top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

ΕΟΠ: Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ μειώθηκαν πέρυσι αλλά απαιτούνται περαιτέρω μέτρα


Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 2% πέρυσι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021, σύμφωνα με εκτιμήσεις της τελευταίας έκθεσης «Τάσεις και Προβλέψεις» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύτηκε σήμερα. Ωστόσο, παρά τα κέρδη που σημειώθηκαν στη μείωση των εκπομπών, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, η έκθεση προειδοποιεί ότι απαιτείται επειγόντως ταχεία δράση για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.


Τώρα που έχει θεσπιστεί το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια στο πλαίσιο του «Πακέτο Fit for 55», η ΕΕ και τα κράτη μέλη της εργάζονται για την επίτευξη των στόχων, σύμφωνα με την έκθεση Τάσεις και προβλέψεις στην Ευρώπη 2023, η οποία αναφέρει λεπτομερώς την πρόοδο που έχει σημειωθεί.


Καθώς οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου επέστρεψαν σε πτωτική τροχιά μετά την ανάκαμψη του 2021 από την πανδημία Covid-19, τα κράτη μέλη ανέφεραν επίσης υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας για μειώσεις το 2030 και χιλιάδες εθνικές πολιτικές και μέτρα για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια. Ενώ η έκθεση υπογραμμίζει ορισμένα ενθαρρυντικά σημάδια προόδου, τονίζει επίσης ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να διπλασιαστούν τουλάχιστον για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν τεθεί για το τέλος αυτής της


Πρόοδος για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030


Η ΕΕ μείωσε τις καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αερομεταφορών, κατά 31% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσε την οικονομική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της ραγδαίας αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου, το 2022 σημειώθηκε μείωση 2% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που οφείλεται σε σημαντικές μειώσεις στους τομείς των κτιρίων και της βιομηχανίας, ενώ οι εκπομπές από την παροχή ενέργειας και τις μεταφορές αυξήθηκαν.


Για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών του 2030, ο ρυθμός των ετήσιων μειώσεων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη πρέπει να υπερδιπλασιαστεί σε σύγκριση με την ετήσια πρόοδο που σημειώθηκε από το 2005, αναφέρει η έκθεση του ΕΟΠ. Απαιτούνται ιδιαιτέρως ταχύτερες μειώσεις για τις εκπομπές από τις οδικές μεταφορές, τα κτίρια, τη γεωργία, τα απόβλητα και τις μικρές βιομηχανίες, τα οποία καλύπτονται από τον κανονισμό για την κατανομή της προσπάθειας. Οι μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας και η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να επιταχυνθούν ακόμη πιο γρήγορα για να επιτευχθούν οι στόχοι του 2030, όπως περιλαμβάνονται στις Οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εγκρίθηκαν πρόσφατα.


Ταυτόχρονα, η έκθεση δείχνει αξιοσημείωτη πρόοδο σε συγκεκριμένους τομείς. Ενώ η αιολική και η ηλιακή ενέργεια είχαν μέτρια παρουσία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας το 2005, το εκτιμώμενο μερίδιό τους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει ξεπεράσει το 20% το 2022. Η πρόσφατη ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη καθώς αυξήθηκε κατά 28% κατά τη διάρκεια του 2022. Η έκθεση σημειώνει επίσης μια αξιοσημείωτη αύξηση στις πωλήσεις αντλιών θερμότητας κατά το 2022 και το αυξανόμενο μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων, που αντιπροσωπεύουν μερίδιο 22% στις συνολικές πωλήσεις νέων αυτοκινήτων πέρυσι.


Τον Μάρτιο του 2023, τα κράτη μέλη ανέφεραν περισσότερες από 3000 πολιτικές και μέτρα για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων. Προβλέπουν ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη σε ολόκληρη την Ευρώπη θα οδηγήσουν σε μείωση κατά 43% το 2030 για τις συνολικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αερομεταφορών, ενώ περαιτέρω μέτρα που σχεδιάζονται επί του παρόντος θα αυξήσουν τις μειώσεις στο 48%. Πέρυσι, τα κράτη μέλη πρόβλεψαν μόνο αυτή τη μείωση στο συνολικό 41%, υποδηλώνοντας κοινή αύξηση των φιλοδοξιών σε ολόκληρη την Ευρώπη το περασμένο έτος. Ωστόσο, αυτό θα εξακολουθήσει να αφήνει ένα κενό επτά ποσοστιαίων μονάδων από τον στόχο 55% της ΕΕ για το κλίμα για το 2030.


Μετά το 2030


Κοιτάζοντας πέρα από το 2030, το χάσμα μεταξύ του προβλεπόμενου αποτελέσματος των πολιτικών και των μέτρων και των στόχων είναι μεγαλύτερο, αναφέρει η έκθεση του ΕΟΠ. Προειδοποιεί ότι το παράθυρο ευκαιρίας για τη θέσπιση των σωστών αποφάσεων και τεχνολογιών είναι περιορισμένο, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η κλιματική ουδετερότητα σε πολιτικές που αφορούν πολλούς τομείς. Ειδικότερα, η έκθεση υπογραμμίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να επιταχυνθούν οι προσπάθειες στις μεταφορές και τη γεωργία έως το 2050, οι οποίες μέχρι στιγμής υστερούν σε άλλους τομείς όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών και αναφέρει την καθοριστική συμβολή της αύξησης της ικανότητας απομάκρυνσης CO2 εντός της χρήσης γης, της γης -Χρησιμοποιήστε τον τομέα Αλλαγής και Δασοκομίας.


Η επικαιροποίηση των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα (NECP) των κρατών μελών, με τα σχέδια να υποβάλλονται από το καλοκαίρι του 2023 και τα τελικά επικαιροποιημένα NECP να αναμένονται έως τις 30 Ιουνίου 2024, παρέχει την ευκαιρία στα κράτη μέλη να θεσπίσουν ισχυρότερες πολιτικές και μέτρα και ενισχύσει τα επίπεδα φιλοδοξίας. Η έκθεση αναφέρει ότι η ενημέρωση αυτών των σχεδίων, μαζί με την ταχεία εφαρμογή των μέτρων που εγκρίθηκαν σε επίπεδο ΕΕ, αποτελούν βασικά συστατικά για την επίτευξη των στόχων.

Comentarios


bottom of page