top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Προβληματισμός για την αποκατάσταση των ανενεργών μεταλλείων της ΚίρκηςΔήλωση Σ.Φάμελλου, πρώην Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Τομεάρχη Περιβάλλοντος και ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ για την απόρριψη του έργου αποκατάστασης των μεταλλείων Κίρκης στην Αλεξανδρούπολη:


Η υποτίμηση του περιβάλλοντος και των αναγκών όλων των πολιτών και το επιτελικό μπάχαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στερούν, από τη Θράκη και τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης και του Έβρου, ένα έργο που το είχαν εξαιρετική ανάγκη: την αποκατάσταση των ανενεργών μεταλλείων της Κίρκης.


Τα μεταλλεία, που παραμένουν ανενεργά από το 1999, αποτελούν σοβαρή εστία ρύπανσης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης της ευρύτερης περιοχής εφόσον, επικίνδυνα απόβλητα από τη λειτουργία της εξόρυξης και επεξεργασίας παραμένουν εκτεθειμένα. Δημιουργείται έτσι ένας ευρύτερος χώρος ανεξέλεγκτης απόθεσης επικίνδυνων στερεών και υγρών αποβλήτων που αποτελούν ένα συνεχή τοξικό κίνδυνο για το περιβάλλον, τους υδροφορείς και τους πολίτες. Οι πρώτες μελέτες για την αποκατάσταση του χώρου των μεταλλείων είχαν εκπονηθεί το 2009 και έκτοτε δεν είχε υπάρξει πρόοδος.


Η περιοχή του ανενεργού μεταλλείου Κίρκης, δηλαδή οι χώροι της εξορυκτικής δραστηριότητας, καθώς και οι χώροι των εγκαταστάσεων επεξεργασίας του μεταλλεύματος και των λοιπών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των τελμάτων, βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός περιοχής του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου ΝΑΤURΑ 2000 και συγκεκριμένα εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (ΖΕΠ), με την επωνυμία «Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου» και με κωδικό GR1110009.


Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκε, στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης το 2017, για την αποκατάσταση του χώρου των επικινδύνων αποβλήτων και προέβλεψε χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ ύψους 5 εκατ. ευρώ, ως το πρώτο εμβληματικό έργο αποκατάστασης επικινδύνων αποβλήτων. Μετά την απόφαση αποκατάστασης της αρμόδιας Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΕΑΠΕΖ) τον Ιούνιο του 2018, υπεγράφη, τον Απρίλιο του 2019, Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΡΩ54653Π8-3ΔΑ), που ορίζει ως φορείς υλοποίησης του έργου την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Τεχνικό Σύμβουλο το ΕΑΓΜΕ. Μέσω της συγκεκριμένης Απόφασης, είχαν οριστεί σαφώς οι δράσεις που θα έπρεπε να υλοποιηθούν, οι οποίες συμπεριελάμβαναν τις απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες (επικαιροποίηση μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης), τα απαιτούμενα έργα αποκατάστασης καθώς και το σχεδιασμό και εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής.


Η πρώτη πρόσκληση για την ένταξη του έργου για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ εκδόθηκε στις 12.09.2019. Μετά όμως από συνεχή αιτήματα παράτασης της προθεσμίας υποβολής πρότασης, που υποδηλώνουν καταφανή προχειρότητα και έλλειψη περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων εκ μέρους της κυβέρνησης ΝΔ, η τελική πρόταση που κατατέθηκε κρίθηκε μη ρεαλιστική από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με την απόφαση αυτή η Θράκη χάνει ένα σημαντικό έργο προστασίας του περιβάλλοντος που θα αποτελούσε και ένα εμβόλιο αισιοδοξίας στην καθημαγμένη από την πανδημία τοπική οικονομία.


Είναι προφανής η υποτίμηση του περιβάλλοντος, και ειδικότερα της τοξικής ρύπανσης που δεκαετίες παραμένει στα εγκαταλειμμένα μεταλλεία της Κίρκης, αλλά και συνολικά του ακριτικού Έβρου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον κύριο Χατζηδάκη προσωπικά. Το έργο αποτέλεσε την πρώτη πρωτοβουλία αποκατάστασης χώρου επικινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα και είναι προσωπική του ευθύνη ότι το έργο ναυάγησε. Πολύ απλά γιατί κατάργησε την Ειδική Γραμματεία Σώματος Ελεγκτών και Επιθεωρητών και έκτοτε δεν το παρακολούθησε, δεν έλεγξε την πρόοδό του και δεν το έχει στηρίξει εδώ και 18 μήνες.


Μετά την κατάργηση των διοικήσεων των Φορέων του δικτύου Natura 2000, στον Έβρο, στις παγκόσμια γνωστές περιοχές του Δέλτα του Έβρου, της Δαδιάς και της Σαμοθράκης, τις οποίες μεταφέρει στην Αθήνα για να βολέψει μερικά καλοπληρωμένα γαλάζια παιδιά, τώρα ήρθε η σειρά της ακύρωσης της αποκατάσταση των μεταλλείων της Κίρκης, τα οποία βρίσκονται επίσης σε περιοχή του δικτύου Natura 2000.


Άραγε το τρίτο χτύπημα – και τελειωτικό - που ετοιμάζει στο περιβάλλον του Έβρου και στους ακρίτες μας ο κύριος Χατζηδάκης είναι η αδειοδότηση της εξόρυξης Χρυσού;​

Comments


bottom of page