top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Θαλάσσιες μεταφορές στην ΕΕ: Σημαντική πρόοδο προς τη βιωσιμότητα και οι σημαντικότερες επιπτώσειςΟι θαλάσσιες μεταφορές παίζουν και θα συνεχίσουν να παίζουν ουσιαστικό ρόλο στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό εμπόριο και στην οικονομία. Τα τελευταία χρόνια, ο ναυτιλιακός τομέας έχει λάβει σημαντικά μέτρα για να μετριάσει τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις. Πριν από την προβλεπόμενη αύξηση του παγκόσμιου όγκου αποστολών, μια νέα έκθεση αποκαλύπτει για πρώτη φορά την πλήρη έκταση του αντίκτυπου του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών της ΕΕ στο περιβάλλον και προσδιορίζει τις προκλήσεις για την επίτευξη βιωσιμότητας.


Με το 77 % του εξωτερικού εξωτερικού εμπορίου της Ευρώπης και το 35 % του συνόλου των συναλλαγών ανά αξία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ να κινούνται δια θαλάσσης, οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν βασικό μέρος της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού. Παρά τη μείωση της ναυτιλιακής δραστηριότητας το 2020 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, ο τομέας αναμένεται να αναπτυχθεί έντονα τις επόμενες δεκαετίες, τροφοδοτούμενος από την αυξανόμενη ζήτηση για πρωτογενείς πόρους και μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων.


Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Έκθεση Περιβαλλοντικών Θαλάσσιων Μεταφορών, η οποία ξεκίνησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας στη Θάλασσα, σηματοδοτεί τον πρώτο ολοκληρωμένο έλεγχο υγείας του τομέα. Η έκθεση δείχνει ότι τα πλοία παράγουν το 13,5% όλων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις μεταφορές στην ΕΕ, πίσω από τις εκπομπές από οδικές μεταφορές (71%) και αεροπορικές μεταφορές (14,4%). Οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) από πλοία που προσεγγίζουν ευρωπαϊκά λιμάνια ανήλθαν σε περίπου 1,63 εκατομμύρια τόνους το 2019, αριθμός που αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω τις επόμενες δεκαετίες λόγω αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανόνων και μέτρων.


Οι θαλάσσιες μεταφορές εκτιμάται ότι συνέβαλαν στο γεγονός ότι τα επίπεδα υποβρύχιων θορύβων στα ύδατα της ΕΕ έχουν υπερδιπλασιαστεί μεταξύ 2014 και 2019 και ήταν υπεύθυνα για το ήμισυ όλων των μη αυτόχθονων ειδών που εισήχθησαν στις ευρωπαϊκές θάλασσες από το 1949. Ωστόσο, παρόλο που ο όγκος το πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης αυξάνεται σταθερά, μόνο οκτώ τυχαίες διαρροές πετρελαιοφόρων μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους από 62 συνολικά παγκοσμίως που σημειώθηκαν στα ύδατα της ΕΕ την τελευταία δεκαετία.


Η κοινή έκθεση αξιολογεί την τρέχουσα κατάσταση των αναδυόμενων λύσεων βιωσιμότητας των θαλάσσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών καυσίμων, των μπαταριών και της χερσαίας τροφοδοσίας, και παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της πρόσληψής τους στην ΕΕ. Περιγράφει επίσης τις μελλοντικές προκλήσεις που θέτει η βιομηχανία για την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών επιπτώσεων της αύξησης της στάθμης της θάλασσας στα λιμάνια.


Βασικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

  • Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου: συνολικά, τα πλοία που προσεγγίζουν λιμάνια της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου παρήγαγαν περίπου 140 εκατομμύρια τόνους εκπομπών CO2 το 2018 (περίπου το 18 % όλων των εκπομπών CO2 που προήλθαν από θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως εκείνη τη χρονιά).

  • Ατμοσφαιρική ρύπανση: Το 2019, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) από πλοία που προσεγγίζουν τα ευρωπαϊκά λιμάνια ανήλθαν σε περίπου 1,63 εκατομμύρια τόνους, περίπου το 16 % των παγκόσμιων εκπομπών SO2 από τη διεθνή ναυτιλία.

  • Υποβρύχιος θόρυβος: Τα πλοία δημιουργούν θόρυβο που μπορεί να επηρεάσει τα θαλάσσια είδη με διαφορετικούς τρόπους. Εκτιμάται ότι μεταξύ 2014 και 2019, η συνολική συσσωρευμένη υποβρύχια ακτινοβολούμενη ενέργεια θορύβου υπερδιπλασιάστηκε στα ύδατα της ΕΕ. Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα επιβατηγά πλοία και τα δεξαμενόπλοια παράγουν τις υψηλότερες εκπομπές ενέργειας από θόρυβο από τη χρήση έλικας.

  • Μη ιθαγενή είδη: Συνολικά, από το 1949, ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό μη αυτόχθονων ειδών που εισήχθησαν στις θάλασσες της ΕΕ-κοντά στο 50 % όλων των ειδών, με τον μεγαλύτερο αριθμό να εντοπίζεται στη Μεσόγειο. Συνολικά 51 είδη ταξινομούνται ως υψηλού αντίκτυπου, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να επηρεάσουν τα οικοσυστήματα και τα αυτοφυή είδη. Η έκθεση σημειώνει επίσης τα περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα για την αξιολόγηση του πλήρους αντίκτυπου στους οικοτόπους και τα είδη.

  • Ρύπανση πετρελαίου: από συνολικά 18 μεγάλες τυχαίες διαρροές πετρελαίου στη λέξη από το 2010, μόνο τρεις εντοπίστηκαν στην ΕΕ (17%). Η καλύτερη παρακολούθηση, επιβολή και ευαισθητοποίηση συμβάλλει στη μείωση των περιστατικών ρύπανσης από το πετρέλαιο, παρόλο που η ποσότητα πετρελαίου που μεταφέρεται από τη θάλασσα αυξάνεται σταθερά τα τελευταία 30 χρόνια.

Comments


bottom of page