top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Η βιωσιμότητα του ηλεκτρικού δικτύου με την εισαγωγή αμιγώς ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην αγορά.

Την τελευταία πενταετία υπάρχει μία εμφανής τάση από τις βιομηχανίες αυτοκινήτων να εξηλεκτρίσουν το σύνολο του στόλου των επιβατικών καθώς και μεταφορικών οχημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έγκριση του Volkswagen group για πλάνο επενδύσεων ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη ηλεκτροκίνητων οχημάτων καθώς και έρευνα για πιο αποδοτικές μεθόδους αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε παρόμοιες επενδύσεις έχουν προχωρήσει και η JLR (Jaguar and Landrover) καθώς και ο όμιλος BMW. Είναι φανερό λοιπόν ότι εντός 20-30 χρόνων πάνω από το 90% των νέων οχημάτων που θα εισέρχονται στην αγορά θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά.


Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης είναι:

· Μείωση μόλυνσης περιβάλλοντος

· Μείωση κόστους συντήρησης του οχήματος

· Χαμηλότερη συγκέντρωση ρύπων στα κέντρα των πόλεων

· Μεγαλύτερη διαθέσιμη ισχύ


Ένας παράγοντας όμως που δεν έχει ληφθεί σε μεγάλο βαθμό υπόψη , είναι η ικανότητα του ηλεκτρικού δικτύου να ανταπεξέλθει στην αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Στην Ευρώπη στατιστικές μελέτες έδειξαν ότι ανά 1000 κατοίκους υπάρχουν 500 οχήματα οπότε η αντικατάσταση αυτών με ηλεκτρικά, θα οδηγήσει σε αύξηση ενεργειακών απαιτήσεων κατά 20%. Αυτό αρχικά θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση παραγωγής ενέργειας από τα εργοστάσια και μετέπειτα την υπερφόρτωση του δικτύου διανομής που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες καθώς δεν έχουν σχεδιαστεί μεταφορά τέτοιων ποσών ενέργειας.


Για να αποφευχθούν οι βλάβες αυτές , είναι απαραίτητη η σταδιακή αναβάθμιση του δικτύου ώστε να μπορούν στο μέλλον να λειτουργούν ομαλά σε διάφορες καταστάσεις ενεργειακών απαιτήσεων. Συγκεκριμένα τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες που πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο η φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων , θα υπάρξει μεγάλη ροή ενέργειας προς τους μετασχηματιστές διανομής ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα την πιθανή υπερφόρτωση ή και βλάβη τους. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί έως ένα βαθμό με την ενημέρωση του οχήματος για το συνολικό χρόνο που θα παραμείνει σταθμευμένο προκειμένου να αυξήσει το χρόνο ολοκλήρωσης της φόρτισης του. Με τον τρόπο αυτό το όχημα θα φορτίζεται με πιο αργό ρυθμό και το δίκτυο δεν θα χρειάζεται να μεταφέρει σε μικρό χρονικό διάστημα μεγάλα ποσά ενέργειας.


Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αύξησης της ζήτησης ενέργειας είναι το σύστημα V2G ( Vehicle to grid). Τα οχήματα το 95% του χρόνου βρίσκονται σταθμευμένα οπότε είναι δυνατό όταν αυτά είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο , να προσφέρουν την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στις μπαταρίες τους πίσω σε αυτό σε ώρες αιχμής. Εκτιμήσεις δείχνουν ότι με το σύστημα αυτό θα εξοικονομούνται κατά μέσο όρο 4000 δολάρια ανά όχημα σε ετήσια βάση. Αυτό βέβαια επηρεάζει την υγεία της μπαταρίας του οχήματος καθώς οι συνεχόμενες φορτίσεις και εκφορτίσεις μειώνουν τους κύκλους ζωής της.


Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον των επίγειων μεταφορών . Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν πλέον κατανοήσει ότι οι μηχανές εσωτερικής καύσης έχουν περιορισμένες δυνατότητες βελτίωσης της απόδοσης του και καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για την αντικατάσταση τους από ηλεκτροκινητήρες. Αυτό σαφώς προϋποθέτει την αντίστοιχη αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου για την ομαλή λειτουργία του. Τα οφέλη για το περιβάλλον θα είναι τεράστια και θα μπορούμε να ζούμε σε πόλεις χωρίς μόλυνση.


Comments


bottom of page