• envinow.gr

Collaborative x Circular Workshop στο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

της Χρυσάνθης Βερβενιώτη


Πριν 3 εβδομάδες πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας workshop με θέμα Collaborative x Circular Economy, δηλαδή εργαστήριο Συνεργατικής και Κυκλικής Οικονομίας.

Είχα την τύχη να παρευρεθώ και να καταγράψω τα πιο σημαντικά σημεία του 3ωρου αυτού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ESPON 2020 και στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την συνεργασία, παρέχοντας δεδομένα, γνώσεις και πολιτικές στις δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα. Η μελέτη αξιοποιείται προς όφελος των κρατών μελών και εποπτεύεται από μία ομάδα 4 Ευρωπαϊκών πόλεων, μίας περιφέρειας και ενός κράτους μέλους και συγκεκριμένα το Πόρτο ,τη Χάγη ,το Μαριμπόρ , το Πράτο, τη Φλάνδρα και την Ελλάδα. Όλοι συμμετέχουν στην Εταιρική Σχέση για την Κυκλική Οικονομία στο πλαίσιο του Αστικού Θεματολογίου (Urban Agenda).

Το εργαστήριο το διεύθυνε ο κ. Βασίλης Λιόγκας και δύο εκπρόσωποι από τις εταιρίες shareNL και VVA ενώ το παρόν έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ.Αραβώσης.

Ως κυκλική οικονομία ορίζεται η επαναχρησιμοποίηση πόρων οι οποίοι έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο αλλά μπορούν να έχουν νέο κύκλο ζωής και νέα χρήση μέσω της ανακύκλωσης. Συνεργατική οικονομία είναι η οικονομία που προκύπτει μέσω της κοινωνίας και της συνεργασίας των ανθρώπων προκειμένου να επιτύχουν τον σκοπό τους με πιο οικονομικό και οικολογικό τρόπο.

Τον λόγο είχε πρώτα ο κ. Λίογκας σύμφωνα με τον οποίο οι δύο αυτοί όροι αποτελούν στρατηγική για τον ανταγωνισμό της οικονομίας και αποσκοπούν στην ευημερία των πολιτών και στην βέλτιστη χρήση των πόρων, μέσω συνεργασίας και συλλογικότητας για επίτευξη του στόχου. Η Βελτιστοποίηση των πόρων συνδέεται με τουλάχιστον 7 από τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ενώ προωθεί την κοινωνική συνοχή και ένταξη. Πρόκειται για νέα μοντέλα τα οποία δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και αξιοποιούν νέες πρακτικές μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Σήμερα υπάρχουν πράσινες και κυκλικές Δημόσιες Συμβάσεις και πρωτοβουλίες Δήμων όπως για παράδειγμα αυτή του Δήμου Βριλησσίων για επαναχρησιμοποίηση ρούχων τα οποία θα τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένες κρεμάστρες που θα αναδειχθούν μέσω διαγωνισμού. Όμως δεν αρκεί μόνο αυτό, η ελληνική κοινωνία πρέπει να μετασχηματιστεί σε μοντέλο χωρίς απόβλητα ενώ όσα υπάρχουν να επαναχρησιμοποιούνται. Ταυτόχρονα χρειάζεται να δημιουργηθούν ενεργειακές κοινότητες οι οποίες έχουν ήδη θεσπιστεί με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία».

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Αραβώσης επισημαίνοντας πως είναι απαραίτητη η εκμετάλλευση τεχνογνωσίας ειδικών καθώς και η προώθηση και διάκριση καινοτόμων ιδεών και start up. Επισήμανε ορισμένα δεδομένα όπως ότι η ανακύκλωση το 2020 πρέπει να φτάσει το 50%, ενώ είμαστε ακόμα στο 18%, η απώλεια τροφίμων το 2030 πρέπει να μειωθεί κατά 50% και να αποφύγουμε το γεγονός πως μέχρι το 2050 τα 2/5 του πληθυσμού του κόσμου θα ζουν στις πόλεις.

Ως δράσεις-στόχοι αποτελούν σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα η υιοθέτηση πλαστικών μίας χρήσης, η εφαρμογή επιδοτήσεων για εταιρείες που προάγουν την κυκλική οικονομία, η χρηματοδότηση προτάσεων επεξεργασίας νερού και λυμάτων ,ενσωμάτωσης κριτηρίου οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων, προσπάθειας αύξησης της διάρκειας ζωής προϊόντων και μείωσης της κλιματικής αλλαγής. Στόχος είναι να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω και να εφαρμοστούν οι ήδη υπάρχουσες οδηγίες φυσικά μέσω κυκλικής και συνεργατικής οικονομίας.

Οι παρευρισκόμενοι χωρίστηκαν σε ομάδες και κατέγραψαν φορείς που προάγουν την κοινωνία και το περιβάλλον με εθελοντικές δράσεις ενώ έδωσαν συμβουλές για το μέλλον της χώρας και το τι χρειάζεται να αλλάξει. Σημειώθηκαν μερικά παραδείγματα φορέων-εταιρειών όπως ο KIPOS33, το Lifefood4Feed, η Sifnos Energy, το Compile Project και άλλα για να αποδείξουν στον κόσμο ότι τελικά υπάρχει ελπίδα και δεν πρέπει να αφήσουμε την τελευταία μας ευκαιρία, για να σώσουμε την κοινωνία μας και το περιβάλλον, να πάει χαμένη. Τέλος, άμα επιθυμείτε και είστε και εσείς μέλος-ιδρυτής κάποιου φορέα μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα που αφορά την κυκλική και συνεργατική οικονομία για να μετρηθούν οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις του και να ενισχύσετε την έρευνα. (https://www.collaborativexcircular.com/) Με αυτόν τον τρόπο και αυτά τα εργαστήρια μπορούν οι πολίτες να βοηθήσουν την χώρα τους να πάει ένα βήμα μπροστά.

Περισσότερες πληροφορίες στο : https://www.collaborativexcircular.com/home

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ