top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κλιματική αλλαγήΗ «συνεργασία» με τη φύση και η ενίσχυση του ρόλου των οικοσυστημάτων μπορεί να συμβάλει στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στην αύξηση της ανθεκτικότητας στις κλιματικές αλλαγές. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως μείωση των πιέσεων στη βιοποικιλότητα, βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και ευεξίας, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την οικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύθηκε στα μέσα Απριλίου.


Η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων συνδέονται και όλα έχουν καταστροφικές συνέπειες για την οικονομική και κοινωνική μας σταθερότητα, υγεία και ευημερία. Η συνεργασία με τη φύση αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης αυτών των αυξανόμενων προκλήσεων, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΠ «Nature-based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk reduction».


Η έκθεση του ΕΟΠ παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής λύσεων που βασίζονται στη φύση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και ταυτόχρονα αξιοποιώντας πολλαπλά κοινωνικά οφέλη που μπορούν να αποφέρουν αυτές οι λύσεις.


Με βάση επιλεγμένα παραδείγματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, η έκθεση δείχνει πώς αντιμετωπίζονται ήδη με αυτόν τον τρόπο οι επιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών σχετικών με το κλίμα. Αξιολογεί επίσης παγκόσμιες και ευρωπαϊκές πολιτικές και πώς οι λύσεις που βασίζονται στη φύση ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στις προσπάθειες για μετάβαση προς την αειφόρο ανάπτυξη.


Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα το 2030, βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, περιλαμβάνει ένα σχέδιο αποκατάστασης της φύσης που μπορεί να ενισχύσει την υιοθέτηση λύσεων που βασίζονται στη φύση. Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση επισημαίνονται επίσης στη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Πώς μπορεί η φύση να μας προστατεύσει


Πολλές χώρες ήδη αποκαθιστούν τη φύση σε κοιλάδες ποταμών και υψίπεδα για να μειώσουν τους κινδύνους πλημμύρας κατάντη. Στις παράκτιες περιοχές, η φυσική βλάστηση βοηθά στη σταθεροποίηση των παράκτιων ακτών.


Η φύση «επιστρέφει» επίσης στις πόλεις με πράσινες παρεμβάσεις στους αστικούς χώρους ή ανοίγοντας ξανά παλιά κανάλια ή ποτάμια, γεγονός που αυξάνει την ανθεκτικότητα στα κύματα θερμότητας και φέρνει επιπλέον οφέλη για την υγεία και την ευημερία. Παρά την αυξανόμενη προβολή τους, οι λύσεις που βασίζονται στη φύση θα μπορούσαν να ενσωματωθούν περαιτέρω, σημειώνει η έκθεση.


Άλλα βασικά ευρήματα της έκθεσης

  • Μια χαρτογράφηση σε επίπεδο ΕΕ των υπαρχουσών και πιθανών λύσεων που βασίζονται στη φύση μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τομέων προτεραιότητας για την ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και την απώλεια βιοποικιλότητας.

  • Τα συμφωνημένα πρότυπα, οι ποσοτικοί στόχοι, οι μετρήσιμοι δείκτες και τα εργαλεία αξιολόγησης για φυσικές λύσεις σε επίπεδο ΕΕ μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της προόδου, της αποτελεσματικότητας και των πολλαπλών οφελών.

  • Καθώς οι λύσεις που βασίζονται στη φύση εξαρτώνται από υγιή οικοσυστήματα, τα οποία είναι τα ίδια ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή, οι δυνατότητές τους για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μείωση του κινδύνου καταστροφών ενδέχεται να μειωθούν στο μέλλον.

  • Η εμπλοκή των ενδιαφερομένων, ο διάλογος και ο από κοινού σχεδιασμός εργαλείων και μέτρων είναι καθοριστικής σημασίας για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, την επίλυση πιθανών συγκρούσεων ενδιαφερομένων και τη δημιουργία κοινωνικής αποδοχής και ζήτησης για λύσεις που βασίζονται στη φύση.

  • Η περαιτέρω εφαρμογή φυσικών λύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη μείωση των κινδύνων καταστροφών στην Ευρώπη απαιτεί ανάπτυξη τεχνικών προτύπων, αυξημένη γνώση πιθανών συμβιβασμών, συνεργατική διακυβέρνηση, ανάπτυξη ικανοτήτων και επαρκή χρηματοδότηση.

Comments


bottom of page