top of page
  • Εικόνα συγγραφέαenvinow.gr

Αντιπλημμυρική προστασία και ασφάλειαΟι πρόσφατες πλημμύρες στη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Κίνα στοίχισαν ανθρώπινες ζωές και είχαν πολλαπλές καταστροφικές συνέπειες στο οικοσύστημα. Η βιαιότητα του φαινόμενου, σε συνδυασμό με τις ακραίες θερμοκρασίες σε πολλά σημεία του πλανήτη επιβεβαίωσαν τους φόβους αλλά και τις προειδοποιήσεις των ειδικών, ότι η κλιματική απορρύθμιση-αποτέλεσμα της καταστροφής του περιβάλλοντος-βρίσκεται προ των πυλών.


3DR Engineering


Οι νέες αυτές συνθήκες επιβάλλουν τον πλήρη επαναπροσδιορισμό των στόχων για την προστασία και την ασφάλεια πρωτίστως των πολιτών, αλλά και των οικοσυστημάτων από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, με γνώμονα τον σεβασμό στις θεμελιώδεις αξίες της προστασίας του περιβάλλοντος.


Το πλαίσιο αυτό αποτελεί για τη Lamda Development κορυφαία προτεραιότητα για την ανάπτυξη της εμβληματικής επένδυσης στο Ελληνικό, της μεγαλύτερης και πιο σύγχρονης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Το έργο του Ελληνικού, έργο για τη χώρα και τους πολίτες της αναπτύσσεται με βάση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σειράς αντιπλημμυρικών έργων με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και τη διαβίωση των πολιτών.


Στο έργο του Ελληνικού, το μεγαλύτερο σύγχρονο αναπτυξιακό έργο, βρίσκει εφαρμογή η Ελληνική καινοτομία στην επιστημονική και τεχνική έρευνα. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, με εφαρμογή σύγχρονων στατιστικών, υδρολογικών και υδραυλικών μοντέλων, και σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή έρευνα και τις γνώσεις και την εμπειρία Ελλήνων μηχανικών και ερευνητών οι υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας ελέγχονται και αξιολογείται η ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν σε ακραία γεγονότα.


Τοπομορφία/Ρέματα/Σχεδιασμός


Εντός του μητροπολιτικού πάρκου, του πράσινου ορόσημου του Ελληνικού, ρέουν δύο σημαντικά ρέματα, το ρέμα Τραχώνων και το ρέμα Αεροδρομίου, ή Ευρυάλης όπως ήταν παλαιότερα γνωστό. Τα ρέματα αυτά που έχουν έντονες ροές μόνο όταν βρέχει, βρέθηκαν για δεκαετίες ασφυκτικά περιορισμένα στις ανάγκες και τα στενά όρια του πρώην αεροδρομίου, αλλά και της εκτεταμένης αστικής ανάπτυξης στις παρυφές του Υμηττού.


Με βάση το ολοκληρωμένο σχέδιο της Lamda Development για το Ελληνικό στο σύνολο του, αλλά και του μεγάλου έργου του Μητροπολιτικού Πάρκου, τα ρέματα αυτά οριοθετούνται και απελευθερώνονται και πάλι. Θωρακίζονται με τη χρήση ήπιων και φιλικών στο περιβάλλον υλικών που τα προστατεύουν από τις δυνάμεις της διάβρωσης. Ενισχύεται η αντοχή τους, αλλά ταυτόχρονα αποκαθίσταται και η φυσική λειτουργία τους. Με αυτό το τρόπο ελέγχεται η υποδοχή των νερών της βροχής από περιοχές εκτός του Πάρκου, ενώ παλαιότερες παρεμβάσεις ενσωματώνονται και συνδυάζονται αρμονικά με νέες, προσφέροντας την αναγκαία πρόσθετη ασφάλεια. Συγχρόνως προστατεύεται η ποιότητα των υδάτων και αναχαιτίζονται οι πιθανοί στερεοί ρύποι, καθώς ελέγχονται οι εισροές και προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρακολούθησης.


Ο σχεδιασμός της Lamda προβλέπει την ανάδειξη της υδάτινης, φυσικής τους λειτουργίας με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χώρος φυσικής τους εκτόνωσης, καθώς και ο εμπλουτισμός με προβλέψεις για δυνατότητα ανάπτυξης παρόχθιας και χειμάρριας φυσικής βλάστησης. Οι ζώνες των ρεμάτων καθίστανται περιοχές αναψυχής και αρμονικής συνύπαρξης με το αστικό και περιαστικό περιβάλλον του πάρκου.


Όμως η αντιπλημμυρική προστασία δεν περιορίζεται στα ρέματα. Το σχέδιο του Πάρκου περιλαμβάνει πλήρεις διατάξεις ελέγχου απορροών του βρόχινου νερού σε όλες τις επιφάνειες, με γνώμονα την λειτουργική, αρμονική και βιώσιμη ένταξή τους στο έργο.


Ένα πολυσύνθετο υπόγειο έργο συστήματος συλλογής, και ασφαλούς διάθεσης προστατεύει τις καθημερινές δραστηριότητες στην επιφάνεια, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές βιώσιμης διαχείρισης των νερών της βροχής (Sustainable Urban Drainage Systems) σε αστικές περιοχές.


Στη διαδρομή του προς το σύστημα της υδροσυλλογής, το νερό διηθείται από τις εκτεταμένες διαπερατές επιφάνειες του πάρκου, καθυστερώντας τη εκβολή του προς τα ρέματα και τη θάλασσα και προσφέροντας φυσική προστασία.


Κατά μήκος του παλαιού διαδρόμου προσγείωσης, προβλέπεται ένα μεγάλου μήκους φυσικό έργο συγκέντρωσης και διόδευσης των υδάτων προς τους αποδέκτες τους, καταλήγοντας σε ένα τεχνητό υδάτινο σώμα συγκράτησης της πλημμύρας, πριν φτάσει τελικά στο ρέμα Τραχώνων. Για όσα ύδατα όμως φτάσουν στις υπόλοιπες επιφάνειες, όπως οι δρόμοι, οι στέγες και τα πεζοδρόμια, φυσικές λεκάνες δίνουν ένα ακόμα μέσο υδροσυλλογής και συγκράτησης τους.


Στατιστική/Ανάλυση/Πρόβλεψη


Η σημασία στο περιβάλλον και την αντιπλημμυρική προστασία που δίνει η Lamda δε σταματά όμως εδώ καθώς ο στόχος για το Ελληνικό είναι να βρίσκεται πολλά βήματα μπροστά. Ομάδες απολύτως εξειδικευμένων στελεχών, ειδικοί εμπειρογνώμονες, συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συζητούν, αναλύουν, αξιολογούν τις υποδομές, προχωρούν σε ανάλυση δεδομένων για την αντιμετώπιση ακραίων συνθηκών.


Μεταξύ των συνεργατών της Lamda Development στον τομέα εκπόνησης μελετών βρίσκονται οι μελετητικές εταιρείες LDK, TEKEM, Hydroment καθώς και η Υδροεξυγιαντική στο storm risk assessment.(εκτίμηση κινδύνου καταιγίδας).


Διαχείριση κρίσεων, τεστ αντοχής των υποδομών και απαντήσεις σε σειρά ερωτήσεων αποτελούν την καθημερινότητα των στελεχών της Lamda που έχουν την ευθύνη για το τεράστιο έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας και ασφάλειας.


Τι θα συμβεί αν εμφανιστούν φαινόμενα ιδιαίτερης έντασης; Τι μπορεί να περιμένουμε από καταιγίδες που σήμερα ίσως θεωρούμε απίθανες; Πώς μεταβάλλεται ο κίνδυνος της πλημμύρας σε συνάρτηση με τις τάσεις μεταβολής του κλίματος, πώς προετοιμαζόμαστε για την κλιματική αλλαγή; Αυτά και άλλα πολλά είναι τα ερωτήματα στα οποία απαντούν καθημερινά τα στελέχη της Lamda με στόχο να προστατεύσουν το περιβάλλον, να θωρακίσουν την μεγάλη επένδυση, να δημιουργήσουν την ομπρέλα προστασίας για τους πολίτες.


Για το μοντέλο που ακολουθούν στη Lamda με βάση τη στατιστική και τη πρόβλεψη, αρμόδια στελέχη της Lamda αναφέρουν:


«Αναλύουμε διεξοδικά τη διακινδύνευση της πλημμύρας, επιτρέποντάς μας να εντοπίσουμε τα αδύνατα σημεία, να βελτιστοποιήσουμε τις επιλογές μας και να αντιληφθούμε τη συμπεριφορά των έργων μας κάτω από ένα ευρύ φάσμα πιθανών αλλά ακραίων συνθηκών. Μέσα από την δημιουργία ενός υποθετικού δείγματος βροχών εύρους πολλών χιλιάδων ετών που είναι στατιστικά πιθανό να εμφανιστούν, επιλέγεται ένα σύνολο από 1000 χαρακτηριστικές καταιγίδες, και μοντελοποιείται η απορροή τους σε όλες τις επιφάνειες των ρεμάτων Τραχώνων και της Ευρυάλης, καθώς και του πάρκου. Χίλιες βροχές «δοκιμάζουν» εξονυχιστικά το σύστημα των νέων έργων του πάρκου και των εισροών των παλαιών έργων έξω από αυτό, δηλαδή όλων των απορροών από τις πλαγιές του Υμηττού που καταλήγουν σε αυτό. Κάθε στοιχείο του έργου, σωλήνας, σημείο συλλογής, σημείο εκβολής, ελέγχεται και δοκιμάζεται ξανά και ξανά. Ένα ισχυρό stress test που, εξαντλώντας το φάσμα από το συνηθισμένο στο απίθανο, ποσοτικοποιεί και επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα των έργων μας και διασφαλίζει την προστασία των δραστηριοτήτων του Πάρκου».


Πηγή: newmoney.gr

Comments


bottom of page