top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Κυκλική οικονομία: Νέοι κανόνες για την μείωση των πλαστικών θαλάσσιων απορριμμάτων στην ΕΕΤην Δευτέρα 31 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τα πλαστικά μίας χρήσης και εξέδωσε εκτελεστική απόφαση για την παρακολούθηση και την αναφορά των αλιευτικών εργαλείων που διατίθενται στην αγορά και των αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων που συλλέγονται.


Αυτοί οι κανόνες αποσκοπούν στη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων από πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και αλιευτικά εργαλεία και την προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά.


Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τα πλαστικά μίας χρήσης του 2019, έως τις 3 Ιουλίου του τρέχοντος έτους τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης δεν θα διατίθενται πλέον στην αγορά της ΕΕ. Αυτά είναι επιλεγμένα προϊόντα για τα οποία υπάρχουν προσιτές εναλλακτικές λύσεις χωρίς πλαστικό στην αγορά: βαμβακερά μπαστούνια, μαχαιροπήρουνα, πιάτα, καλαμάκια, αναδευτήρες, μπαστούνια μπαλονιών, καθώς και ορισμένα προϊόντα κατασκευασμένα από διογκωμένο πολυστυρόλιο (φλιτζάνια και δοχεία τροφίμων και ποτών) και όλα προϊόντα κατασκευασμένα από οξο-αποικοδομήσιμο πλαστικό.


Για άλλα πλαστικά προϊόντα, όπως αλιευτικά εργαλεία, πλαστικές σακούλες μίας χρήσης, μπουκάλια, δοχεία ποτών και τροφίμων για άμεση κατανάλωση, πακέτα και περιτυλίγματα, φίλτρα καπνού, είδη υγιεινής και υγρά μαντηλάκια, ισχύουν διαφορετικά μέτρα. Αυτά περιλαμβάνουν τον περιορισμό της χρήσης τους, τη μείωση της κατανάλωσής τους και την πρόληψη των απορριμμάτων μέσω των απαιτήσεων επισήμανσης, εκτεταμένα συστήματα ευθύνης του παραγωγού («αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει»), εκστρατείες ευαισθητοποίησης και απαιτήσεις σχεδιασμού προϊόντων.


Οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται σωστά και ομοιόμορφα σε ολόκληρη την ΕΕ. Η εναρμονισμένη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία είναι σημαντική για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από τους εν λόγω κανόνες. Οι κατευθυντήριες γραμμές εξηγούν βασικούς ορισμούς και όρους και αναπτύχθηκαν μέσω εκτεταμένων διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη και αλληλεπιδράσεων με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων.


Η εκτελεστική απόφαση σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά αλιευτικών εργαλείων που διατίθενται στην αγορά και των αποβλήτων αλιευτικών εργαλείων που συλλέγονται επιτρέπει στα κράτη μέλη να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να αναφέρουν, από το 2022, τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστικό που διατίθεται στην αγορά και τα αλιευτικά εργαλεία που συλλέγονται στη θάλασσα. Ο στόχος είναι να δοθεί κίνητρο για την απομάκρυνση όλων των αλιευτικών εργαλείων στην ξηρά και τη βελτίωση της διαχείρισής τους εκεί με τη συμμετοχή εκτεταμένων συστημάτων ευθύνης του παραγωγού.


Επιπλέον, βάσει των δεδομένων, τα κράτη μέλη με θαλάσσια ύδατα θα πρέπει να ορίσουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, έναν εθνικό ελάχιστο ετήσιο ρυθμό συλλογής απορριμμάτων αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστικό για ανακύκλωση, με σκοπό την καθιέρωση ποσοτικής δεσμευτικής συλλογής της Ένωσης στόχους.


Τα εγκαταλελειμμένα, χαμένα ή απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία αντιπροσωπεύουν το 27% των απορριμμάτων παραλίας, σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων του 2018 και σημαντικό ποσοστό των αλιευτικών εργαλείων που διατίθενται στην αγορά δεν συλλέγονται για θεραπεία.


Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας Frans Timmermans δήλωσε:


«Η μείωση της χρήσης πλαστικών μίας χρήσης βοηθά στην προστασία της υγείας των ανθρώπων και του πλανήτη. Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν ορόσημο στην αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Ενθαρρύνουν επίσης τις βιώσιμες επιχειρήσεις. μοντέλα και μας φέρνουν πιο κοντά σε μια κυκλική οικονομία όπου η επαναχρησιμοποίηση προηγείται της μίας χρήσης. Αυτό είναι το θέμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας - προστασία και αποκατάσταση του φυσικού μας περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν».


Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Virginijus Sinkevičius είπε:


«Οι αρνητικές επιπτώσεις των πλαστικών απορριμμάτων στο περιβάλλον, στους ωκεανούς και στη θαλάσσια ζωή και στην υγεία μας είναι παγκόσμιες και δραστικές. Τα πλαστικά απόβλητα συνεχίζουν να συσσωρεύονται και 11.000 τόνοι αλιευτικών εργαλείων χάνονται ή απορρίπτονται στη θάλασσα στην ΕΕ ετησίως, προσθέτοντας στο πρόβλημα της αλιείας φαντασμάτων.


Οι κανόνες για τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης είναι φιλόδοξοι και ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις των πολιτών για αποφασιστική δράση, καθιστώντας την ΕΕ πρωτοπόρο στην παγκόσμια καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Σήμερα πλησιάζουμε πιο κοντά στην αντιμετώπιση των σοβαρών επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και των εγκαταλειμμένων αλιευτικών εργαλείων και προχωρούμε σε μια πιο κυκλική οικονομία».

Comments


bottom of page