top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Συμμετοχική διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Πώς μπορεί να συμμετάσχει κάποιος;

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης δίνει σε όλους πολίτες την ευκαιρία να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης.


Καθώς όλος ο κόσμος συνεχίζει να μάχεται κατά του κορωνοϊού και να αναζητά λύσεις σε μακροπρόθεσμες προκλήσεις, η ΕΕ καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε έναν ανοιχτό και δημοκρατικό διάλογο για τις προτεραιότητές της.


Συμμετοχική και δημοκρατική διαδικασία

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, το 92% των Ευρωπαίων επιθυμεί την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης. Η Διάσκεψη έχει αυτόν ακριβώς τον στόχο.


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούν όλους τους Ευρωπαίους να μοιραστούν τις ιδέες τους για το μέλλον και τις προτεραιότητες της Ευρώπης αλλά και για το πώς μπορεί να προετοιμαστεί για την μετα-κορωνοϊό εποχή.


Οι θεσμοί θέλουν να διευρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαβουλεύσεις τους με τους πολίτες της ΕΕ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους νέους.


Η Διάσκεψη θα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή διαδικασία ακρόασης. Οι συνεισφορές των πολιτών θα συλλεχθούν μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας και θα τροφοδοτήσουν διαβουλεύσεις με ευρωβουλευτές, εθνικούς βουλευτές, εκπροσώπους της ΕΕ και εθνικών κυβερνήσεων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.


Οι διαβουλεύσεις αυτές θα αποτελέσουν τη βάση προτάσεων πολιτικής που θα μετατραπούν σε απτές μεταρρυθμίσεις. Το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν δεσμευθεί να ακούσουν τους πολίτες και να δώσουν συνέχεια στα συμπεράσματα της Διάσκεψης.


Όλοι οι Ευρωπαίοι καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, μορφωτικού επιπέδου ή επαγγελματικών προσόντων. Η Διάσκεψη έχει δεσμευθεί να δώσει το μέγιστο δυνατό χώρο στους νέους και, στο πνεύμα αυτό, συνεχίζονται επίσης οι προετοιμασίες για την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 2021.

Πώς θα λειτουργήσει η Διάσκεψη;

Η ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης εγκαινιάστηκε στις 19 Απριλίου. Θα επιτρέψει σε όλους τους πολίτες να μοιραστούν και να ανταλλάξουν τις ιδέες τους, αλλά και να διοργανώσουν εκδηλώσεις σε όλη την ΕΕ. Ένας μηχανισμός ανατροφοδότησης θα διασφαλίσει ότι οι ιδέες που διατυπώνονται κατά τις εκδηλώσεις αυτές θα καταλήγουν σε συγκεκριμένες συστάσεις για ενωσιακή δράση. Τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης να διοργανώνουν εκδηλώσεις.


Μετά το καλοκαίρι, ομάδες Ευρωπαίων πολιτών από όλες τις γωνιές της Ευρώπης θα εξετάσουν τις υποβληθείσες προτάσεις. Θα υπάρξουν τέσσερις ομάδες πολιτών, καθεμία από τις οποίες θα αποτελείται από 200 πολίτες και θα εστιάζει σε συγκεκριμένα θέματα:

  • Ευρωπαϊκή δημοκρατία και αξίες, δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια

  • Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον και υγεία

  • Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, θέσεις εργασίας, εκπαίδευση, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός και ψηφιακός μετασχηματισμός

  • Ο ρόλος της ΕΕ στον κόσμο και μετανάστευση

Κάθε ομάδα θα συνεδριάσει τουλάχιστον τρεις φορές και θα είναι ελεύθερη να καθορίσει τις προτεραιότητές της. Οι συστάσεις τους θα παρουσιαστούν κατά την Ολομέλεια της Διάσκεψης.


Η Ολομέλεια της Διάσκεψης διαδραματίζει κεντρικό ρόλο καθώς θα δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να συζητήσουν τις συστάσεις επί ίσοις όροις με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους.


Η εναρκτήρια σύνοδος ολομέλειας της Διάσκεψης θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου 2021 στο Στρασβούργο. Ορισμένοι συμμετέχοντες θα παραστούν διά ζώσης, ενώ κάποιοι θα συμμετάσχουν εξ αποστάσεως. Οι συστάσεις θα συζητηθούν και κατά τη διάρκεια επόμενων συνόδων ολομέλειας που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο φθινόπωρο και τον χειμώνα.Η εκτελεστική επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική λειτουργία της Διάσκεψης. Αποτελείται από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και από παρατηρητές.


Τι θα προκύψει από τη Διάσκεψη;

Το αποτέλεσμά της θα εξαρτηθεί από τις συστάσεις των πολιτών και τις επικείμενες διαβουλεύσεις.


Η εκτελεστική επιτροπή θα συντάξει την τελική έκθεση βάσει των εγκεκριμένων προτάσεων, σε πλήρη συνεργασία με την Ολομέλεια. Θα υποβληθεί, στη συνέχεια, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή που θα εξετάσουν πώς μπορούν να δώσουν αποτελεσματική συνέχεια στην έκθεση.


Το Κοινοβούλιο έχει υπογραμμίσει ότι η Διάσκεψη πρέπει να έχει πραγματικό αντίκτυπο στη λειτουγία της ΕΕ και στον τρόπο με τον οποίο η Ένωση διασφαλίζει τη συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη πολιτικών και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Comments


bottom of page