top of page
 • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

«Πράσινη Συμφωνία» στην Ευρώπη - Άμεσες ενέργειες & Αναδιαρθρώσεις σε πολλούς τομείςΤο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π.) επισημαίνει πως η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναθέσει στον Frans Timmermans να επιβλέπει την ανάπτυξη μιας «Πράσινης Συμφωνίας» στην Ευρώπη, καθώς επιδιώκει να καταστήσει παγκοσμίως την Ευρώπη, τη πρώτη «πράσινη ήπειρο». Η δέσμευση της προέδρου Von der Leyen είναι να παρουσιάσει μια πράσινη διαπραγμάτευση για την Ευρώπη εντός 100 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων. Αυτό θα μπορούσε να κυκλοφορήσει στις 11 Δεκεμβρίου, αλλά μάλλον θα πρέπει περιμένουμε λίγο ακόμα.


Η νέα στρατηγική σχετικά με την κυκλική οικονομία προσδιορίστηκε ως η κύρια προτεραιότητα και μέρος του στόχου της ΕΕ να επιτύχει μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα έως το 2050. Η νέα στρατηγική είναι πιθανό να επικεντρωθεί σε μέτρα για την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης και επέκτασης του οικολογικού σχεδιασμού για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας αποκατάστασης των ευρωπαϊκών προϊόντων.


Μία αποτελεσματική «ευρωπαϊκή κλιματική πολιτική», απαιτεί επαρκείς πόρους χρηματοδότησης για να είναι βιώσιμη και να απομακρύνει τη παγκόσμια απειλή, με την απεξάρτηση των ευρωπαϊκών οικονομιών από τον άνθρακα. Η μετάβαση σε μία «κλιματικά ουδέτερη οικονομία» απαιτεί επιστημονικές δράσεις για το μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και νέες τεχνικές προστασίας του περιβάλλοντος. Απαραίτητη, είναι η δημιουργία «πράσινων θέσεων εργασίας» για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. H ενέργεια και το κλίμα θα είναι μόνιμο θέμα στην ατζέντα της επόμενης δεκαετίας σε όλες της χώρες της Ευρώπης.


Για τη «Κυκλική Οικονομία 2.0» το Πακέτο της ΕΕ από το 2015 περιλαμβάνει 54 Ενέργειες που εκδόθηκαν μετά το σχέδιο δράσης του 2015 ΕΚ. Η κυκλική οικονομία θα αντιπροσωπεύει το ήμισυ της στρατηγικής της ΕΕ για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα ως πρώτη προτεραιότητα. Οι προοπτικές της Ε.Ε. και οι 10 κυριότερες ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για την επόμενη πενταετία είναι:


 • «Πλαστική» στρατηγική της ΕΕ.

 • Οδηγία πλαίσιο και αναθεώρηση για τα απόβλητα.

 • Διαδικασίες κυκλικού σχεδιασμού και παραγωγής.

 • Ισχυρή εστίαση στην ενδυνάμωση των καταναλωτών.

 • Προσδιορισμός 8 ομάδων προϊόντων ως προτεραιότητες για άμεσες ενέργειες.

 • Ενημερωμένη επιλογή για βιώσιμα προϊόντα.

 • Δυνατότητα επισήμανσης του δείκτη ευελιξίας και ανθεκτικότητας.

 • Εκτεταμένη ευθύνη του παραγωγού με Βασικές απαιτήσεις.

 • Οδηγία περί συσκευασίας απορριμμάτων.

 • Πολιτικές που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα.


Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Διάσκεψη του Ο.Η.Ε. για την κλιματική αλλαγή στη Μαδρίτη, η ελληνική κυβέρνηση υιοθετεί πλήρως τους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, έχει οριστικοποιήσει το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα έως το 2028 και θέλει να τονώσει τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών έως το 60%. Ανέφερε τέλος ότι στην Ελλάδα οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να κινητοποιήσουν επενδύσεις που θα υπερβούν τα 40 δις ευρώ την επόμενη δεκαετία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η χώρα μας μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για το πώς η ενεργειακή μετάβαση και η δράση για το κλίμα μπορούν να εμφυσήσουν ελπίδα στη νέα γενιά.


Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, τόνισε πως το ναυτιλιακό τμήμα του Επιμελητηρίου, μέσω του ναυτιλιακού cluster «Μairtime Hellas», παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, τη χρήση νέων καυσίμων σε συνδυασμό με το κύκλο ζωής των πλοίων και τις προηγμένες εφαρμογές στη ναυτική τεχνολογία. Η διασύνδεση του νέου «ΕU Green Deal», με τη ναυπηγική βιομηχανία και τη παγκόσμια ναυτιλία, όπου πρωτοστατεί ο ελληνόκτητος στόλος με το 50% στην ΕΕ, καθώς και η κρίσιμη μεταβατική περίοδος, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ελληνική υπόθεση στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.

bottom of page