top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Λονδίνο, Βουκουρέστι και Βερολίνο έχουν το υψηλότερο κόστος υγείας λόγω των εκπομπών των οχημάτωνΜια νέα μελέτη από το CE Delft με τίτλο «Health costs of air pollution in European cities and the linkage with transport» με συντονιστή τον Sander de Bruyn, διερευνά το κοινωνικό κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που σχετίζεται με την υγεία σε 432 ευρωπαϊκές πόλεις, σε 30 χώρες (ΕΕ 27 συν το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και την Ελβετία).


Το κοινωνικό κόστος είναι το κόστος που επηρεάζει την καλή διαβίωση και περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη (π.χ. για την εισαγωγή στο νοσοκομείο) όσο και τις έμμεσες επιπτώσεις στην υγεία (π.χ. ασθένειες όπως η ΧΑΠ ή μειωμένο προσδόκιμο ζωής λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης).


Αυτές οι επιπτώσεις επηρεάζουν την ευημερία επειδή οι άνθρωποι έχουν σαφή προτίμηση για υγιή χρόνια ζωής σε ένα καλό και καθαρό περιβάλλον. Δεδομένου ότι ένα καθαρό περιβάλλον δεν είναι κάτι που μπορεί να αγοραστεί στην αγορά, ωστόσο, απαιτείται μια ισχυρή μεθοδολογία για τη δημιουργία εσόδων προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν οι ευρύτερες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.


Το 2018, κατά μέσο όρο, κάθε κάτοικος μιας ευρωπαϊκής πόλης υπέστη απώλεια ευημερίας άνω των 1.250 ευρώ ετησίως λόγω άμεσων και έμμεσων απωλειών υγείας που σχετίζονται με την κακή ποιότητα του αέρα. Αυτό ισοδυναμεί με 3,9% των εσόδων που κερδίζονται στις πόλεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στα στοιχεία αυτά μεταξύ των πόλεων: στη ρουμανική πρωτεύουσα στο Βουκουρέστι η συνολική απώλεια πρόνοιας ανέρχεται σε πάνω από 3.000 ευρώ κατά κεφαλήν/έτος, ενώ στη Santa Cruz de Tenerife στην Ισπανία είναι κάτω από 400 ευρώ/όριο/έτος.


Σε πολλές πόλεις στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Πολωνία, το κοινωνικό κόστος που σχετίζεται με την υγεία κυμαίνεται μεταξύ 8-10% του εισοδήματος. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δαπανών σχετίζεται με την πρόωρη θνησιμότητα: για τις 432 πόλεις που ερευνήθηκαν, η μέση συμβολή της θνησιμότητας στο συνολικό κοινωνικό κόστος είναι 76,1%. Αντίθετα, η μέση συμβολή της νοσηρότητας (ασθένειες) είναι 23,9%.


Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις 25 πιο σημαντικές πόλεις σε σχέση με το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το Λονδίνο έχει το υψηλότερο κόστος 11,4 δισεκατομμυρίων ευρώ ακολουθούμενο από το Βουκουρέστι και το Βερολίνο. Φυσικά, το μέγεθος του πληθυσμού είναι είναι κρίσιμος και καθοριστικός παράγοντας αυτού του κόστους ζημιών και όλες οι πόλεις στην ΕΕ28 με μέγεθος πληθυσμού μεγαλύτερο από 1 εκατομμύριο κατοίκους (2018) περιλαμβάνονται στον πίνακα.


Η πρώτη πόλη στη λίστα με πληθυσμό κάτω των 1 εκατομμυρίου είναι ο Τορίνο στη θέση #18. Πόλεις όπως η ευρύτερη πόλη της Γλασκόβης, η Νάπολη και η Στοκχόλμη είναι πόλεις με συνολικό πληθυσμό μόλις κάτω από 1 εκατομμύριο που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των πιο μολυσμένων πόλεων.


Οι κορυφαίες 24 πόλεις με το υψηλότερο συνολικό κόστος ζημιών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης το 2018 - Πηγή: CE Delft

Σε αυτήν τη μελέτη οι ερευνητές διερεύνησαν τον ρόλο των αστικών μεταφορών στην εξήγηση αυτών των κοινωνικών δαπανών χρησιμοποιώντας οικονομετρικές μεθόδους. Αν και υπάρχει σοβαρή έλλειψη δεδομένων σε επίπεδο μεμονωμένων πόλεων, βρήκαν στοιχεία ότι οι πολιτικές μεταφορών επηρεάζουν το κοινωνικό κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.


Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αύξηση κατά 1% του μέσου χρόνου ταξιδιού στην εργασία αυξάνει το κοινωνικό κόστος των εκπομπών PM10 κατά 0,29% και των εκπομπών NO2 ακόμη και κατά 0,54%. Η αύξηση κατά 1% του αριθμού των αυτοκινήτων σε μια πόλη αυξάνει το συνολικό κοινωνικό κόστος κατά περίπου 0,5%. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η μειωμένη μετακίνηση και η ιδιοκτησία αυτοκινήτων έχουν θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα, μειώνοντας έτσι το κοινωνικό κόστος της κακής ποιότητας του αέρα της πόλης.


Τα ευρήματα παρέχουν πρόσθετες ενδείξεις ότι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις ευρωπαϊκές πόλεις πρέπει να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες προτεραιότητες σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης της ευημερίας των αστικών πληθυσμών στην Ευρώπη.

Comments


bottom of page