• envinow.gr

Ο Χρήστος Στεφανάτος εξηγεί πως μπορείτε κι εσείς να επενδύσετε σε ΑΠΕ


Το envinow.gr επιστρέφει δυναμικά στις συνεντεύξεις με τον Χρήστο Στεφανάτο, ένα λαμπρό παράδειγμα Έλληνα startupper, με μια ιδέα που σκέφτηκε ως φοιτητής του ΕΜΠ, έχει γνωρίσει μεγάλες επιτυχίες σε διαγωνισμούς και πλέον αγωνίζεται να την υλοποιήσει.


Ο Χρήστος είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και συνιδρυτής της Parity Platform ΙΚΕ, εταιρίας ανάπτυξης λογισμικού για επενδυτικές εταιρίες η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα befinnovative τεχνολογίας χρηματοοικονομικών (fintech) της Εθνικής Τράπεζας και έχει λάβει χρηματοδότηση από τo People’s Trust και το Climate-KIC του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας. (EIT). Η εταιρία αναπτύσσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέει ιδιώτες επενδυτές με έργα Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) που αναζητούν χρηματοδότηση. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην EuroEnergy SA, εταιρία με χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ και έχει περάσει επιτυχώς την εξέταση Chartered Financial Analyst (CFA) Lvl 1. Είναι απόφοιτος της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και έχει λάβει Minor Degree στα χρηματοοικονομικά από το Deree- Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος.


Οι απαντήσεις που μας έδωσε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για την Parity μας ενθουσίασαν.


Τι είναι το parity platform και πώς δουλεύει;

Η πλατφόρμα Parity συνδέει ιδιώτες επενδυτές με έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Ενεργειακές εταιρίες που αναπτύσσουν έργα καταθέτουν τεχνοοικονομικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικές με το στάδιο αδειοδότησης του έργου. Σε συνεργασία με εξωτερικούς νομικούς συνεργάτες ( PFG Law firm) και εταιρίες τεχνικού ελέγχου διενεργείται ενδελεχής έλεγχος ( due diligence ) επί του έργου. Αν ο έλεγχος του έργου είναι επιτυχής , το έργο αναρτάται στην πλατφόρμα και οι χρήστες τις πλατφόρμας μπορούν να επενδύσουν σε αυτό. Οι χρήστες της πλατφόρμας λαμβάνουν μετοχές στο έργο με βάση το ποσό επένδυσης τους. Η ενεργειακή εταιρία χρησιμοποιεί τα κεφάλαια από τους επενδυτές της πλατφόρμας αλλά και ιδία κεφάλαια για να κατασκευάσει το έργο. Το φωτοβολταϊκό ή το αιολικό πάρκο παράγει ενέργεια και την πουλάει στο δίκτυο. Οι επενδυτές της πλατφόρμας μπορούν να παρακολουθούν τα έσοδα που παράγει το έργο και την αξία του μεριδίου του, μέσω της πλατφόρμας. Στο τέλος κάθε χρόνου λαμβάνουν το μερίδιο των κερδών που τους αντιστοιχεί ως μέρισμα κατευθείαν στον λογαριασμό τους.


Πως προέκυψε η ιδέα; Τι διαφορετικό φέρνει η πλατφόρμα στις χρηματοδοτήσεις έργων ΑΠΕ;

Εργαζόμουν σε εταιρία με χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ. Εκεί συνειδητοποίησα ότι μόνο μεγάλα funds είχαν πρόσβαση σε επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ.

Σε κάθε συμφωνία χρηματοδότησης για έργα ΑΠΕ εμπλέκονται πολλά διαφορετικά μέρη και απαιτείται ενδελεχής τεχνικός και νομικός έλεγχος σε κάθε στάδιο. Το γεγονός αυτό είναι και η αιτία που οι επενδυτές σε αυτά τα έργα είναι συνήθως μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές. Οι συγκεκριμένοι επενδυτές επενδύουν μεγάλα ποσά και λαμβάνουν σημαντικό μερίδιο στο έργο και μπορούν να υποστηρίξουν και τον ενδελεχή έλεγχο που απαιτείται.

Τι συμβαίνει όμως όταν ιδιώτες επενδυτές θέλουν να επενδύσουν σε έργα πράσινης ενέργειας; Τις περισσότερες φορές η πόρτα είναι κλειστή για αυτούς. Δεν συμφέρει τον μικροεπενδυτή ούτε την ενεργειακή εταιρία να τρέξει μια πολύπλοκη και ακριβή διαδικασία για ένα μικρό ποσό χρηματοδότησης. Έτσι οι ιδιώτες επενδυτές δεν έχουν πρόσβαση σε κατηγορία επενδύσεων με ανταγωνιστικές αποδόσεις και θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Αυτό είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει ,μεταφέροντας την διαδικασία συμμετοχής μικρότερων επενδυτών σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ο ενδελεχής έλεγχος (due diligence) πραγματοποιείται μια φορά αντί να επαναλαμβάνεται ανά επενδυτή και όλα τα έγγραφα υπογράφονται ηλεκτρονικά. Η ενεργειακή εταιρία δεν χρειάζεται να δεσμεύει ανθρώπινο δυναμικό για να διαχειριστεί τους μικροεπενδυτές. Με αυτόν το τρόπο γίνεται αποδοτικό για την ενεργειακή εταιρία να αντλεί κεφάλαια από μικρότερους επενδυτές. Ταυτόχρονα οι μικρότεροι επενδυτές αποκτούν πρόσβαση με μια κατηγορία επενδύσεων με ανταγωνιστικές αποδόσεις και θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.