top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Τροπολογία ΥΠΕΝ για το τέλος ταφής αποβλήτωνΤον τρόπο υπολογισμού του τέλους που θα καταβάλλουν οι Δήμοι και κατ’ επέκταση δια των δημοτικών τελών οι δημότες καθορίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την τροπολογία που κατέθεσε αργά το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται τέλος ταφής για τις ποσότητες αστικών αποβλήτων με Κωδικούς Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) 20 (αστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των χωριστά συλλεγέντων μερών) και 15 01 (χωριστά συλλεγέντα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών αποβλήτων συσκευασίας), καθώς και τις ποσότητες αποβλήτων που προκύπτουν από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), τις Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ) αερόβια αναερόβια χώνευση και τις Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΛ), τις αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων με κωδικούς ΕΚΑ 19 12 12 [άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) από μηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 12 11], 19 12 10 [καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)], 19 05 (απόβλητα από αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων), στο 19 06 (απόβλητα από αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων), που διατίθενται Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).

Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής είναι οι ΦοΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ) και οι ΟΤΑ. α’ βαθμού τα νομικά Πρόσωπα που ανήκουν στους ΟΤΑ και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ βάσει του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α’ 133).

Όπως σημειώνεται το τέλος ταφής ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά (5) ευρώ ανά τόνο και έως τιμή των Τριάντα (35) ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τέλος ταψής ορίζεται στα σαράντα (45) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των πενήντα (55) ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.

Σημειώνεται ότι με βάση την τροπολογία, το τέλος ταφής αποδίδεται από τους υπόχρεους σε ειδικό λογαριασμό που ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί για σκοπό αυτόν και διατίθεται για τα ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα που εκπονεί και τα οποία εγκρίνονται από Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το τέλος ταφής υπολογίζεται ανά εξάμηνο με βάσει τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που διατέθηκαν στους Χώρους Υγειονομικής Ταψής (ΧΥΤ). Οι υπόχρεοι υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. έως τις 31 Μαρτίου και έως τις 30 Σεπτεμβρίου στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό του τέλους ταφής αντίστοιχα για το α’ και β΄εξάμηνο και αποδίδουν το οφειλόμενο ποσό έως τις 30 Απριλίου και έως τις 30 Οκτωβρίου για το .β’ και α΄εξάμηνο αντίστοιχα.

Επίσης με απόφαση δύναται να επιβάλλεται πρόσθετα τέλος σε ρεύματα αποβλήτων και να προβλέπονται εξαιρέσεις από καταβολή του τέλους ταφής σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, καθώς και σε περιπτώσεις διαχείρισης αποβλήτων από φυσικές καταστροφές.

Από καταβολή του τέλους ταφής εξαιρούνται τα νησιά που έχουν πληθυσμό μικρότερο από χίλιους (1.000) μόνιμους κατοίκους.

Επίσης το οφειλόμενο των ΟΤΑ. α’ βαθμού για τέλος ταφής του έτους 2022, ύψους έως εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) ευρώ, καταβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ., από το Υπουργείο Εσωτερικών, εις βάρος των εγγεγραμμένων προϋπολογισμό του πιστώσεων, για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, κατόπιν ισόποσης ενίσχυσής τους από κρατικό προϋπολογισμό, μέχρι 31η Μαΐου 2023. Το ποσό αυτό παρακρατείται το 2024 από τους προβλεπόμενους άρθρο 259 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) πόρους που εγγράφονται προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επίσης στην ίδια τροπολογία προβλέπεται ρύθμιση για κατάργηση του «μπόνους» δόμησης στα ύψη των κτιρίων που προβλέπει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) για τρεις περιοχές: του Παλαιού Ψυχικού, της Φιλοθέης και της Εκάλης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση προτείνεται να εξαιρούνται από τα πολεοδομικά κίνητρα που παρέχει ο ΝΟΚ για την περιβαλλοντική αναβάθμιση πυκνοδομημένων αστικών περιοχών, όπως είναι η προσαύξηση στο ύψος στην περίπτωση μείωσης του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης οικοπέδου κ.ά. Πάντως, προέγκριση οικοδομικής άδειας που έχει ήδη εκδοθεί, θα εκτελείται κανονικά.

Παράλληλα, το υπουργείο Περιβάλλοντος εξειδικεύει τη διαδικασία σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας μικτών κλιμακίων ελέγχου πολεοδομικών παρανομιών, που είχε θεσπίσει πριν από λίγες ημέρες (ν.5037/23) λόγω της ανάγκης που προέκυψε με τη «μαφία» εργολάβων της Μυκόνου.

“Με βάση δημοσιευτέα απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος δύναται να συστήνονται και συγκροτούνται μικτά κλιμάκια ελέγχου. Τα κλιμάκια αποτελούνται από κατ’ ελάχιστον τρία (3) μέλη, τα οποία προέρχονται από υπαλλήλους Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του άρθρου 24 του ν. 4249/2014 (Α’ 73).

Ειδικότερα, καθορίζονται ειδικότερες διατάξεις επιβολής κυρώσεων για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεις ανά τη χώρα που εντοπίζονται από μικτά κλιμάκια ελέγχου (στη Μύκονο έχουν ήδη ξεκινήσει τους ελέγχους), με στόχο την άμεση αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται, όταν ένα πρόστιμο κατακυρωθεί το αυθαίρετο θα πρέπει να κατεδαφιστεί εντός ενάμιση μήνα. Παράλληλα, εάν αφορά επιχείρηση θα αναστέλλεται και η άδεια λειτουργίας.

Ωστόσο, εάν ο ιδιοκτήτης προχωρήσει εντός δεκαημέρου από την τοιχοκόλληση της έκθεσης αυτοψίας σε ακίνητο, σε νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, θα επιβάλλεται το 20% του προστίμου ανέγερσης και πρόστιμο διατήρησης από τη διαπίστωση του αυθαιρέτου έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ενημερώσει την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) ότι θα προβεί αυτοβούλως σε κατεδάφιση και αποκατάσταση της αυθαιρεσίας εντός δέκα ημερών (το άρθρο 94 του ν.4495/2017 έδινε περιθώριο 30 ημερών) από την τοιχοκόλληση της έκθεσης αυτοψίας θα επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ και μετά τη διαπίστωση της κατεδάφισης θα εφαρμόζεται διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων προστίμων και αναστολής των αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων.

Επίσης, παραμένει η διάταξη που ίσχυε από το 2017 η οποία ορίζει ότι σε περίπτωση που δεν μπορεί να προχωρήσει η κατεδάφιση, λόγω άρνησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων να εκτελέσουν τις σχετικές συμβάσεις, θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 6.000 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με το βάρος της παράβασης.

Σε κάθε περίπτωση, το κόστος κατεδάφισης και αποκατάστασης της περιοχής βαρύνει τον ιδιοκτήτη είτε την πραγματοποιήσει ο ίδιος, είτε όχι.

Τέλος, για όσες περιπτώσεις έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία μικτού κλιμακίου ελέγχου κατά την ώρα που κατασκευάζονταν τα αυθαίρετα (δηλαδή επ’ αυτοφώρω), αλλά έως σήμερα δεν έχει συνταχθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, αυτό θα συντάσσεται εντός τριών ημερών από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή το αμέσως επόμενο διάστημα.

Επίσης με βάση την τροπολογία στην παρ. 2 του άρθρου 270 του ν. 5037/2023, περί εξαίρεσης από αναστολή οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές νήσου Μυκόνου, προστίθεται οι περιπτώσεις: α) έκδοσης εργασιών μικρής κλίμακας, β) ενημέρωσης οικοδομικών αδειών, γ) αναθεώρησης οικοδομικών αδειών για αλλαγή επιβλέποντος, δ) των περιοχών των εγκεκριμένων οργανωμένων τουριστικών υποδοχέων (ΕΣΧΑΣΕ), ε) έγκρισης εκτέλεσης εργασιών παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).)

Επίσης, με ειδική ρύθμιση αποσαφηνίζονται ζητήματα που αφορούν την ανέγερση ιερών ναών. Κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας, θα επιτρέπεται η ανέγερση ναού, μοναστηριού, ησυχαστηρίου και άλλων βοηθητικών κτιρίων σε εκτός σχεδίου περιοχή της Αττικής όπου επιτρέπονται μόνο αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες και κατοικίες. Μάλιστα προσδιορίζονται οι όροι δόμησης ως προς το ύψος, το εμβαδόν κλπ.

Στην τροπολογία του ΥΠΕΝ περιλαμβάνεται και διάταξη βάσει της οποίες το Δημόσιο αποσύρεται από τη διεκδίκηση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων σε περιοχές της Λαυρεωτικής και του Σαρωνικού που στους δασικούς χάρτες αποτυπώνονται ως δημόσιες δασικές και εκχερσωμένες.

ΠΗΓΗ: news247.gr

bottom of page