top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Νέες κατευθυντήριες γραμμές για τους οικοτόπους δελφινιών, λύκων και αρκούδων στην ΕυρώπηΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την αυστηρή προστασία των ζωικών ειδών βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους, συμπεριλαμβανομένων εμβληματικών ειδών όπως λύκων, αρκούδων και δελφινιών. Στοχεύει να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να βελτιώσουν την εφαρμογή της οδηγίας επί τόπου.


Εκπονήθηκε σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στην πλούσια πρακτική εμπειρία και τις γνώσεις τους που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια εφαρμογής. Συνδέεται με τις τελευταίες αποφάσεις του Δικαστηρίου, συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής των κανόνων προστασίας της φύσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Το έγγραφο εξηγεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 12 (αυστηρό καθεστώς προστασίας) και 16 (παρεκκλίσεις) της Οδηγίας για τους οικοτόπους. Εκτός από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) σχετικά με αυτό το θέμα, οι οδηγίες βασίζονται στην εμπειρία και τα παραδείγματα συστημάτων προστασίας των ειδών στα κράτη μέλη της ΕΕ.


Το παράρτημα ΙΙΙ της καθοδήγησης αφορά τον λύκο και παρέχει συγκεκριμένα παραδείγματα για τον τρόπο εφαρμογής των προαναφερθέντων κανόνων, τονίζοντας πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ και ευκαιρίες χρηματοδότησης για την υποστήριξη της συνύπαρξης αυτού του προστατευόμενου είδους με ανθρώπινες δραστηριότητες.


Το έγγραφο αποτελεί πηγή για τις αρχές και τους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι ή εμπλέκονται στην εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και φορέων διατήρησης. Συνιστάται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις διατάξεις προστασίας των ειδών. Ζητήθηκε η γνώμη τόσο των κρατών μελών όσο και των ενδιαφερομένων μερών για προηγούμενα σχέδια του εγγράφου.


Οι Οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της πολιτικής της ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Επιτρέπουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν, μέσα σε ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο, για τη διατήρηση των πιο απειλούμενων, ευάλωτων και πολύτιμων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης, ανεξάρτητα από πολιτικά ή διοικητικά όρια.


Η Οδηγία για τους οικοτόπους απαιτεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δύο κύριους τύπους μέτρων. Η πρώτη αφορά τη διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών (άρθρα 3-11 της οδηγίας για τους οικοτόπους) και περιλαμβάνει τον προσδιορισμό προστατευόμενων τόπων ως μέρος του δικτύου της ΕΕ που ονομάζεται Natura 2000.

Comentários


bottom of page