top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Το envinow.gr στο 11ο Διεθνές Συνέδριο για την «Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή»Το ετήσιο 11ο Διεθνές Συνέδριο για την «Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή» πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 10-12 Οκτωβρίου 2018 στην Αθήνα και διοργανώθηκε από το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ, τελώντας υπό την Αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (Black Sea Economic Cooperation-BSEC), της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του United Nations Academic Impact.


Κατά τη πρώτη ημέρα, με τίτλο «3rd Green Investment Forum» δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών του BSEC με σκοπό την προσέλκυση «πράσινων επενδύσεων», ιδιαιτέρως στον τομέα της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ακούστηκαν οι παρεμβάσεις εκπροσώπων των κυβερνήσεων των χωρών του BSEC, πολυμερών τραπεζών, οργανισμών και επιχειρήσεων, που ασχολούνται με θέματα «πράσινης ενέργειας» και τα σχέδια που έχουν αναπτύξει σε περιφερειακή κλίμακα. Αξιοσημείωτό είναι το μήνυμα που μεταδόθηκε από κ. Ramu Damodaran, Chief of the U.N. academic impact. Τόνισε, ότι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής είναι άμεσα συνδεδεμένο με τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων, επισήμανε σημαντικές πρωτοβουλίες που προωθήθηκαν από τη πανεπιστημιακή κοινότητα και είχαν διεθνή αντίκτυπο. Έδωσε το παράδειγμα ενός πανεπιστημίου στη Βραζιλία που δημιούργησε ηλιακό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό ο οποίος προμηθεύει ενέργεια σε όλες τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου και της πρωτοβουλίας φοιτητών του Η.Β. να δημιουργήσουν ηλιακούς φορτιστές τηλεφώνων για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Ανέφερε ότι μέσα στους στόχους του U.N. academic impact είναι φυσικά η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε τομείς της παραγωγής, της βιομηχανίας και των μεταφορών, η ενίσχυση της υπεύθυνης κατανάλωσης , της ανακύκλωσης και η μείωση των αποβλήτων.Τη δεύτερη ημέρα παρουσιάστηκαν επιστημονικές ανακοινώσεις, που έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς από μέλη της διεθνούς επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου. Οι ανακοινώσεις αφορούσαν θέματα, που σχετίζονται με ενεργειακή πολιτική, ενεργειακή αποδοτικότητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιοκαύσιμα, κλιματική πολιτική, βιώσιμη ανάπτυξη. Στη παρουσίαση του, ο κ. Τhor Ø Jensen έθεσε το δίλημμα εμπόδια ή ταχεία αλλαγή: παράγοντες που εμποδίζουν ή διευκολύνουν το μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος, με την ανακοίνωση του να βασίζεται στη μελέτη των νοτίων χωρών των BRICS και στον τομέα των νορβηγικών ferry. Ανέφερε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν το ενεργειακό σύστημα κρύβονται στη δυναμική του συστήματος των πολιτικών και των αγορών. Τόνισε ότι το θεσμικό περιβάλλον και οι σχέσεις εξουσίας παίζουν σημαντικό ρόλο στη χρήση ορυκτών και ότι απαιτείται η μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου για το συντονισμό και τη προώθηση εναλλακτικών και βιώσιμων πηγών ενέργειας.


Σε παρόμοιο μήκος κύματος, ο κ. Tom Skauge βάσισε την ανακοίνωση του στη θεσμοθέτηση τεχνολογίας ferry χωρίς άνθρακα και στη χρήση ηλεκτρικών και υδροηλεκτρικών μηχανών για τις ναυτικές μεταφορές που θα αντικαταστήσουν τις diesel στη Νορβηγία. Έδωσε έμφαση στο φαινόμενο χιονοστιβάδας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αξιοποιούνται από διάφορους δρώντες.


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και το πρόγραμμα RentalCal και το εργαλείο ποσοτικοποίησης των δεδομένων αναφορικά με την ενεργειακή αποτελεσματικότητα στη κατοικία και την ανάλυση μικροοικονομικού, περιβαλλοντικού και μακροοικονομικού κόστους-οφέλους για τις επενδύσεις και τις συνέπειες τους για τους ενοίκους και τους ενοικιαστές.Η τρίτη ημέρα με τον τίτλο «Brokerage event» αποτελείτο από τις παρουσιάσεις έργων και των αποτελεσμάτων τους, τα οποία χρηματοδοτούνται από ελληνικούς και διεθνείς φορείς και προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία από τον εκτελεστικό διευθυντή του European Environment Agency, Ηans Bruyninckx. Ο τελευταίος μίλησε για το ρόλο του εν λόγω οργανισμού και της Ε.Ε. εν γένει στη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, στη προώθηση φιλικών πρακτικών προς το περιβάλλον όπως η κοινή χρήση αυτοκινήτων (car-sharing) και η ταξινόμηση των αποβλήτων. Υπογράμμισε τη σημασία της κυκλικής οικονομίας μέσω της ανάπτυξης ευέλικτων πολιτικών και της ισοδύναμης πληροφόρησης όλων των φορέων. Μάλιστα, τόνισε ότι η μειωμένη χρήση άνθρακα είναι αδύνατη χωρίς της χρήση κατάλληλων καινοτόμων τεχνολογικών πρακτικών.


Κάνοντας μία αποτίμηση του συνεδρίου θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν πως το πρόβλημα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι τόσο η έλλειψη επαρκούς γνώσης και τεχνολογίας ή χρηματοδοτικών φορέων αλλά η έλλειψη κατανόησης της βαρύτητας του προβλήματος, ιδιαίτερα από τους ηγέτες και τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Μάλιστα, μόνιμη πρόκληση είναι η επίτευξη ενός διεθνούς σκοπού που έχει τόσο διαφοροποιημένες διαστάσεις σε τοπικό επίπεδο και επηρεάζει άμεσα όλες τις πτυχές της κοινωνίας.


bottom of page