top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Διεθνής δράση για το κλίμα ισοδυναμεί με ενεργειακή δράση


Οι άνθρωποι παγκοσμίως δείχνουν να ενεργούν ολοένα και περισσότερο για την κλιματική αλλαγή, αλλά χρειάζεται να μεταβούμε πιο γρήγορα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


Η ενέργεια αποτελεί την ψυχή όλων των κοινωνιών, αλλά η παραγωγή ενέργειας από την καύση ορυκτών καυσίμων παράγει εκπομπές άνθρακα, που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα σε μεγάλη κλίμακα. Ο ενεργειακός τομέας αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 70% αυτών των εκπομπών, οι οποίες προκαλούν την αλλαγή του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο.


Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τον ενεργειακό τομέα έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην προστασία του κλίματος. Πρέπει επομένως να υπάρξει μετάβαση από το σημερινό ενεργειακό σύστημα, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα ορυκτά καύσιμα, σε ένα σύστημα που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που δεν εκπέμπουν άνθρακα, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια.Πρέπει επίσης να εξετάσουμε πράγματα όπως η ηλεκτροδότηση των μεταφορών και να υιοθετήσουμε μια κυκλική οικονομία που επιδιώκει να μειώσει τα απόβλητα και τη ζήτηση ενέργειας. Αυτή η διαδικασία έχει ήδη αρχίσει, αλλά πρέπει να το επιταχύνουμε, προτού η κατάσταση φύγει από τα χέρια μας και τα πράγματα γίνουν πιο κρίσιμα από όσο ήδη είναι.

Αυτό φυσικά δεν θα συμβεί από μόνο του. Απαιτεί προσωπική προσπάθεια από τον καθένα μας, αλλά κυρίως πολιτικές επιλογές. Δεν είναι καλό να αλλάξουμε τον ενεργειακό τομέα μιας μόνο χώρας. Η συμμετοχή όλων των χωρών καθίσταται αναγκαία. Η ενέργεια θεωρείται εδώ και πολύ καιρό, ότι εμπίπτει στο πεδίο της εγχώριας πολιτικής. Ωστόσο, η διεθνής δράση για το κλίμα οδηγεί τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα με βάση επιστημονικά στοιχεία, που υπογραμμίζουν τη σημασία της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για το κλίμα.


Αυτό πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ορισμένες χώρες είναι περισσότερο αφοσιωμένες από άλλες. Είναι επιτακτική η ανάγκη για συμμετοχή όλων των κρατών βάσει του διεθνούς δικαίου. Η συνεταιριστική ρύθμιση της ενέργειας απαιτεί καινοτόμο, ευέλικτο οργανισμό και νομοθεσία σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο.


Χρειαζόμαστε πρόσβαση σε καθαρή και προσιτή ενέργεια για όλους, που θα περιλαμβάνει δείκτες προόδου όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση. Είναι επείγουσα η δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της.


Μπορούν, λοιπόν, όλα τα κράτη - αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα - να συνεργαστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστήσουν την ενέργεια βιώσιμη, με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Στο άμεσο μέλλον η χρήση ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να τερματιστεί και να αντικατασταθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Χρειαζόμαστε ένα διεθνές διασυνοριακό ενεργειακό σύστημα, το οποίο θα ενσωματώνει καλύτερα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα βελτιώνει την αποδοτικότητα και θα ενισχύει την επιλογή των καταναλωτών.


Γίνεται έτσι αντιληπτό σε όλους μας ότι μια διεθνής δράση για το κλίμα ισοδυναμεί με ενεργειακή δράση. Αν οι άνθρωποι θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε το στόχο της πλήρους και ταχείας μετάβασης στην ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα, εξασφαλίζοντας παράλληλα προσιτή πρόσβαση για όλους, τότε πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι και να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε διεθνώς. Το μέλλον των επόμενων γενεών εξαρτάται από αυτό.


Comments


bottom of page