top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Η παγκόσμια τάση υπερθέρμανσης των λιμνών απειλεί τα είδη του γλυκού νερούΟι λίμνες, διατηρώντας πάνω από το 80% του επιφανειακού γλυκού νερού της Γης, υποστηρίζουν πολυάριθμες κοινότητες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μια νέα μελέτη χρησιμοποιεί δορυφορικά δεδομένα για να υπογραμμίσει την ευπάθεια αυτών των συστημάτων εσωτερικών υδάτινων σωμάτων στην κλιματική αλλαγή και προειδοποιεί για σοβαρές μελλοντικές συνέπειες για πολλά είδη που επιβιώνουν με γλυκό νερό παγκοσμίως.


Η αύξηση των θερμοκρασιών των υδάτων της λίμνης, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, επηρεάζει έντονα τη διανομή και την ύπαρξη των ειδών που επιβιώνουν στο γλυκό νερό. Μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Climate Change, εκτιμά το ποσοστό των μελλοντικών παγκόσμιων μεταβολών της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων των λιμνών, χρησιμοποιώντας την τελευταία γενιά κλιματικών μελλοντικών προβολών (από το Coupled Model Intercomparison Project CMIP5) και το συγκρίνει με την ικανότητα ορισμένων ειδών να διασκορπίζονται σε ψυχρότερες περιοχές.


Οι συγγραφείς της μελέτης υπολόγισαν την ταχύτητα με την οποία θερμαίνονται οι βιότοποι των λίμνών και τα είδη που βρίσκονται σε απόσταση, θα πρέπει να μεταναστεύσουν ή να αλλάξουν την διανομή τους με την πάροδο του χρόνου για να διατηρήσουν έναν κατάλληλο θερμικό οικότοπο. Το τελευταίο, που αναφέρεται συχνά και ως ταχύτητα αλλαγής του κλίματος, χρησιμοποιείται από τους επιστήμονες για να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.


Σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες, η πλειονότητα των λιμνών, το 99%, βρέθηκε να θερμαίνεται κατά 0,13 ° C ανά δεκαετία κατά μέσο όρο, μεταξύ των ετών 1979 και 2018. Το σημαντικό είναι ότι δείχνουν ότι η ταχύτητα της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να επιταχυνθεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος αιώνα, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για πολλά είδη γλυκού νερού.


Η μελέτη δείχνει ότι η ταχύτητα της κλιματικής αλλαγής ήταν 3,5 km ανά δεκαετία από το 1861-2005 (με τυπική απόκλιση 2,3 km). Ενώ αυτός ο αριθμός είναι παρόμοιος, ή χαμηλότερος από τους ρυθμούς διασποράς ορισμένων κινητικών ειδών, ο ρυθμός αναμένεται να επιταχυνθεί από τώρα έως τα τέλη του αιώνα.


Σε ένα μελλοντικό σενάριο χαμηλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η ταχύτητα του κλίματος αυξάνεται στα 8,7 km ανά δεκαετία (με τυπική απόκλιση 5,5 km) και έως 57 km ανά δεκαετία (τυπική απόκλιση 17 km) εάν επαληθευτούν οι μελλοντικές προβολές της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή -IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) που προϋποθέτουν υψηλά επίπεδα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.


Σύμφωνα με τον Iestyn Woolway, στέλεχος της ομάδας και ερευνητή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ESA, «Οι θερμοκρασίες των λιμνών αναμένεται να αυξηθούν γρηγορότερα από την ικανότητα ορισμένων ειδών να διασκορπιστούν σε πιο ψυχρές περιοχές. Οι συνέπειες θα είναι πιο σοβαρές για είδη που μετακινούνται λιγότερο εύκολα, όπως τα μαλάκια γλυκού νερού, αλλά ακόμη και περισσότερα κινητά είδη, όπως μερικά ψάρια, τα οποία θα μπορούσαν να μεταναστεύσουν πιο γρήγορα, είναι πιθανό να περιοριστούν από φυσικά εμπόδια.


Οι ερευνητές δείχνουν ότι ενώ η ταχύτητα της κλιματικής αλλαγής της λίμνης είναι η μισή από εκείνη των θαλάσσιων περιβαλλόντων, η κατακερματισμένη και συχνά απομονωμένη κατανομή των λιμνών περιορίζει τη διασπορά και μεγεθύνει τις αρνητικές προοπτικές για τη διατήρηση των ειδών γλυκού νερού και τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχουν.


Οι δορυφορικές παρατηρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την επικύρωση μοντέλων. Η συγκεκριμένη μελέτη αξιοποίησε το πρώτο παγκόσμιο σύνολο δεδομένων για τη βασική κλιματική μεταβλητή των λιμνών.Το σύνολο δεδομένων, το οποίο δημιουργήθηκε από την πρωτοβουλία της ESA Climate Change Initiative, αντιμετωπίζει την επείγουσα ανάγκη για παγκόσμιες, μακροπρόθεσμες παρατηρήσεις που απαιτούνται από το Παγκόσμιο Σύστημα Παρακολούθησης Κλίματος (GCOS) για να χαρακτηρίσει κριτικά το κλίμα της Γης.


Τα ελεύθερα διαθέσιμα δεδομένα καλύπτουν την περίοδο 1992 έως 2019 και παρέχουν πληροφορίες για πέντε βασικές μεταβλητές στη λίμνη, συμπεριλαμβανομένων καθημερινών παρατηρήσεων σχετικά με τη θερμοκρασία, το επίπεδο, την έκταση, την κάλυψη πάγου και την ανάκλαση της επιφάνειας της λίμνης για 250 λίμνες, κατανεμημένες παγκοσμίως.


Η Πρωτοβουλία Κλιματικής Αλλαγής της ESA δημιουργεί ακριβή και μακροπρόθεσμα δορυφορικά σύνολα δεδομένων για 21 βασικές μεταβλητές του κλίματος, για να χαρακτηρίσει την εξέλιξη του συστήματος της Γης.


Comentários


bottom of page