και ξενοδοχεία.

Αυτό δεν σημαίνει πως έχουμε σταματήσει να αναπτύσσουμε τη τεχνολογία μας. Κάθε μέρα δουλεύουμε στη βελτίωση και αναβάθμιση του προϊόντος μας και την ενσωματωση νεων αλγοριθμων στην πλατφόρμας μας.


Είπατε και ξενοδοχεία; Ναι φυσικά, τα ξενοδοχεία θα είναι από τους πρώτους που θα φιλοξενούν ηλεκτροκίνητους στόλους στους χώρους στάθμευσής τους, καθώς οι πελάτες τους κατά κύριο λόγο νοικιάζουν τα μέσα που επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους στις διακοπές. Είναι λοιπόν επόμενο να επιλέξουν το τόπο διαμονής τους ανάλογα με την διαθεσιμότητα σημείων φόρτισης. Οι φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων στα ξενοδοχεία δεν είναι πλέον πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα.


Ποια είναι τα πρόσωπα πίσω από την OpteCharge; Η ομάδα αποτελείται από ερευνητές - διδακτορικούς φοιτητές ενώ συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχουμε μεγάλη εξειδίκευση στο λογισμικό, τους αλγορίθμους, και την τεχνητή νοημοσύνη με αρκετές δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων. Η ομάδα έχει ισχυρή ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία τόσο στο χώρο του software and systems engineering, και του entrepreneurship, όσο και στο business και marketing. Ο καθένας μέσα από τις δικές του εμπειρίες συμμετέχει με ενθουσιασμό στο νέο αυτό εγχείρημα.

Ο πυρήνας της OpteCharge και ιθύνοντες νόες της επιχείρησης είναι οι Γιώργος Πικραμένος, Κωνσταντίνος Κεχαγιάς και Γιώργος Μέτσης. Ο Ευάγγελος Παπαδρόσος είναι υπευθυνος στο κομματι του business και marketing της επιχείρησης. Ακόμα, την ομαδα συμπληρωνουν οι Ηβηάννα Παπαστάμου, Ισιδώρα Βυθούλκα και Γιώργος Τσαούσογλου, οι οποίοι είναι σύμβουλος business και marketing, νομικός και μεταδιδακτορικός φοιτητής αντίστοιχα.

Με σπουδές σε κορυφαία ιδρύματα της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, όπως το Imperial College London, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το London School of Economics, αλλά και με υποτροφίες από τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Google, η Facebook, η Amazon και η Microsoft, υποστηρίζουν πλήρως την πολύ απαιτητική δουλειά που είναι απαραίτητη για να γίνει η Optecharge πραγματικότητα και να συμβάλει στο να γίνει η Ελλάδα αρωγός στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Παράλληλα, η κοινωνική ευθύνη αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την ομάδα μας, η οποία στοχεύει στην εύρεση τεχνολογικών λύσεων που να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η δραστηριοποίησή μας στην Ελλάδα, πάρα τις ευκαιρίες που μας έχουν δοθεί να δραστηριοποιηθούμε στο εξωτερικό, είναι γιατί επιθυμούμε να στηρίξουμε τη χώρα και να βοηθήσουμε και άλλους να παραμείνουν σε αυτή, ανοίγοντας νέες θέσεις εργασίας σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας. Επιπλέον πραγματοποιούμε και αρκετές εθελοντικές δράσεις, καθώς είμαστε founder και lead ενός εκ των πρώτων Google Developer Student Club στην Ελλάδα.

bottom of page