ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Name: Special Account for Research Grants of the National and Kapodistrian University of Athens

Bank: Alpha Bank

Branch: Korai 554

Address: Korai 1 & Stadiou str., 105 64 Athens Greece

Account No: 80 200 200 1000 227

IBAN: GR03 0140 8020 8020 0200 1000 227

BIC: CRBAGRAA

Beneficiary: NKUA/SARG

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με την Δρ. Πόπη Κονιδάρη στο 210 72 75 830 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση promitheasnews@kepa.uoa.gr.

Energy Policy and Development Centre (KEPA)

National and Kapodistrian University of Athens

Panepistimiopolis, KEPA Building

157-84 Athens, Greece

Tel.: (+30) 210-7275732 – Fax: (+30) 210-7275828

E-mail: epgsec@kepa.uoa.gr  or PROMITHEAS@kepa.uoa.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ