top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Πρόγραμμα για τη βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών διαχείρισης αποβλήτωνΤο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “WINPOL” INTERREG EUROPE που διαχειρίζονται και υλοποιούν στη Κρήτη η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου παρουσιάστηκε στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν στο Επιμελητήριο Ηρακλείου οι φορείς υλοποίησης του έργου.


Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου συμμετέχουν ως εταίροι στο νέο έργο του Interreg Europe, το WINPOL project, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων, προωθώντας τον ευφυή εξοπλισμό και τον καινοτόμο σχεδιασμό που απορρέει από αυτό.


Οι εννέα εταίροι του προγράμματος από το Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Μάλτα, τη Σλοβενία, την Ισπανία και τη Ρουμανία στη διάρκεια 54 μηνών, θα συνεργαστούν για τον εντοπισμό καλών πρακτικών και την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη χρήση τεχνολογίας και καινοτομίας στον τομέα των αποβλήτων. Στη συνέχεια, οι εταίροι θα επεξεργαστούν σχέδια δράσης για τη μεταφορά αυτών των γνώσεων στην επικράτειά τους. Όλες οι καλές πρακτικές που θα εντοπισθούν, θα συγκεντρωθούν σε ένα εγχειρίδιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε όλους πριν από τα τέλη του 2019.


Στο WINPOL προβλέπονται αρκετές επισκέψεις μελέτης και δημόσιες εκδηλώσεις (study-visits and public events) με αντικείμενο τις έξυπνες τεχνολογίες στη διαχείριση αποβλήτων


Στην πρόσφατη ημερίδα που έλαβε χώρα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου πήραν μέρος, Δήμαρχοι, εκπρόσωποι Δημάρχων, Περιφερειακοί, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών, Ερευνητικών Ιδρυμάτων, φορείς διαχείρισης αποβλήτων, και εμπλεκόμενες υπηρεσίες (από την Περιφέρεια Κρήτης η συντονίστρια του έργου WINPOL Ελένη Καργάκη, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού Ελένη Χατζηγιάννη, η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Μαρία Κασσωτάκη, από τον Δήμο Ηρακλείου ο συντονιστής του έργου Μανώλης Σκαρβελάκης). Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας Νίκος Καλογερής, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στην ενημερωτική ημερίδα, στην ομιλία του ανέφερε, ότι, η ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, αποτελεί από την αρχή της θητείας της αιρετής Περιφέρειας βασική επιδίωξη όπου έχει γίνει πολύ εργασία στην κατεύθυνση αυτή.


«Παρακολουθώντας τις εξελίξεις, έχουμε περάσει στο επόμενο βήμα που είναι η ανάπτυξη δράσεων για την κυκλική οικονομία. Πολλοί από εσάς ίσως γνωρίζετε ότι ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης διεκδικεί οργανωμένα και συστηματικά εδώ δύο χρόνια την εδραίωση της κυκλικής οικονομίας στα νησιά της Μεσογείου με τη δημιουργία Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας με έδρα την Κρήτη. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η Κρήτη θέλει να αναδείξει τη δυναμική της κυκλικής οικονομίας μέσα από την προώθηση νέων μοντέλων επιχειρηματικότητας, την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων, την οικονομική ανάκαμψη και την περιβαλλοντική προστασία στους τομείς των αποβλήτων, της ενέργειας και των υδατικών πόρων».


Ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αναφερόμενος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WINPOL επεσήμανε, ότι, «ακόμα και σήμερα στις περισσότερες πόλεις της Ευρώπης, τα συστήματα συλλογής και οι πολιτικές που ισχύουν, εξακολουθούν να είναι αρκετά παραδοσιακά, δαπανηρά και αναποτελεσματικά. Ενώ ταυτόχρονα κάπου αλλού, υπάρχουν τεχνολογίες και καινοτομίες που εφαρμόζονται στον τομέα των αποβλήτων, οι οποίες είναι σε θέση να παρέχουν λεπτομερή δεδομένα, πληροφορίες και ειδοποιήσεις και μπορούν να βοηθήσουν τις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις και τους Φορείς διαχείρισης, να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες και δυναμικές βάσεις δεδομένων που θα δίνουν τη δυνατότητα για ανάπτυξη εξορθολογισμένων και δικαιότερων φορολογικών πολιτικών σύμφωνα με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει"».


Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Ηρακλείου – Πρόεδρος Ε.Σ.Δ.Α.Κ. Χάρης Μαμουλάκης ανέφερε σε δηλώσεις του: «Στο Δήμο Ηρακλείου έχουμε καταφέρει και αξιοποιούμε αρκετά Ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης των αποβλήτων και την ανάπτυξη συνθηκών κυκλικής οικονομίας στο Ηράκλειο. Είναι μια προσπάθεια δύσκολη και με ισχυρό Ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, στην οποία όμως διακρινόμαστε εξαιτίας της πολύ καλής προετοιμασίας που κάνουμε και των αξιόπιστων προτάσεων που καταθέτουμε. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μαζί και με την Περιφέρεια Κρήτης, αλλάζουμε σταδιακά σελίδα και προχωράμε μπροστά, βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πόλης μας, γι' αυτό και αξίζουν πολλά μπράβο σε όλα τα στελέχη των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου για το εξαιρετικό αποτέλεσμα».Comments


bottom of page